Tag: badania rynku farmaceutycznego

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Specyfika badań rynku farmaceutycznego

 

Branża farmaceutyczna to największy dostawca reklam. W dużej mierze jest to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku farmakologicznego – ilość dostępnych bez recepty leków i suplementów diety rośnie z dnia na dzień.

Swoistą weryfikację przekazywanych w reklamach informacji stanowią badania farmaceutyczne, czyli działania, których celem jest sprawdzenie faktycznych zalet reklamowanych produktów.

Na czym polegają badania rynku farmaceutycznego?

Każdy producent leków dąży do tego, by oferowane preparaty sprzedawały się jak najlepiej. Klienci poszukują produktów skutecznych, bezpiecznych i w przystępnej cenie. Rosnąca konkurencja na rynku farmakologicznym w znaczny sposób nadaje tempo jakości farmaceutyków, nie bez znaczenia są na tej płaszczyźnie również badania rynku farmakologicznego, polegające przede wszystkim na rzetelnej ocenie zalet i ewentualnych wad konkretnego preparat, ze szczególnych uwzględnieniem skuteczności oraz mogących wystąpić skutków ubocznych.

Jakie leki można badać?

Dzięki badaniom rynku farmakologicznego można określić jakość i skuteczność farmaceutyków. Wbrew pozorom działania te mogą dotyczyć zarówno leków nowych, jak i dostępnych na rynku. W przypadku leków nowych najczęściej wykonywane są badania kliniczne, które muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz uwzględnieniem szeroko rozumianego dobra pacjenta – chory ma prawo wiedzieć, jakie korzyści zapewni mu stosowanie objętego badaniem farmaceutyku, a także znać ewentualne ryzyko. Są to przede wszystkim badania obserwacyjne, które polegają na obserwowaniu efektów, jakie zapewnia konkretny produkt oraz szczegółowej analizie skutków kuracji.

Co dają badania rynku farmaceutycznego?

Badania rynku farmaceutycznego to działania wieloetapowe, wymagające czasu i pracy. Uzyskane efekty pozwalają zweryfikować jakość farmaceutyku, zapewniając wiele korzyści zarówno uczestnikom badania, jak i koncernom farmaceutycznym.

Pierwszym krokiem jest ocena bezpieczeństwa badanej substancji – jest czynnik niezbędny do rozpoczęcie badań na określonej grupie ochotników.

Następnie należy określić, czy farmaceutyk działa i czy zapewnia oczekiwane efekty – warto pamiętać, że wskaźnik korzyści powinien być wyraźnie wyższy od ewentualnych skutków ubocznych. Ostatnim etapem jest potwierdzenie skuteczności oraz faktu, że lek jest bezpieczny dla pacjentów.

Korzyści dla firm farmaceutycznych

Badania rynku farmaceutycznego w zakresie farmaceutyków to działania długofalowe, należy jednak podkreślić, że zapewniają one wyraźny i wiarygodny obraz konkretnego produktu leczniczego. Dzięki badaniom obserwacyjnym istnieje możliwość dokładnej analizy właściwości i działania konkretnego farmaceutyku – pozytywne wyniki realizowanych przedsięwzięć farmaceutycznych zapewniają wiele korzyści producentowi, który ma świadomość, że wprowadzany na rynek lek jest bezpieczny i skuteczny.

Ilościowy charakter badań rynku

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w kwestii zrozumienia zachowań oraz decyzji konsumentów przeprowadza się różnorakiego rodzaju badania. Wśród nich można wymieć badania rynku farmaceutycznego, które pozwalają na racjonalne przeprowadzanie projektów badawczych, a tym samym wprowadzanie rozwiązań, które będą tak korzystne dla pacjentów, jak i dla samych producentów/usługodawców.

 

Metody, których stosowanie daje efekty

Wśród metod badawczych o charakterze ilościowym wykorzystywanych w celu zrozumienia rynku i zachodzących na nim przemian można wyznaczyć:

 • wywiady telefoniczne CATI;
 • ankiety papierowe PAPI;
 • ankietyzację online CAWI;
 • ankietyzację z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI.

Każda z nich pozwala w drodze badań rynku farmaceutycznego na pozyskanie informacji skupiających się na liczbowym, mierzalnym wymiarze (np. częstotliwość zakupu danego produktu). Przy czym metody CAPI i CAWI pozwalają na zaprezentowanie treści audiowizualnych.

 

CATI jako metoda badawcza

Stosując w procesach badawczych wymienione wyżej metody można uzyskiwać informacje, które będzie można przekuć w wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób działać czy podejmować decyzje. Co do wywiadów telefonicznych można powiedzieć, iż jest to metoda, która:

 • sprawdzi się przy ankietyzacji różnych grup;
 • pozwoli na dopytywanie się w przypadku terminów niejasnych;
 • daje szansę na wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu.

O samym systemie CATI należy powiedzieć, iż czuwa on nad logicznym przebiegiem badania, który przebiega w zgodzie z przedstawionym kwestionariuszem. Ponadto nie pozwala on na przejście do kolejnego pytania bez uzyskania odpowiedzi.

 

CAWI i CAPI jako innowacyjne metody

Odwołując się natomiast do metody CAWI czy CAPI należy wspomnieć, iż poza możliwością prezentowania ankietowanym treści audiowizualnych istnieje także możliwość:

 • wprowadzania danych bezpośrednio do systemu;
 • tworzenia ankiet w odpowiedzi na indywidualne potrzeby;
 • wykorzystania nowoczesnych środków kontaktu z klientem.

Przeprowadzając badanie rynku farmaceutycznego metodą CAWI należy zauważyć, iż sprawdzi się ona w przypadku badań, które dedykowane są dla młodych osób, gdyż to właśnie oni są głównymi odbiorcami takich ankiet.

 

Dobre relacje pozwalają na rozwój

Dobierając metodę badawczą należy zwrócić uwagę na:

 • cel;
 • charakter;
 • grupę odbiorczą;

procesu badawcze. Pozyskując potrzebne dane w toku badań rynku farmaceutycznego można nie tylko właściwie zarządzać swoim produktem, ale także wprowadzać rozwiązania, które będą sprzyjać utrzymaniu pozytywnych relacji z klientami.

Badania ankietowe od 4 zł.