Tag: analiza rynku medycznego

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza rynku medycznego

 

Przed rozpoczęciem działań strategicznych dla swojego przedsiębiorstwa, warto wcześniej pozyskać wiarygodne informacje na temat branży w ramach której działa. Analiza rynku medycznego to usługa w której specjalizuje się nasza firma. Obsługujemy różnego rodzaju ośrodki medyczne oraz podmioty funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego.

 

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do:

 

1. producentów oraz podmiotów zajmujących się realizacją dystrybucji różnego typu produktów medycznych, suplementów diety oraz sprzętu;

2. agencjom marketingowym obsługującym firmy farmaceutyczne;

3. przedstawicielom medycznym oraz konsultantom;

4. osobom fizycznym potrzebującym wsparcia analitycznego na etapie tworzenia biznesplanu.

 

W jaki sposób prowadzimy analizy rynku?

 

Każda z przeprowadzanych przez nas analiz zakłada zastosowanie szeregu technik w ramach Desk Research. Sięgamy do raportów udostępnianych przez rządowe instytucje, takie jak zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na tym etapie jesteśmy w stanie pozyskać wiedzę odnośnie wyposażenia ośrodków medycznych, liczby pacjentów, a także ich cech demograficznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do kwestii monitoringu nowelizacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych wytycznych w zakresie uzyskiwania dotacji na uzyskanie produktów medycznych oraz sprzętu koniecznego do podejmowania terapii medycznej.

 

Składową prowadzonych przez analiz rynku jest także przegląd raportów finansowych dotyczących sytuacji działających w określonym sektorze. Uwzględniamy także informacje dostępne w branżowej prasie oraz opublikowanych do tej pory raportów z przeprowadzonych analizy rynku oraz badań opinii.

 

Dokonujemy także analizy dyskursu medialnego, a także śledzimy informacje dostępne w rejestrach medycznych. Dowiadujemy się poza tym jak przedstawiają się kierunki rozwoju branży i przewidujemy trendy na najbliższe lata. W tym celu aktywie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla świata farmacji. Są to zwłaszcza naukowe konferencje oraz targi.

 

Zajmujemy się również analiza konkurencji. W tym celu szczegółowo rozpoznajemy ofertę innych podmiotów z branży, mając na uwadze zakres ich oferty, wykorzystywane techniki promocyjne, a także strategię cenową. Nasza oferta obejmuje także określanie struktury rynku oraz jego wielkości oraz wartości.

 

Badania opinii

 

Wychodzimy zarazem z założenia, że nawet kompleksowe przeprowadzenie analizy rynku medycznego wymaga pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku. W związku z tym realizujemy badania ankietowe oraz wywiady z klientami/pacjentami, lekarzami, farmaceutami, a także dystrybutorami.

Dlaczego warto zdecydować się na analizy rynku medycznego?

 

Każdy przedsiębiorca odpowiedzialny za zarządzanie placówką medyczną lub ośrodkiem farmaceutycznym powinien rozważyć możliwość zlecenia firmie badawczej badania rynku medycznego. Dzięki temu może uzyskać cenne informacje pozwalające usprawnić funkcjonowanie firmy, a także zaplanować skuteczną kampanię marketingową. Dowiedz się zatem, w jaki sposób tego rodzaju badania są prowadzone oraz jak dokonać wyboru rzetelnej firmy badawczej.

Czego mogą dotyczyć analizy rynku medycznego?

Można wyróżnić różnorodne cele projektów badawczych prowadzonych dla podmiotów z branży medycznej. Zazwyczaj odnoszą się one do oceny świadomości oraz postrzegania różnych kategorii leków i innych produktów medycznych pośród klientów oraz decydentów, którzy je rekomendują. W toku badania można także określić elastyczność cenową, poddać ocenie koncepcje reklam oraz opakowań, a także hasła reklamowe.

Badania marketingowe to jednak nie wszystko. Możliwe jest również przeprowadzenie badania opinii pacjentów, a także pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia. W ramach projektów medical market research weryfikowana jest również efektywność przedstawicieli medycznych oraz jakość obsługi w placówkach zdrowotnych.

Jakie techniki badawcze są wykorzystywane?

