Tag: analiza rynku

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza rynku medycznego

 

Przed rozpoczęciem działań strategicznych dla swojego przedsiębiorstwa, warto wcześniej pozyskać wiarygodne informacje na temat branży w ramach której działa. Analiza rynku medycznego to usługa w której specjalizuje się nasza firma. Obsługujemy różnego rodzaju ośrodki medyczne oraz podmioty funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego.

 

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do:

 

1. producentów oraz podmiotów zajmujących się realizacją dystrybucji różnego typu produktów medycznych, suplementów diety oraz sprzętu;

2. agencjom marketingowym obsługującym firmy farmaceutyczne;

3. przedstawicielom medycznym oraz konsultantom;

4. osobom fizycznym potrzebującym wsparcia analitycznego na etapie tworzenia biznesplanu.

 

W jaki sposób prowadzimy analizy rynku?

 

Każda z przeprowadzanych przez nas analiz zakłada zastosowanie szeregu technik w ramach Desk Research. Sięgamy do raportów udostępnianych przez rządowe instytucje, takie jak zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na tym etapie jesteśmy w stanie pozyskać wiedzę odnośnie wyposażenia ośrodków medycznych, liczby pacjentów, a także ich cech demograficznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do kwestii monitoringu nowelizacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych wytycznych w zakresie uzyskiwania dotacji na uzyskanie produktów medycznych oraz sprzętu koniecznego do podejmowania terapii medycznej.

 

Składową prowadzonych przez analiz rynku jest także przegląd raportów finansowych dotyczących sytuacji działających w określonym sektorze. Uwzględniamy także informacje dostępne w branżowej prasie oraz opublikowanych do tej pory raportów z przeprowadzonych analizy rynku oraz badań opinii.

 

Dokonujemy także analizy dyskursu medialnego, a także śledzimy informacje dostępne w rejestrach medycznych. Dowiadujemy się poza tym jak przedstawiają się kierunki rozwoju branży i przewidujemy trendy na najbliższe lata. W tym celu aktywie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla świata farmacji. Są to zwłaszcza naukowe konferencje oraz targi.

 

Zajmujemy się również analiza konkurencji. W tym celu szczegółowo rozpoznajemy ofertę innych podmiotów z branży, mając na uwadze zakres ich oferty, wykorzystywane techniki promocyjne, a także strategię cenową. Nasza oferta obejmuje także określanie struktury rynku oraz jego wielkości oraz wartości.

 

Badania opinii

 

Wychodzimy zarazem z założenia, że nawet kompleksowe przeprowadzenie analizy rynku medycznego wymaga pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku. W związku z tym realizujemy badania ankietowe oraz wywiady z klientami/pacjentami, lekarzami, farmaceutami, a także dystrybutorami.

Analiza konkurencji

 

Analizujemy działania konkurencji – śledzimy trendy w branży – identyfikujemy sprawdzone rozwiązania – pomagamy przeciwdziałać błędom biznesowym.

 

Wspieraj rozwój swojej firmy i zwiększaj sprzedaż dzięki wnioskom z analizy konkurencji

 

Rozwój Twojego biznesu jest w ogromnym stopniu uzależniony od aktywności najbliższej oraz dalszej konkurencji. Ich działania mogą spowodować, że pomimo sporych wydatków budżetowych, nie zanotujesz jakiegokolwiek wzrostu osiąganych zysków. Sytuacja taka często ma miejsce w przypadku, gdy konkurencja w podobnym czasie przeprowadzi spektakularną kampanię reklamową. Może się również okazać, że inna firma uprzedzi Cię we wprowadzeniu nowatorskiego rozwiązania, nad którym także pracowałeś. Analiza konkurencji pozwoli Ci w zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego niekorzystnego obrotu zdarzeń.

Analiza konkurencji ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku:

1. gdy Twoją firmę dopadł kryzys finansowy lub wizerunkowy,

2. kiedy jesteś na etapie przygotowywania biznesplanu,

3. gdy zamierzasz zdywersyfikować katalog produktów lub usług,

4. kiedy pracujesz nad innowacyjnymi patentami,

5. gdy planujesz poszerzyć obszar działalności o nowe rynki zbytu,

6. kiedy chcesz sprawdzić wiarygodność biznesową kontrahentów.

Analiza konkurencji zakończy się przedstawieniem listy wniosków i rekomendacji. Umożliwią Ci one oszacowanie opłacalności zaplanowanych wcześniej działań. Zdołasz również określić jaką pozycję Twoja firma zajmuje na tle konkurencji. Będziesz mógł także poznać obecne trendy na rynku oraz dowiesz się, czy istnieją jakieś kluczowe bariery wejścia, które mogą utrudnić osiągnięcie biznesowego sukcesu.

Poznasz zarazem oczekiwania, potrzeby i preferencje konsumentów z grup docelowych. Będziesz wiedział, których spośród nich rynek jeszcze nie spełnia i zdołasz w końcu to zmienić. Uzyskasz również wiedzę na temat procedur wdrażanych przez konkurencję oraz rozpoznasz ich plany strategiczne. Będziesz mógł dowiedzieć się, z jakich metod dystrybucji, promocji i elastyczności cenowej korzystają podmioty konkurencyjne.

Co obejmuje prowadzona przez nas analiza rynku konkurencyjnego? 

Prowadząc analizy podmiotów konkurencyjnych posługujemy się w głównej mierze metodą desk research. Dzięki analizie danych zastanych możemy uzyskać pełen obraz działań otoczenia zagrażającego pozycji Twojej firmy. Poddajemy analizie między innymi:

- ustawy i nowelizacje prawne znaczące dla Twojej branży,

- raporty badawcze,

- publikacje naukowe,

- artykuły z prasy branżowej,

- ogłoszenia publikowane w bazach przetargów publicznych,

- strony internetowe konkurencji oraz ofertę prowadzonych przez nie sklepów internetowych,

- statystyki opracowywane przez najważniejsze instytucje publiczne na czele z GUS-em,

- dyskurs medialny,

- komercyjne katalogi danych sprzedażowych,

- biuletyny.


 

Analizy rynku konkurencyjnego - co musisz o nich wiedzieć?

 

Planujesz wprowadzić zmiany w strategii działania przedsiębiorstwa? Warto zatem abyś uczył się nie na swoich, lecz cudzych błędach. Analiza rynku konkurencyjnego to świetny sposób rozpoznania rozwiązań stosowanych przez inne przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży. Możesz dzięki ich przeprowadzeniu rozpoznać nie tylko chybione, lecz także sprawdzone rozwiązania.

W jaki sposób prowadzi się analizy konkurencji?

