Tag: badania opinii

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza rynku medycznego

 

Przed rozpoczęciem działań strategicznych dla swojego przedsiębiorstwa, warto wcześniej pozyskać wiarygodne informacje na temat branży w ramach której działa. Analiza rynku medycznego to usługa w której specjalizuje się nasza firma. Obsługujemy różnego rodzaju ośrodki medyczne oraz podmioty funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego.

 

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do:

 

1. producentów oraz podmiotów zajmujących się realizacją dystrybucji różnego typu produktów medycznych, suplementów diety oraz sprzętu;

2. agencjom marketingowym obsługującym firmy farmaceutyczne;

3. przedstawicielom medycznym oraz konsultantom;

4. osobom fizycznym potrzebującym wsparcia analitycznego na etapie tworzenia biznesplanu.

 

W jaki sposób prowadzimy analizy rynku?

 

Każda z przeprowadzanych przez nas analiz zakłada zastosowanie szeregu technik w ramach Desk Research. Sięgamy do raportów udostępnianych przez rządowe instytucje, takie jak zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na tym etapie jesteśmy w stanie pozyskać wiedzę odnośnie wyposażenia ośrodków medycznych, liczby pacjentów, a także ich cech demograficznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do kwestii monitoringu nowelizacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych wytycznych w zakresie uzyskiwania dotacji na uzyskanie produktów medycznych oraz sprzętu koniecznego do podejmowania terapii medycznej.

 

Składową prowadzonych przez analiz rynku jest także przegląd raportów finansowych dotyczących sytuacji działających w określonym sektorze. Uwzględniamy także informacje dostępne w branżowej prasie oraz opublikowanych do tej pory raportów z przeprowadzonych analizy rynku oraz badań opinii.

 

Dokonujemy także analizy dyskursu medialnego, a także śledzimy informacje dostępne w rejestrach medycznych. Dowiadujemy się poza tym jak przedstawiają się kierunki rozwoju branży i przewidujemy trendy na najbliższe lata. W tym celu aktywie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla świata farmacji. Są to zwłaszcza naukowe konferencje oraz targi.

 

Zajmujemy się również analiza konkurencji. W tym celu szczegółowo rozpoznajemy ofertę innych podmiotów z branży, mając na uwadze zakres ich oferty, wykorzystywane techniki promocyjne, a także strategię cenową. Nasza oferta obejmuje także określanie struktury rynku oraz jego wielkości oraz wartości.

 

Badania opinii

 

Wychodzimy zarazem z założenia, że nawet kompleksowe przeprowadzenie analizy rynku medycznego wymaga pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku. W związku z tym realizujemy badania ankietowe oraz wywiady z klientami/pacjentami, lekarzami, farmaceutami, a także dystrybutorami.

Charakterystyka badań ankietowych

 

Jedną z tych form badań, z którymi spotykamy się najczęściej, są zdecydowanie badania przeprowadzane na podstawie standaryzowanej ankiety. Mają one swoje wady i zalety, a cel ich przeprowadzania może być dość zróżnicowany, zależnie od specyfiki badań oraz grupy docelowej. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach takie badania sprawdzają się najlepiej.

Na dobrą sprawę badania ankietowe są jedną z tych dziedzin badań społecznych, które każdy z nas zna chyba najbardziej. Przeprowadzane są zarówno bezpośrednio, jak również przez rozmaite media, na przykład telefon, Internet albo mail. W każdym z tych przypadków cel badań może pozostawać inny, zależnie od tego, czego potrzebujemy.

Różne rodzaje badań ankietowych

Ankietyzacja nie oznacza jednej formy badania. Zależnie od wybranej metody badań ankietowych – może to być np. ankieta wykonywana drogą pocztową, ale również wywiad kwestionariuszowy według standaryzowanego formularza – przeprowadzana jest ona w różnych warunkach i służy różnym celom.

Sporządzanie ankiety

Zazwyczaj ankietyzacja odbywa się według wcześniej przygotowanego formularza, który obejmuje dwie części. Jedna część to objaśnienie tematu badania oraz ewentualne przeprowadzanie wstępnej rekrutacji, częste w ankietach internetowych. Następna część to pytania otwarte, zamknięte, ale również wprowadzające czy filtrujące. Zwykle ankietę kończy odpowiednio sporządzona metryczka.

