Kompleksowe analizy rynku

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza konkurencji

 

Analizujemy działania konkurencji – śledzimy trendy w branży – identyfikujemy sprawdzone rozwiązania – pomagamy przeciwdziałać błędom biznesowym.

 

Wspieraj rozwój swojej firmy i zwiększaj sprzedaż dzięki wnioskom z analizy konkurencji

 

Rozwój Twojego biznesu jest w ogromnym stopniu uzależniony od aktywności najbliższej oraz dalszej konkurencji. Ich działania mogą spowodować, że pomimo sporych wydatków budżetowych, nie zanotujesz jakiegokolwiek wzrostu osiąganych zysków. Sytuacja taka często ma miejsce w przypadku, gdy konkurencja w podobnym czasie przeprowadzi spektakularną kampanię reklamową. Może się również okazać, że inna firma uprzedzi Cię we wprowadzeniu nowatorskiego rozwiązania, nad którym także pracowałeś. Analiza konkurencji pozwoli Ci w zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego niekorzystnego obrotu zdarzeń.

Analiza konkurencji ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku:

1. gdy Twoją firmę dopadł kryzys finansowy lub wizerunkowy,

2. kiedy jesteś na etapie przygotowywania biznesplanu,

3. gdy zamierzasz zdywersyfikować katalog produktów lub usług,

4. kiedy pracujesz nad innowacyjnymi patentami,

5. gdy planujesz poszerzyć obszar działalności o nowe rynki zbytu,

6. kiedy chcesz sprawdzić wiarygodność biznesową kontrahentów.

Analiza konkurencji zakończy się przedstawieniem listy wniosków i rekomendacji. Umożliwią Ci one oszacowanie opłacalności zaplanowanych wcześniej działań. Zdołasz również określić jaką pozycję Twoja firma zajmuje na tle konkurencji. Będziesz mógł także poznać obecne trendy na rynku oraz dowiesz się, czy istnieją jakieś kluczowe bariery wejścia, które mogą utrudnić osiągnięcie biznesowego sukcesu.

Poznasz zarazem oczekiwania, potrzeby i preferencje konsumentów z grup docelowych. Będziesz wiedział, których spośród nich rynek jeszcze nie spełnia i zdołasz w końcu to zmienić. Uzyskasz również wiedzę na temat procedur wdrażanych przez konkurencję oraz rozpoznasz ich plany strategiczne. Będziesz mógł dowiedzieć się, z jakich metod dystrybucji, promocji i elastyczności cenowej korzystają podmioty konkurencyjne.

Co obejmuje prowadzona przez nas analiza rynku konkurencyjnego? 

Prowadząc analizy podmiotów konkurencyjnych posługujemy się w głównej mierze metodą desk research. Dzięki analizie danych zastanych możemy uzyskać pełen obraz działań otoczenia zagrażającego pozycji Twojej firmy. Poddajemy analizie między innymi:

- ustawy i nowelizacje prawne znaczące dla Twojej branży,

- raporty badawcze,

- publikacje naukowe,

- artykuły z prasy branżowej,

- ogłoszenia publikowane w bazach przetargów publicznych,

- strony internetowe konkurencji oraz ofertę prowadzonych przez nie sklepów internetowych,

- statystyki opracowywane przez najważniejsze instytucje publiczne na czele z GUS-em,

- dyskurs medialny,

- komercyjne katalogi danych sprzedażowych,

- biuletyny.


 

Badania ankietowe od 4 zł.