Badania tego rodzaju powinny zostać wykonane w ten sposób, aby nie było żadnych wątpliwości, że nie mają one znamion nielegalnego wywiadu gospodarczego. Dlatego też firma badawcza powinna w głównym stopniu ograniczyć się do analizy danych zastanych. Wówczas badaniu podlegają ogólnodostępne dane, które można uzyskać m.in. z:

 • Internetu – zwłaszcza portali społecznościowych oraz branżowych portali;
 • Raportów z analiz konkurencji przeprowadzonych dotychczas;
 • Biuletynów i katalogów firmowych;
 • Publicznych rejestrów przedsiębiorców;
 • Informacji medialnych;
 • Lokalnych oraz branżowych czasopism

W ramach prowadzenia analizy rynku agencja badawcza może także prześledzić ofertę konkurencyjnych podmiotów pod kątem polityki cenowej, a także zawartości asortymentu. W tym celu można chociażby prześledzić strony internetowe firm, a także sklepy internetowe, umożliwiające klientom dokonywanie zakupów online.

Badania tajemniczego klienta

Kolejnym możliwym zastosowaniem metody w ramach analizy rynku konkurencyjnego jest mystery shopping. W takim przypadku oddelegowany przez firmę badawczą tajemniczy klient udaje się do miejsc obsługi klienta w placówkach konkurencji. Dokonuje obserwacji uczestniczącej, zwracając uwagę na jakość obsługi, a także stosowane przez pracowników standardy komunikacji z klientem.

W ramach badania mystery client możliwe jest także rozpoznanie sposobów przeciwdziałania przez firmy ryzyku przedostania się firmowej dokumentacji w niepowołane ręce. Tajemniczy klient może poza tym poddać weryfikacji formalne oraz nieformalne procedury w zakresie windykacji, a także zawierania transakcji z kontrahentami.

Wywiad gospodarczy

W ramach analizy rynku konkurencyjnego zastosowanie ma także metoda wywiadu gospodarczego. Jej użycie pozwala zweryfikować wiarygodność finansową kontrahentów, aby zniwelować do zera ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwym lub niewypłacalnym podmiotem.

Jakie korzyści można odnieść?

Firma decydująca się na powierzenie profesjonalnej agencji badawczej realizację analizy konkurencji zyskuje szereg niewątpliwych korzyści. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • Możliwość wprowadzenia usprawnień poprzez naśladowanie rozwiązań konkurencji;
 • Zapobieganie ryzyku błędnych decyzji;
 • Określenie wiarygodności potencjalnych kontrahentów;
 • Rozpoznanie pozycji własnego przedsiębiorstwa względem podmiotów konkurencyjnych;
 • Identyfikacja kierunku dywersyfikacji działalności;
 • Poznanie metod postępowania z nieuczciwymi klientami.

Analizy rynku niezbędnym narzędziem każdego przedsiębiorstwa

Solidnie przeprowadzone analizy rynku stanowią narzędzie niezbędne do funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa oferującego towary i usługi. Pozwalają one na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i pomagają z góry przewidzieć rezultaty rozmaitych inwestycji.

 

Na czym polega badanie rynku?
Celem analiz rynku jest jego dogłębne poznanie na wielu poziomach - począwszy od ogólnego popytu na towary czy usługi w danej branży, przez chwilowo panujące na rynku trendy, aż po szczegółowe badania oczekiwań konsumentów i precyzyjne określenie grupy docelowej oferowanych przez nas dóbr.

Równie ważnym elementem tego rodzaju analiz jest przewidywanie sposobu, w jaki rynek będzie kształtował się w przyszłości, a także wskazywanie kluczowych warunków, które musi spełnić firma, aby pomyślnie zaistnieć w danej branży. Może to oznaczać między innymi konieczność posiadania dostępu do rzadkich materiałów, zaawansowanych technologii bądź bogato rozwiniętej sieci dystrybucji.

 

Analizowanie rynków zagranicznych
Analizy rynku mają szczególne znaczenie podczas rozważań zarządu przedsiębiorstwa o ekspansji zagranicznej. Trafna ocena wielkości danej branży i oczekiwań konsumentów może bowiem wtedy nie być możliwa bez znajomości specyficznych realiów danego regionu.

Skrajnym tego przykładem są państwa o wyjątkowo odmiennej kulturze (Chiny) bądź o burzliwie rozwijających się rynkach, których wzrostowi towarzyszą ważne przemiany społeczne (podobnie jak w Polsce po roku 1989). Warto wtedy skorzystać z oferty agencji badawczej specjalizującej się w świadczeniu usług na terenie interesującego nas regionu.

 

Znaczenie analizy konkurencji
Przeprowadzenie kompleksowych analiz rynku często nie jest możliwe bez mniej lub bardziej szczegółowej identyfikacji rywali naszego przedsiębiorstwa - zarówno działających już teraz, jak i potencjalnie mogących pojawić się w przyszłości. Dogłębne zbadanie konkurentów i poznanie ich możliwości pozwala nie tylko skuteczniej rozeznać się na rynku, ale i zyskać nad nimi przewagę w przypadku decyzji o wejściu w daną branżę.

 

Nie tylko dla dużych firm
Dość często spotykanym mitem związanym z badaniami rynku jest przekonanie, że analizy tego rodzaju zarezerwowane są wyłącznie dla dużych i średnich firm. Jest to oczywiście nieprawda, a znaczenie badań rynku jest równie wielkie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, nierzadko wprowadzających do sprzedaży swój pierwszy produkt. Właściwa analiza rynku w zakresie potrzeb konsumentów i popytu na konkretny towar może pomóc lepiej dopasować go do oczekiwań klientów i niekiedy przesądzić o sukcesie bądź porażce całego przedsięwzięcia.

Co to jest analiza rynku?

W dzisiejszych czasach bardzo często szafujemy takimi pojęciami, jak chociażby analiza rynku. Czy jednak tak do końca wiemy, czym ona właściwie jest? Warto się na tym przez moment zastanowić, ponieważ jest to bardzo istotne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, a jego nieznajomość, poruszanie się w tej kwestii po omacku, może spowodować więcej szkód niż zaoferować nam pożytku.

 

Definicja


Mówiąc najprościej jak to tylko możliwe, poprzez analizę rynku powinniśmy rozumieć dokładne badania, które oceniają rynek pod względem jego atrakcyjności, czyli tego, czy warto na nim inwestować i jak warto na nim inwestować. Tego typu analizy zazwyczaj są szersze i obejmują też podmiot, który chce się zmierzyć z rynkiem. Badane są jego mocne i słabe strony.


Ocenie podlega jaw szczególności:

 • wielkość rynku;
 • tempo rozwoju rynku;
 • opłacalność typowych działań na rynku;
 • koszty wejścia na rynek i koszty ewentualnego wyjścia z niego;
 • sposoby działania na rynku (świadczenie usług, sprzedaż towarów);
 • preferencje konsumentów;
 • cechy biznesów, dzięki którym odnoszą one sukces.


Wszystkie te kwestie wydają się stosunkowo oczywiste, ale warto jest się im przyjrzeć trochę bliżej, przynajmniej tym kilku wybranym, które zazwyczaj powodują najwięcej problemów.