W ramach analiz rynku medycznego możliwe jest użycie zarówno technik o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Pierwsze z nich pozwalają pozyskiwać dane od reprezentatywnych grup respondentów. Można chociażby zdecydować się na badania opinii pacjentów na temat stosowanych leków. Kierowana jest wówczas do nich ankieta elektroniczna lub rozdawane papierowe kwestionariusze do wypełnienia (np. w poczekalni do lekarza).

Ostateczny wybór techniki firma badawcza zwykle uzależnia od wieku, stanu zdrowia i możliwości samych pacjentów. Ankieta online nie będzie miała chociażby uzasadnienia w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i problemów z prawidłowym widzeniem. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie ku temu, aby przeprowadzić badanie opinii na młodych pacjentach z użyciem aplikacji mobilnej na smartfonie.

Pomiary o charakterze jakościowym

Nie trzeba jednakże ograniczać się jedynie do badań ilościowych. Równie wartościowe dane można bowiem uzyskać w trakcie pomiarów jakościowych – zwłaszcza FGI oraz IDI. Do wywiadów pogłębionych uzasadnienie ma zrekrutowanie zwłaszcza lekarzy i farmaceutów rekomendujących leki, a także stałych ich użytkowników. Wówczas możliwe staje się pozyskanie informacji dotyczących motywacji, przyzwyczajeń oraz preferencji konsumenckich. 

Podsumowanie

Nie przegap zatem szansy na uzyskanie potencjalnych korzyści płynących z przeprowadzenia badania rynku farmaceutycznego. Wybierz dobrą firmę badawczą, która zrealizuje usługę w sposób profesjonalny i rzetelny. Zanim dokonasz ostatecznej decyzji odnoście wyboru agencji, zwróć uwagę na jej dotychczasowe doświadczenie w branży oraz zapoznaj się z przykładowymi realizacjami usługi dla podmiotów z segmentu medycznego. 

Analizy rynku medycznego

Jesteś przedsiębiorcą związanym z branżą medyczna i firma którą reprezentujesz przymierza się właśnie do wprowadzenia nowego produktu lub rozszerzenia rynku zbytu? Zanim zostaną podjęte właściwe działania warto oprzeć je na wiarygodnej wiedzy pozyskanej w ramach analizy rynku medycznego. Dzięki temu możliwe staje się uniknięcie ryzyka biznesowego oraz zwiększenie szansy na sprzedażowy sukces.

Na czym polega analiza rynku medycznego?

Opiera się ona w głównej mierze na zebraniu i dokładnej analizie różnego rodzaju danych zastanych. Są to wszelkiego rodzaju dokumenty przetargowe, dane statystyczne dostarczane przez instytucje publiczne (NFZ, GUS, Ministerstwo Zdrowia), czy też raporty z przeprowadzonych dotychczas analiz branżowych. Poza tym przedmiotem badania mogą być także publikacje medialne czy informacje przekazywane w trakcie konferencji czy eventów organizowanych dla przedstawicieli farmaceutycznych.

Niezwykle ważnym etapem prowadzenia analiz jest również monitoring planowanych nowelizacji ustaw dotyczących podmiotów medycznych. Mogą one dotyczyć chociażby zasad emitowania reklam, dystrybucji czy prowadzenia dokumentacji medycznej. Nawet niewielkie zmiany mogą zaważyć o tym, czy wejście do nowego segmentu rynkowego okaże się opłacalnym krokiem.

Analiza przetargów publicznych

Analiza rynku medycznego powinna także obejmować przetargi publiczne. Dzięki temu możliwe staje się zweryfikowanie podaży oraz popytu w interesujących nas segmencie. Bazy przetargowe mogą być przeszukiwane między innymi mając na uwadze nazwy produktów, ilości zamawianych sztuk, rodzaje podmiotów zamawiających i wygrywających przetargi, a także obecność w zamówieniach produktów towarzyszących. Pozwala to dokonać rozpoznania rynku, opierając się analizie w wybranym przedziale czasowym.

Badania ankietowe z uczestnikami rynku

Po zakończeniu analizy danych zastanych warto dokonać ich weryfikacji poprzez przeprowadzenie badania rynku z faktycznymi jego uczestnikami. Mogą być nimi chociażby pacjenci, przedstawiciele placówek medycznych czy dystrybutorzy. Pomiary tego rodzaju zazwyczaj wymagają zastosowania techniki ankietowej – CATI, CAWI, PAPI lub CAPI.