Wielkość rynku


W czasie prowadzenia analizy rynku określanie jego wielkości jest zawsze podstawą, ale bywa problematyczne. Głównym problemem jest brak dostępności do źródeł danych, ponieważ firmy działające na rynku zazwyczaj nie są zadowolone, kiedy analiza rynku jest prowadzona na ich podstawie przez potencjalnego konkurenta. W takich przypadkach najlepiej jest poszukiwać ogólnodostępnych danych udostępnianych przez agencje rządowe.


Dynamika rozwoju

 

W ocenie dynamiki rozwoju zazwyczaj analityk opiera się na danych historycznych, ale jest to pewna pułapka. Złota era płyt DVD skończyła się dość drastycznie i wcale nie dopadł ich nowy standard płyt HDDVD, ale raczej Internet. Problemem w ocenie przyszłości rynku jest właśnie to, że nigdy tak do końca nie wiadomo, skąd przyjdzie zagrożenie i ocenianie wzrostu tylko w oparciu o wzrost z lat poprzednich to wielkie ryzyko dla większości branż.


Koszty wejścia


W sytuacji zbliżonej do idealnego wolnego rynku to najczęściej koszty decydują o sukcesie. Kto jest w stanie działać lepiej i taniej, ten wygrywa. Analiza kosztów nie jest jednak łatwa, ponieważ zazwyczaj rzeczywistość rzuca dodatkowe kłody pod nogi, a do tego konkurencja zaczyna reagować na nowy podmiot na rynku, często w sposób trudny do przewidzenia.

Po co firmie badania marketingowe? Czyli poznaj listę potencjalnych zastosowań

Jak wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w firmie? A jeśli nie można ryzyka tego wyeliminować - jak ograniczyć do minimum? Bardzo dobrym sposobem na to są właśnie badania marketingowe - pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, co dzikiej się na rynku. Na postawie tych informacji firma ma szansę podjąć właściwe decyzje, tak potrzebne do opracowania kierunków jej działania.

Badania marketingowe - co to takiego?

Polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat interesujących nas kwestii dotyczących działania rynku. Jest to działanie celowe i regularne - dane zbierane są przez cały czas za pomocą różnych metod i, oczywiście, różnymi środkami. Najważniejszym celem tych badań jest umożliwienie podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji czyli maksymalne zmniejszenie ryzyka podejmowanych działań.

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzone badanie pozwala na odpowiednie ukierunkowanie zmian w firmie i maksymalne ograniczenie ryzyka złych decyzji. Przeprowadzając takie badania poznajemy lepiej swoją firmę i jej otoczenie, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy oraz wykorzystanie funkcjonowania zjawisk rynkowych, które nas interesują. W efekcie - poprzez podejmowanie trafnych decyzji i minimalizację pomyłek - firma odnosi większe sukcesy oraz zwiększa się odnotowywana przez nią sprzedaż.

Co mają na celu badania marketingowe?

Celem podstawowym  jest zbadanie zmian występujących w obszarach wpływających na działalność firmy - chodzi o zbadanie jakie zmiany nastąpiły, jak to wpłynęło na działalność firmy i jak można to usprawnić.

Przede wszystkim możemy zbadać w ten sposób:

·         pozycję firmy na rynku;

·         sposób działania firmy;

·         potrzeby jakie mają konsumenci.

Możemy też zbadać jak działa konkurencja, jak funkcjonują kanały dystrybucji, jaki rodzaj reklamy będzie najbardziej odpowiedni i czy cena, którą chcemy dostać za produkt jest odpowiednia.

W jaki sposób przebiega badanie marketingowe?

Zaczynamy oczywiście od jak najbardziej konkretnego nakreślenia problemu do zbadania.

Następnie musimy określić założenia dotyczące badanego problemu. Jeśli już to zrobimy, trzeba zdecydować w jaki sposób i jakimi rodzajami metod będą zbierane interesujące nas informacje. Następnie trzeba zebrać te dane i odpowiednio je zinterpretować – proces ten obejmuje stworzenie opisu statystycznego i raportu zawierającego efekty badań.

Ważne – jak i w każdym innym rodzaju badań - jest w tym wszystkim odpowiednie dokonanie doboru próby badawczej ponieważ wpływa to na jakość analiz i reprezentatywność wyników końcowych.

A więc aby podejmować właściwe decyzje - trzeba dobrze opracować strategię działalności. Z tego powodu to właśnie badania marketingowe są podstawą działalności firmy - podpowiadają w jaki sposób i w którym kierunku firma powinna się rozwijać i jak pozyskiwać klientów. Warto się zatem na nie decydować i podejmować współpracę z wykwalifikowanymi firmami badawczymi!

Przeprowadź analizę rynku i poznaj swoją pozycję w branży

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że sukces Twojej firmy jest bezpośrednio uzależniony od działań konkurencji? Całkiem możliwe, że przygotowałeś świetny produkt i przeznaczyłeś spore środki na jego promocję. Na nic się to jednak zda, jeżeli konkurenci zdominowali rynek jeszcze lepszymi rozwiązaniami. Przeprowadzenie analizy rynku pozwoli Ci ocenić, na jakiej pozycji znajduje się Twoja firma w porównaniu innych podmiotów z branży.

Na czym polega analiza rynku?

Agencja badawcza w ramach tego rodzaju projektu dokona identyfikacji najważniejszych trendów, które mają miejsce w interesującym Cię segmencie. Zostaną przeanalizowane między innymi:

 • opinie ekspertów znajdujące się w branżowych czasopismach,

 • dane statystyczne i demograficzne,

 • uwarunkowania prawne mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

 • opinie docelowych klientów oraz dostawców,

 • profile osobowościowo-demograficzne konsumentów,

 • informacje pozyskane dzięki uczestnictwu w branżowych eventach,

 • szczegóły oferty firm konkurencyjnych w zakresie cen oraz zawartości asortymentu.

Bardzo ważnym elementem badania jest również weryfikacja baz danych gromadzących ogłoszenia oraz wyniki przetargów publicznych. Analiza rynku może skupiać się także na zweryfikowaniu wiarygodności finansowej kontrahentów, z którymi planujesz zawrzeć współpracę.

W ramach projektu badawczego są również przeprowadzane badania tajemniczego klienta u konkurencji. Pozwalają one dowiedzieć się, jakie procedury obowiązują u pozostałych firm z branży – między innymi w zakresie bieżącej obsługi lub zabezpieczenia poufnych danych.

Jakie są efekty przeprowadzonych prac?

Analiza rynkowa stanie się użyteczna tylko pod warunkiem, jeżeli końcowym rezultatem zrealizowanego projektu będzie lista wniosków oraz zalecanych do wdrożenia rekomendacji. Nie chodzi przecież o samą sztukę dla sztuki, lecz o odniesienie korzyści biznesowych. Do wprowadzeniu zalecanych działań będziesz mógł więc zwiększyć skuteczność prowadzonych dotychczas działań marketingowych. Zdołasz również zoptymalizować wydatki oraz zwiększyć szanse na trwałą satysfakcję klientów. Nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że w konsekwencji będziesz osiągał znacznie wyższe zyski ze sprzedaży.

Komu powierzyć realizację badania?

Abyś mógł osiągnąć liczne korzyści z przeprowadzonej analizy rynku, musisz dokonać wcześniej właściwego wyboru agencji badawczej, z którą podejmiesz współpracę. Najlepiej, jeżeli będzie do firma z wieloletnim doświadczeniem, która może pochwalić się realizacją projektów powiązanych z Twoją branżą. Powinieneś również zweryfikować, czy zespół badawczo-analityczny posiada odpowiednie kompetencje ku temu, aby podołać powierzonemu zadaniu. Poproś o dokumentację dowodzącą zdobytemu wykształceniu oraz doświadczeniu.

Zwróć również uwagę na to, w jaki sposób pracownicy agencji badawczej prowadzą z Tobą komunikację. Czy sprawiają wrażenie osób kompetentnych, które są w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Czy mają dla Ciebie cierpliwość i są życzliwi? W przeciwnym razie współpraca okaże się bardzo nieprzyjemna i mogą pojawić się poważne rozbieżności względem Twoich oczekiwań.

Wymagaj przedstawienia założeń metodologicznych

Niech nie zadowolą Cię puste zapewnienia, że analiza rynku zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich standardów jakości. Poproś o zaprezentowanie koncepcji metodologicznej. Powinna ona uwzględniać między innymi takie elementy jak przedmiot i zakres badania, cele analizy, pytania badawcze, plan rekrutacji, a także planowane do wykorzystania metody i narzędzia. W przypadku realizacji pomiaru ilościowego, konieczne jest również przedstawienie rozkładu próby badawczej.

Podsumowanie

Jeśli więc marzysz o osiągnięciu silnej pozycji na rynku, bieżące działania powinieneś podejmować z uwzględnieniem wiarygodnej wiedzy na temat zjawisk zachodzących w branży. Profesjonalnie przeprowadzone badanie rynku to najlepsze rozwiązanie, na jakie możesz się zdecydować.

Na co zwracać uwagę przy współpracy z agencją badawczą?

Zastanawiasz się nad tym, czy nie zlecić firmie badawczej realizacji analizy rynku? Chcesz poznać najnowsze trendy w branży i wreszcie uczynić poważny krok w kierunku rozwoju swojego przedsiębiorstwa? Zanim przekażesz to zadanie przypadkowemu podmiotowi, zapoznaj się wcześniej z naszymi poradami. Dzięki temu na pewno nie popełnisz kosztownego w skutkach błędu.

Jak sprawdzić kompetencje agencji badawczej?

Wiedzę firmy z którą chcesz współpracować zdołasz wstępnie zweryfikować już na etapie rozmowy telefonicznej. Zapytaj pracownika takiej firmy, jakie metody i techniki uważa za stosowne. Zadaj również pytanie o dotychczasowe doświadczenie agencji we współpracy z firmami działającymi w Twojej branży. Zwróć się poza tym z prośbą o przedstawienie rekomendacji ze strony Klientów, z którymi agencja badawcza już wcześniej miała okazję współpracować.

Przygotuj kompletny brief badawczy

Aby dana firma miała możliwość przedstawienia Ci spójnej koncepcji badania, musisz jej wcześniej dostarczyć brief badawczy. Zawrzyj w jego treści instrukcje dotyczące realizacji projektu. Napisz jakie cele chciałbyś osiągnąć dzięki realizacji badania. Wyodrębnij również misję i wartości swojej firmy oraz nakreśl specyfikę branży w ramach której działasz. Dzięki temu unikniesz ryzyka późniejszych nieporozumień. Firmie badawczej znacznie łatwiej będzie spełnić Twoje oczekiwania, jeżeli pozwolisz jej po prostu je poznać. Nie martw się, że cenne dane dotyczące strategii Twojego przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane w sposób, który zaszkodzi Twojego biznesowi. Koniecznie podpisz wcześniej klauzulę o poufności.

Poproś o koncepcję metodologiczną

Po zapoznaniu się z briefem, rolą agencji badawczej powinno być zaproponowanie Ci koncepcji metodologicznej zawartej w ofercie. Zwykle zawiera ona między innymi następujące elementy:

1. Cele badania,

2. Obszar badawczy,

3. Populację, której dotyczy badanie,

4. Rozkład próby badawczej,

5. Metody i techniki zastosowane w badaniu,

6. Sposoby zapobiegania ryzyku projektowemu,

7. Uzasadnienie doboru metod i technik.

8. Pytania badawcze oraz ich powiązanie z metodologią,

9. Harmonogram realizacji,

10. Propozycje wyceny.

Cykliczne raportowanie postępu prac

Zapobiegnij w porę ryzyku opóźnień w realizacji projektu badawczego i obniżenia jakości badania na skutek pośpiechu. Na etapie sporządzania umowy zaproponuj agencji badawczej, aby systematycznie raportowała Ci stopień realizacji poszczególnych działań. Poproś także o wskazanie zaplanowanych sposobów kontroli jakości badania.

Podsumowanie

Firma badawcza, z którą podejmiesz współpracę powinna więc spełniać wszystkie przedstawione w artykule kryteria. Jeżeli tak się stanie będziesz mógł być pewien uzyskania wiarygodnych wyników i przydatnych rekomendacji.

W jakim celu prowadzimy badania rynku i jak je przygotować?

Podstawowym celem prowadzenia badań rynku jest uzyskanie wiarygodnych informacji na temat jego konkretnej części. Otrzymane dane pozwalają odpowiednio pokierować działalnością firmy w taki sposób, aby osiągnąć sukces. W celu dobrego zarządzania firmom oczywiście nie jest konieczne prowadzenie badań, jednak bez nich przedsiębiorca może zdać się jedynie na własną intuicję i przypuszczenia, które mogą być mylne. Chcąc tego uniknąć lepiej zaufać wynikom badań rynku, które pozwolą uzyskać wiarygodną wiedzę na temat branży, w której działa firma. Dzięki temu można uniknąć wielu błędów mogących przynieść w przyszłości straty oraz odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany.

 

Najważniejsze zastosowania

Badania rynku posiadają trzy najistotniejsze zastosowania niezależnie od wielkości firmy, dla której zostaną wykonane. Pierwszym z nich jest ustalenie celów. Dzięki rzetelnym informacjom uzyskanym w badaniach można uzyskać cenne wskazówki na temat rynku co może pomóc w oszacowaniu wielkości rynku lub określeniu potencjalnych klientów. Umożliwia to wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Drugim jest rozwiązywanie problemów. Rzetelna analiza pozwala znaleźć przyczyny złych wyników firmy, a dzięki wyciągnięciu odpowiednich wniosków skorygować je. Trzecim zastosowaniem badań rynku jest wspieranie wzrostu firmy. Poprzez poznanie decyzji zakupowych konsumentów i czynników wpływających na nie można ustalić nowe strategie sprzedażowe i pokonać w ten sposób konkurencję.

 

Jak przygotować badanie rynku?