Jakie korzyści można odnieść?

Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku medycznego dostarczają szeregu niewątpliwych korzyści. Możemy do nich zaliczyć m.in.:

  • Możliwość uniknięcia ryzyka związanego z wprowadzeniem niewłaściwych decyzji biznesowych;
  • Szansa rozpoznania działań konkurencji oraz pozycji własnej firmy względem pozostałych podmiotów z branży;
  • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów z grup docelowych;
  • Identyfikacja segmentów docelowych klientów;
  • Uzyskanie informacji odnoście najbardziej skutecznych metod dystrybucji oraz promocji. 

Analiza statystyczna w medycynie

Średnie, mediany i korelacje
Dane, których potrzebujesz, aby osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe swoich produktów lub bardziej efektywne następstwa przeprowadzonych kampanii reklamowych są „na wyciągnięcie ręki”. Wystarczy po nie sięgnąć. 

Analiza statystyczna i odpowiednie dla tego rodzaju badań, techniki i narzędzia sprawiają, że eksperci z dziedziny statystyki, ekonomii, matematyki i socjologii wskażą najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa rozwiązania, dzięki którym będziesz mógł zadecydować o nowym planie rozwoju i wdrażaniu nowych metod do osiągania sukcesu.    

 

Healthcare w analizie statystycznej
Przemysł opieki zdrowotnej odnotował ogromny napływ innowacyjnych produktów 
i usług obejmujących biotechnologię, urządzenia medyczne, diagnostykę, farmaceutyki i inne leki. Aby lepiej zrozumieć pojawiające się trendy i skoncentrować inwestycje tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, co myślą lekarze, pacjenci, inni pracownicy służby zdrowia, jak funkcjonuje konkurencja. 

Dedykowane medycynie badania BioStat® zapewniają szeroki dostęp do tysięcy wyprofilowanych respondentów, wykorzystując szczegółowe informacje dotyczące zróżnicowanej charakterystyki pod kontem demograficznym i psychograficznym. Nasi eksperci wskażą Ci ich postawy, wartości i przekonania dotyczące korzystania z Twoich produktów i usług. Analiza statystyczna w marketingu medycznym to kompleksowe: 

•    Ocena ryzyka odejścia klientów od Twojej marki, 
•    Prognozowanie sprzedaży i utrzymanie produktów jak i usług na rynku,
•    Przewidywanie lojalności klientów wobec marki,
•    Sprawdzenie skuteczność kampanii reklamowych,
•    Przetestowanie świadomości spontanicznej i wspomaganie marki,
•    Badanie opinii o produktachOko w oko z opinią pacjentów
Innowacje wprowadzone do narzędzi badawczych sprawiają, że eksperci marketingu rynku medycznego mogą coraz lepiej poznać opinie bezpośrednich odbiorców produktów - pacjentów, które w efekcie działań branży Healthcare mają wpływ na jakość ich życia. Analiza statystyczna w medycynie umożliwia przeprowadzenie badań z zakresu tematyki marketingowej. Możesz się dowiedzieć m.in.:

•    Czy pacjenci przestrzegają zaleceń lekarskich?
•    Jakie są zachowania terapeutyczne pacjentów?
•    O zwyczajach zakupowych pacjentów.
•    Jakie są opinie na temat opakowań Twoich produktów?
•    O znajomości Twojej marki i wizerunku producentów leków.
•    Jaki jest potencjał marketingowy proponowanych przez Ciebie produktów i usług?
•    Jak popularne są stosowane produkty lecznicze, usługi i suplementy diety?
•    Czy istnieją bariery podczas stosowania leków konkretnych producentów?

 

Zyskaj przewagę nad konkurencją nawet w 48h
Przez panel konsumencki Badanie Opini masz możliwość prowadzenia cyklicznych ankiet wśród pacjentów. Możesz sam zaprojektować ankietę i skonsultować jej fachowość z ekspertami BioStat®. Tysiące zróżnicowanych pacjentów pod względem psychologicznym i psychograficznym w panelu jest gotowych, aby rzetelnie udzielić odpowiedzi na interesujące Cię pytania. Ostateczne wyniki badań wraz z analizą otrzymasz już w ciągu 48h.

Badania ankietowe od 4 zł.