Najważniejszą kwestią w momencie przygotowywania badania rynku jest ustalenie celu jaki chce się uzyskać. Umożliwia to efektywne przeprowadzenie całego procesu i jest niezależne od tego czy firma sama zamierza prowadzić pomiary czy zleca je komuś innemu. Należy pamiętać, żeby wyznaczone cele nie były zbyt ambitne, gdyż wtedy ich realizacja może być niemożliwa. Po wyznaczeniu problemów z jakimi boryka się firma należy przejść do sprawdzania hipotez, które pozwalają ustalić cele badania. Teoretycznie ilość hipotez może być niezliczona, jednak znajomość rynku pozwala ograniczyć ich liczbę do tych najbardziej prawdopodobnych.

 

Jak ustalić budżet?

Według profesjonalistów budżet powinien być ustalony na takim poziomie, aby zrealizować cele oraz uzyskać niezbędne informacje, jednak w praktyce środki przeznaczone na badania są zależne od tego na jakie wydatki może sobie pozwolić firma. Jednak podstawowym pytaniem jakie należy sobie zdać jest czy korzyści wynikające z przeprowadzenia badania są adekwatne do poniesionych kosztów.

Biznesowe sposoby wykorzystania badań rynku

Podejmujesz kluczowe decyzje biznesowe w oparciu o wyczucie? Intuicja może Cię mylić. Jeżeli chcesz zniwelować do minimum ryzyko błędnych wyborów, powinieneś oprzeć się na sprawdzonej wiedzy. Do jej zdobycia służą analizy i badania rynku. Dowiedz się w jaki sposób możesz wykorzystać wnioski z nich płynące oraz jakie kryteria spełniają rzetelnie zaplanowane i przeprowadzone pomiary.

 

Badania rynku wsparciem dla strategii marketingowej

 

Jeżeli dbasz o rozwój swojej firmy, zapewne spore środki inwestujesz w promocję. Czy jednak jesteś świadomy tego, jaką skutecznością i efektywnością cechują się podejmowane działania? W ramach badań rynkowych możesz to zweryfikować. Sprawdzisz między innymi, które ze spotów reklamowych wyświetlanych w telewizji cieszą się największym uznaniem w grupach docelowych klientów i w jaki sposób wpływają na ich zachowania zakupowe. Możesz także zweryfikować świadomość własnych marek wśród konsumentów. Pod tym względem można wyróżnić znajomość spontaniczną (kiedy uczestnik badania wskazuje markę bez podpowiedzi ze strony ankietera), wspomaganą (kiedy może wybrać odpowiedzi zaproponowane w kafeterii), a także świadomość TOM (brane są pod uwagę pierwsze wskazania respondentów).

 

Dzięki marketingowym badaniom rynku można także właściwie zaplanować strategię cenową. Pozwalają one dowieść, jaki pułap cenowy jest oceniany przez klientów jako optymalny, zbyt niski oraz zbyt wysoki. Wcale nie jest tak, jak często się sądzi, że czym niższa cena, tym wyższy popyt na produkty. Jeżeli są one bowiem oferowane w zbyt niskich cenach, może to wówczas budzić podejrzenie, że jakość nie jest wystarczająca. Wolimy raczej jako konsumenci wybierać ceny środkowe. Wsparcie marketingowe płynące z analizy rynku może dotyczyć również rozpoznania zachowań typowych dla konsumentów. Mamy możliwość dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób poszukują produktów będąc w sklepie i sprawdzić, w jakich miejscach są najbardziej skłonni kupować. Taka wiedza jest przydatna zwłaszcza pod kątem planowania dystrybucji produktów.

 

Analizy konkurencji

 

Kompleksowe badanie rynku powinno obejmować również analizę konkurencji. Skupia się ona między innymi w obszarze następujących kwestii:

 

 • rozpoznanie głównych graczy rynkowych,

 • identyfikacja wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych,

 • analiza działań marketingowych konkurencji,

 • rozpoznanie stosowanych przez podmioty z branży standardów pod kątem jakości obsługi klienta.

 

Podstawowe metody badania rynku

 

Każda analiza rynku powinna spełniać kryterium triangulacji. Oznacza to po pierwsze, że badania są prowadzone przez zespół wielu badaczy, co pozwala uniknąć ryzyka subiektywizmu na etapie analizy. Zarazem równie ważna jest triangulacja metodologiczna. Chodzi o to, aby w ramach badania zaplanowane zostały różne metody – zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Badania jakościowe to zwłaszcza indywidualne oraz grupowe wywiady pogłębione. Do pomiarów ilościowych zaliczamy natomiast ankietyzację z wykorzystaniem różnych technik: CATI (telefoniczne wywiady ankietowe wspomagane komputerowo), CAWI (ankiety internetowe), CAPI (standaryzowane wywiady prowadzone na urządzeniach mobilnych) oraz PAPI (tradycyjna ankietyzacja papierowa).

 

Podsumowanie

 

Jeżeli zależy Ci na rozwoju swojej firmy oraz zachowaniu konkurencyjności w branży, warto abyś działania biznesowe podejmował w oparciu o sprawdzoną wiedzę. Badania rynku pozwolą Ci ją pozyskać. 

O poprawności procesów badawczych

Przeprowadzając wszelkie procesy badawcze należy skupić się na tym, aby były one dokładne oraz prezentowały wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistości. Stąd wysnuwa się potrzeba przeprowadzenia obliczeń, które będą odznaczać się dokładnością. Mając na uwadze wagę pozyskanych danych na rozwój nauki bardzo często badacze korzystają z pomocy statystycznej. W publikacjach, które tworzą ważne jest, aby mogły one służyć do dalszej naukowej działalności.

 

Obliczenia wpływają na osiągnięcia

Uwzględniając wartość pozyskiwanych wyników można powiedzieć, iż mogą stanowić one inspirację do pogłębiania badanego zagadnienia. Rodzi to potrzebę nie tylko tworzenia wiarygodnych procesów badawczych, ale także zastosowania metod, które będą odpowiadały celowi badania, który powinien być:

 • skonkretyzowany;
 • możliwy do osiągnięcia.

 

Pomoc statystyczna w publikacjach naukowych ma za zadanie wsparcie procesu badawczego od strony rzetelnego przeprowadzania obliczeń, a także weryfikowania dotychczasowej pracy.

 

Statystyka to nauka interpretująca

Statystyka sama w sobie koncentruje się na metodach zbierania informacji o charakterze liczbowym, a następnie zajmuje się ich analizą i interpretacją. W kwestii statystyki wyróżnia się:

 • analizę danych;
 • modelowanie stochastyczne.

 

Mówiąc w skrócie analiza danych podchodzi do uzyskanych danych jako do niepowtarzalnego zboru liczb. Jej istotą jest prezentacja danego zbioru, który wskazuje na jego własności, zaś modelowanie stochastyczne:

 • odnosi się do pewnych założeń;
 • otrzymane dane są odpowiednie do przyjętego modelu z uzyskanymi danymi.

 

Wszystko zaczyna się od właściwego celu…

W zależności od postawionego celu procesu dobiera się odpowiednie metody i narzędzia, a co za tym idzie cel wpływa na konstrukcję i realizację całego procesu badawczego. Pomoc statystyczna, w publikacjach czy innych działaniach, zwiększa szansę na otrzymanie prawdziwych wyników. Jednak należy pamiętać, że wszystko zaczyna się od celu, który powinien być ponadto:

 • uszczegółowiony;
 • mierzalny pod względem stopnia realizacji bądź efektów;
 • istotny;
 • określony w ramach czasowych.

 

Jednak cel to nie wszystko

Za najważniejszą cechę każdego procesu badawczego można wyznaczyć uporządkowanie prowadzonych działań. Skonstruowanie celu wiąże się z wskazaniem wymagań, które stawiane są procesowi. Z pewnością pomoc statystyczna (w publikacjach, pracach naukowych itp.) przyda się wtedy, jeśli zależy nam na dokładności przeprowadzanych obliczeń, a także na uzyskaniu pewności co do przeprowadzanego projektu.

O zaletach przeprowadzanych badań

Planując rozwój należy we właściwy sposób zrozumieć rynek, na którym się działa. Jest to szczególnie ważne, jeśli uwzględni się jego różnorodność, a także zmienność samych konsumentów. Przeprowadzania badań rynku, które koncentrują się na analizie danych pozwala na uzyskanie informacji, które przyczynią się do wzmocnienia realizowanych projektów oraz wytyczania nowych celów.

 

Zobaczyć więcej niż się zakłada

Badania skoncentrowane na działaniu rynku odnoszą się zdolności wykrywania zależności oraz korelacji mających miejsce w obrębie zjawisk wchodzących w skład badania. Dzięki temu stanowią źródło wiedzy w procesie projektowania innowacyjnych rozwiązań. Analiza danych koncentruje się na:

 • ilości posiadanych danych tj. zmiennych i przypadków;
 • typach zmiennych – ilościowe bądź jakościowe;
 • występujących brakach oraz sposobach ich zastąpienia.

Dzięki zebranym informacjom nie tylko można skupić się na postawionym celach badania, ale również wskazać obszary, które nie zostały uwzględnione w trakcie planowania peojektu.

 

Wyniki ma znaczeniu na wielu obszarach

W kwestii przeprowadzanych projektów badawczych należy wspomnieć, iż umożliwiają one czerpanie wiedzy z posiadanych już źródeł, ale dotąd nie poddanych analizie. Osiągane sukcesy oddziałują na:

 • rozumienie potrzeb i oczekiwań społeczeństw;
 • odnoszony sukces naukowy;
 • realizowane projekty biznesowe.

Jak widać różnorakie badanie podejmowane w obrębie rynku wpływają tak na życie jednostki, jak i całych społeczeństw. Dlatego warto pamiętać o tym, że podejmowane działania powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z etyką.

 

Proces kontrolowany przez etapy

W procesach badawczych chodzi o to, aby poprzez dane indywidualne przejść do danych zbiorowych. Aby było to możliwe realizuje się następujące etapy badań:

 • tworzenie badania – jego celów, ram;
 • dobranie próby badawczej, która będzie reprezentatywna;
 • wybranie narzędzi pomiaru;
 • realizowanie zbierania danych z wykorzystaniem wybranych metod;
 • analiza danych pozyskanych w dotychczasowych działaniach;
 • zaprezentowanie wyników wraz z przedstawienie raportu z procesu.

 

Cel: rozpoznanie i działanie

Dzięki przeprowadzanym projektom badawczym nie tylko rozszerza się wiedza na temat badanego zagadnienia, ale także możliwe staje się zrozumienie korelacji występujących pomiędzy poszczególnymi elementami rynku. Analiza danych daje szansę na aktywne działanie względem ujawnianych potrzeb oraz niezrealizowanych oczekiwań, ale przede wszystkim wpływa na rozpoznanie mających miejsce prawidłowości.

Co poziom obsługi klienta mówi o przyszłości firmy?

Skupiając się na podnoszeniu efektywności podejmowanych celów należy w odpowiednim stopniu pozyskać wiedzę na temat rynku w obrębie, którego podejmuje się działania. Umożliwi to dalszy rozwój firmy w oparciu o postawione cele, a przy tym pozwoli udoskonalić bądź wzmocnić skuteczność obsługi klienta oraz dostosować swoje produktu lub usługi do skonkretyzowanych potrzeb określonych grup konsumentów. Przeprowadzenie badań rynku odpowiada za wzmocnienie planów rozwojowych oraz dobranie takiej strategii, która umożliwi realizację wybranych celów.

 

Odwieczną cechą rynku jest jego zmienność

Zwracając uwagę na zmienność potrzeb oraz oczekiwań konsumentów wobec usługi i produktów rozpoznanie rynku w obrębie prowadzonej działalności powinno być nakierowane na możliwość zaistnienia ogólnej pozytywnej zmiany sytuacji danej firmy bądź pojedynczych elementów takich jak np. poziom obsługi klienta. Badania rynku stosuje się, aby:

 • polepszyć lub utrzymać aktualną sytuację firmy;
 • rozpoznać potrzeby i motywację konsumentów;
 • przewidzieć mogące zajść zjawiska;
 • szczegółowo rozpoznać rynek, na którym się działa.

Przyglądając się rynkowi należy dobrać odpowiednie metody badawcze, które będą odpowiadać zarówno celowi całego procesu badawczego, misji firmy oraz grupie osób, do której badanie jest kierowane.

 

Rynek jest zmienny, a konsument wymagający…

Koncentrując swoje działanie na rozpoznanie stopnia jakości obsługi klienta oraz sprawdzeniu ogólnego stanu faktycznego podejmowanych działań słusznym wydaje się być wykorzystanie metody tajemniczego klienta w procesie badań rynku. Metoda ta w obrębie badania rynku polega na sprawdzeniu standardów obsługi klienta oraz wszystkich innych elementów dotyczących relacji klient – przedsiębiorstwo. Narzędzie to bazuje na obserwacji, która jest:

 • planowana i rejestrowana cyklicznie;
 • ukryta – pracownik nie wie, że bierze udział w badaniu;
 • standaryzowana, przeprowadzana według scenariusza.

Jak wykazują badania utrzymanie pozytywnego poziomu jakości obsługi przekłada się na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych. Połowa badanych Polaków jest w stanie zapłacić więcej za produkt, jeśli proces sprzedaży posiada wysoki stopień jakości obsługi.

 

Wykonanie badań poziomu obsługi klienta jest wartościowe

Za największą zaletę metody Tajemniczego Klienta można uznać możliwość zastosowania jej w różnych aspektach badań rynku między innymi można dzięki niej:

 • monitorować poziomu jakości obsługi;
 • motywować pracowników;
 • zestawiać dane kwestie z konkurencją.

Dzięki zastosowaniu metody Tajemniczego Klienta możliwe staje się pozyskanie wyników badań, które są aktualne, a przy tym odzwierciedlają realne doświadczenia i odczucia osoby, która weszła w rolę anonimowego klienta.

 

Badania rynku wskazują, iż większość Polaków nie wybacza błędów

W procesach badawczych zauważono, iż nieprzyjemne doświadczenia związane z obsługą w 67% oznaczają całkowitą rezygnację z usług firmy bądź zmianę placówki. Wśród konsumentów, którzy zrezygnowali z usług 52% osób nie bierze pod uwagę powrotu do korzystania z usług czy produktów, a w tym 19% jest tego pewna. Tylko 26% Polaków deklaruje możliwość wybaczenia uchybień.

 

Konsument zwraca uwagę na wszystkie szczegóły

Klienta można zobrazować sobie jako sieć rybacką, która wyłapuje nawet takie aspekty – pozytywne i negatywne - obsługi konsumentów, z których nie zdajemy sobie sprawy. Badania rynku przeprowadzane w obrębie standaryzacji obsługi klienta wykazują, iż:

 • aż 67% Polaków ma przykre doświadczenia związane z obsługą klienta;
 • najczęściej z brakiem kultury osobistej oraz życzliwości spotkać się można w sklepach spożywczych (86%);
 • niezadowolenie związane z zbyt długim oczekiwaniem na obsługę dotyczy ośrodków zdrowia (64%);
 • zbyt nachalne metody sprzedażowe dotyczą firm z branży telefonii komórkowych oraz pracowników obsługi stacji benzynowych (47%).

 

Z klientami należy rozmawiać, a nie o nich mówić

Aby zapobiec odchodzeniu klientów, a także pojawieniu się negatywnych opinii warto:

 • cyklicznie przeprowadzać badania jakości obsługi;
 • dynamicznie reagować na wychwycone błędy;
 • udoskonalać sposoby obsługi klientów;
 • podnosić kwalifikacje personelu w kwestii obsługi konsumenta.

Badania rynku wskazują, że zdecydowana większość Polaków (68%) dzieli się swoimi negatywnymi doświadczeniami w obrębie obsługi klienta z rodziną lub znajomymi. Przy czym kobiety dzielą się swoimi opiniami, aż w 72% przypadków, u mężczyzn jest to 57%. W celu wyrażenia swojej negatywnej oceny klienci wykorzystują do tego  portale społecznościowe, a nieco rzadziej serwisy opinii.

 

Kontrola rynku wzmacnia efektywne działanie

Przedstawione powyżej badania wskazują, że warto wykonywać badania rynku, a w tym opinii konsumentów w celu polepszania wyników sprzedażowych oraz ogólnego wizerunku marki lub firmy.

Badanie rynku na wspaniałą przyszłość

Przeprowadzane badania rynku mają na celu usprawnić podejmowane działania oraz polepszyć sytuację firmy. Dzięki wykorzystaniu fachowych narzędzi oraz wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów możliwym staje się realizacja celów rozwojowych. Uwzględniając wielość celów, które mogą zostać poddane badaniu należy przed rozpoczęciem procesu badawczego skonkretyzować jego unikalny cel.

 

Osiągnąć sukces to poznać swój cel

Przykładem takiego badania może być zrealizowany projekt badawczy w obrębie rynku farmaceutycznego. Pozyskana wiedza pozwoliła na zwiększenie sprzedaży i uzyskanie 120% zakładanej sprzedaży leku. W badaniu tym skoncentrowano się na:

 • określeniu zapotrzebowania na lek (z uwzględnieniem podwójnego stężenia substancji czynnej);
 • otrzymaniu informacji wspierających planowanie kampanii marketingowych.

Wyznaczone cele badania udało się osiągnąć, co przekuło się w sukces. Zrealizowane badania rynku umożliwiły dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, jak i spełnienie ich oczekiwań.

 

Zdanie klienta można rozpoznać

Przeprowadzając projekt badawczy wysłuchano opinii farmaceutów oraz stałych użytkowników badanego leku. Pozwoliło to na:

 • określenie przyczyn sięgania po lek;
 • przyjrzenie się kwestiom rekomendacji;
 • zbadanie stopnia znajomości marek leków;
 • ocenę wyszczególnionych cech leku np. skuteczność, szybkość działania;
 • zapoznanie się z opiniami badanych w obrębie kampanii reklamowych.

Co więcej dzięki takiemu badaniu możliwe było wsłuchanie się w głos klientów i zapoznanie się z szczegółowymi opiniami na temat stosowanego leku, ale także dało to szansę na pozyskanie informacji dotyczących zmian, które warto wprowadzić.

 

Badanie zawsze ma dwie twarze…

Przeprowadzając owe badanie rynku wykorzystana została metoda pogłębionych wywiadów grupowych, FGI, która umożliwiła:

 • zaprezentowanie własnych opinie i refleksje na temat badanego leku;
 • podzielenie się doświadczeniami;
 • wypracowanie wspólnego stanowiska.

Metoda ta pozwoliła na zebranie danych jakościowych. Pragnąc zyskać także potrzebne dane o charakterze ilościowym został przedstawiony badanym do wypełnienia formularz ankiety.

 

Efekty świadczą o skuteczności

Dzięki wykorzystanym metodom oraz dzięki dociekliwości badaczy możliwym stało się wskazanie pozycji badanego leku na tle konkurencji. Co więcej projekt badawczy dał szansę na wybranie najbardziej efektywnej wersji reklamy oraz jej elementów. Przeprowadzone badania rynku pozwoliły zaspokoić potrzeby dotychczasowych odbiorców leku, ale także zyskać nowych klientów.

Ilościowy charakter badań rynku

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w kwestii zrozumienia zachowań oraz decyzji konsumentów przeprowadza się różnorakiego rodzaju badania. Wśród nich można wymieć badania rynku farmaceutycznego, które pozwalają na racjonalne przeprowadzanie projektów badawczych, a tym samym wprowadzanie rozwiązań, które będą tak korzystne dla pacjentów, jak i dla samych producentów/usługodawców.

 

Metody, których stosowanie daje efekty

Wśród metod badawczych o charakterze ilościowym wykorzystywanych w celu zrozumienia rynku i zachodzących na nim przemian można wyznaczyć:

 • wywiady telefoniczne CATI;
 • ankiety papierowe PAPI;
 • ankietyzację online CAWI;
 • ankietyzację z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI.

Każda z nich pozwala w drodze badań rynku farmaceutycznego na pozyskanie informacji skupiających się na liczbowym, mierzalnym wymiarze (np. częstotliwość zakupu danego produktu). Przy czym metody CAPI i CAWI pozwalają na zaprezentowanie treści audiowizualnych.

 

CATI jako metoda badawcza

Stosując w procesach badawczych wymienione wyżej metody można uzyskiwać informacje, które będzie można przekuć w wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób działać czy podejmować decyzje. Co do wywiadów telefonicznych można powiedzieć, iż jest to metoda, która:

 • sprawdzi się przy ankietyzacji różnych grup;
 • pozwoli na dopytywanie się w przypadku terminów niejasnych;
 • daje szansę na wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu.

O samym systemie CATI należy powiedzieć, iż czuwa on nad logicznym przebiegiem badania, który przebiega w zgodzie z przedstawionym kwestionariuszem. Ponadto nie pozwala on na przejście do kolejnego pytania bez uzyskania odpowiedzi.

 

CAWI i CAPI jako innowacyjne metody

Odwołując się natomiast do metody CAWI czy CAPI należy wspomnieć, iż poza możliwością prezentowania ankietowanym treści audiowizualnych istnieje także możliwość:

 • wprowadzania danych bezpośrednio do systemu;
 • tworzenia ankiet w odpowiedzi na indywidualne potrzeby;
 • wykorzystania nowoczesnych środków kontaktu z klientem.

Przeprowadzając badanie rynku farmaceutycznego metodą CAWI należy zauważyć, iż sprawdzi się ona w przypadku badań, które dedykowane są dla młodych osób, gdyż to właśnie oni są głównymi odbiorcami takich ankiet.

 

Dobre relacje pozwalają na rozwój

Dobierając metodę badawczą należy zwrócić uwagę na:

 • cel;
 • charakter;
 • grupę odbiorczą;

procesu badawcze. Pozyskując potrzebne dane w toku badań rynku farmaceutycznego można nie tylko właściwie zarządzać swoim produktem, ale także wprowadzać rozwiązania, które będą sprzyjać utrzymaniu pozytywnych relacji z klientami.

Metoda nakierowana na uporządkowane badanie

Przed przeprowadzeniem badania należy zastanowić się nad użytecznością zaproponowanej metody badawczej dla osiągnięcia wyznaczonego celu badawczego. W kwestii przeprowadzanych działań ważne jest, aby metoda badawcza taka jak np. CATI pozwalała na wyciąganie jak największej ilości informacji, które następnie można przedstawić w postaci rekomendacji ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Kontakt wpływa na efekt badania

Projekty badawcze wykorzystujące metodę telefonicznego kontaktu z klientem wspieranego komputerowo dają szansę:

 • kontrolowanie przebiegu badania z uwzględnieniem jego logicznego przebiegu;
 • nagrywania rozmów;
 • zadawania pytań mających na celu doprecyzowanie/wyjaśnienie odpowiedzi;
 • dotarcia do szerokiego grona odbiorców w różnych przedziałach wiekowych.

Ponadto do zalet metody CATI można zaliczyć szybkość przeprowadzenia procesu badawczego, co wiąże się z łatwością skontaktowania się z ankietowanymi. Przy czym zostaje zachowana anonimowość oraz poufność badanych.

 

Metoda pozwala na realizację wyzwań

Wszystkie podejmowane działania mają bezpośrednie znaczenie dla osiąganego celu badawczego. Stąd metoda badawcza powinna odpowiadać:

 • przede wszystkim celowi badania;
 • potrzebom i wymaganiom stawianych wobec projektu;
 • możliwością finansowym i posiadanym zasobom.

Z punktu widzenia badacza telefoniczne ankietyzacja spełnia swoją funkcję, gdyż daje szansę na odsłuchiwanie nagrań, a także tworzenia czarnych list, co pozytywnie wpływa na przebieg, jak i elastyczność procesu.

 

Przygotowanie jest krokiem do zrealizowania celu

Należy przy tym pamiętać, że jakość badania zależy przede wszystkim od sposobu jego przygotowania. To w początkowych etapach przeprowadzane są działania, które ukierunkowują dalsze części procesu badawczego. Stąd bardzo ważne jest, aby podejmowane działania przed wyborem takiej metody jak CATI uwzględniało:

 • zasoby, które zostaną wykorzystane w trakcie badania;
 • wskazanie wymagań, które mogą zostać zrealizowane;
 • dobre rozpoznanie aktualnej sytuacji;
 • zapoznanie się z dotychczasowymi efektami/sukcesami.

 

Sposób na realizację różnych projektów

Dobierając metodę badawczą należy przede wszystkim zrozumieć charakterystykę badania oraz temat, do którego odnosi się samo badanie. Warto przy tym pamiętać, iż dzięki takim metodom badawczym jak CATI możliwym jest zyskanie danych w obrębie różnych badań takich jak np. badania zadowolenia klienta, sondaże przedwyborcze, badania społeczne czy sprawdzenie efektywności reklamy.

Badania rynku - badania nakierowane na współpracę z klientem

W związku z podejmowanymi działaniami badawczymi należy mieć na uwadze, iż realizowane badania mają przyczynić się do zwiększenia efektywności podejmowanych działań.

 

Plan musi uwzględniać wiarygodność

W nawiązaniu do celu badania należy zaplanować tak działania, aby możliwym było wydobywanie maksymalnej ilości informacji. Ponadto wszystkie działania, które przeprowadzane są w ramach konkretnego projektu badawczego powinny odnosić się do:

 • ustalonych wspólnie celów;
 • aktualnych potrzeb;
 • faktycznej sytuacji.

Stąd bardzo ważne jest gromadzenie danych, które będzie można wykorzystać w celach rozwojowych. Materiał, który zostanie wykorzystany w toku badania rynku musi zostać pozyskany w sposób wiarygodny, co umożliwi wychwytywanie poprawnych wniosków i tworzenie właściwych rekomendacji.

 

Zadbaj o bezpieczeństwo badanego

Dane pozyskane w procesach badawczych pozwalają na:

 • planowanie przyszłych zachowań;
 • prognozowanie;
 • kreowanie aktualnego wizerunku marki;
 • wyciąganie wniosków z popełnionych błędów.

Mając na uwadze pozyskiwanie informacji należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad, które odnoszą się tak do zachowania bezpieczeństwa i godności badanych. Przeprowadzając badanie należy mieć świadomość na temat tego, co można, a czego nie można robić z danymi.

 

Zrozumieć aktualną sytuację

Biorąc pod uwagę szczególny charakter badań rynku można powiedzieć, iż skupiają się one wokół:

 • ogólnej kondycji firmy;
 • mocnych i słabych stron;
 • zmian, które zachodzą w konkretnym czasie;
 • trafności podejmowanych decyzji.

W toku badania można zyskać informacje na temat prognozowanego kierunku rozwoju i konkurencyjności wobec innych uczestników rynku. Przede wszystkim należy zauważyć, że podejmowane działania skupiają się wokół tego, aby sprawdzić aktualną sytuację firmę.

 

Klient daje informacje zwrotną

Przeprowadzając badania można uświadomić sobie jak ważne są poszczególne obszary firmy, co pozwoli wykorzystać badania rynku w celu rozwoju rozumianego, jako wzrost poprzez wzmacnianie swoich mocnych stron oraz eliminowanie tych najsłabszych. Dzięki przeprowadzonemu projektowi badawczemu, można przede wszystkim uzyskać informację zwrotną ze strony odbiorców rynku na temat realizowanych ich potrzeb.

Badania ankietowe od 4 zł.