Problemy w tworzeniu narzędzia

Badania ankietowe narażone są niestety na pewien zakres błędów. Zazwyczaj dotyczą one sposobu sporządzania ankiety. Błędy wynikają przede wszystkim z logicznej formy pytań – w przypadku ankietyzacji mogą to być pytania sugerujące odpowiedź, ale również przeczące sobie nawzajem czy niejednoznaczne. W pytaniach zamkniętych problematyczna jest zwykle niedostateczna skala odpowiedzi.

Uproszczone procedury

Znacznym uproszczeniem w przypadku badań ankietowych jest przeprowadzanie ich metodami wykorzystującymi automatyczne narzędzia sporządzania statystyk odpowiedzi. W ten sposób w przypadki ankietyzacji dowolnego rodzaju kwestionariusze spływają bezpośrednio przez internet, a następnie są przetwarzane wstępnie w celach statystycznych, co gwarantuje zebranie interesujących odpowiedzi.

Nowoczesne rozwiązania

Dzięki rozwojowi technologii również charakterystyka badań ankietowych nieco się zmieniła, znacznie upraszczając przeprowadzanie tego rodzaju badań. Nadal jednak w przypadku projektów celowych, o konkretnych cechach wykorzystuje się badania bezpośrednie z zaproszeniem grupy docelowej do odpowiedzi.

Panel konsumencki jako narzędzie badania opinii społecznej

Poddając badaniu opinię społeczną uzyskuje się informacje, które pozwalają na rozpoznanie wśród danej grupy dominujących poglądów i postaw dotyczących badanego zjawiska oraz na sprawdzenie, jaka część tej grupy je podziela. Badanie takie może zostać wykonane przy zastosowaniu panelu konsumenckiego. Pozwala on na przebadanie dużej ilości osób w krótkim czasie. Odbiorcami ankiety są użytkownicy panelu badawczego. Panel badawczy pozwala na sprawne uzyskanie opinii odbiorców i nabywców produktów lub usług.

Społeczeństwo to wiele sprzecznych ze sobą głosów

Dzięki badaniom opinii społecznych, a raczej poprzez wyniki w nich otrzymane możliwe staje się stworzenie obrazu społeczeństwa, w którym się żyje. A ponadto badania opinii społecznej:

 • uwidaczniają zróżnicowanie społeczeństwa

 • kształtują przekonanie, że postawy społeczne podlegają zmianie

 • pozwalają podejmować trafne decyzje

 • wskazują na tendencję istniejące w społeczeństwach

 • pozwalają poznać preferencje danej grupy.

Badania opinii społecznej pozwalają zrozumieć człowieka

Zwracając uwagę na zmiany zachodzące w społeczeństwach staje się jasne, że badania opinii społecznej mogą pomóc zrozumieć zachodzące w nim przemiany. Wykonując tego typu pomiary bierze się pod uwagę takie czynniki jak:

 • postawy

 • wiedzę

 • poglądy

 • potrzeby

 • oczekiwania

 • preferencje

 • zamiary.

Pod tymi czynnikami kryją się podstawowe elementy takie jak: mentalność, wartości i orientacja, które są kluczowe dla zrozumienia działalności człowieka w społeczeństwie.

Badania, które wpływają na rzeczywistość

Jako że badania te uwzględniają zarazem to, jaki człowiek jest oraz pozwalają sprawdzić w jaki sposób działania społeczne na niego oddziałują wyróżnia się ich dwie funkcje:

 • poznawczą

 • perswazyjną.

Badania te jednocześnie wskazują na występujące w społeczeństwie przekonania i oceny, a więc formują wiedzę o badanej grupie, ale także wpływają na zachodzące w nim zmiany. Wyniki sondażów pozwalają grupom wytwarzać opinie na temat świata, w którym żyją oraz podejmować w obrębie uzyskanej wiedzy decyzje.

Panel dostosowany do potrzeb badań opinii społecznej

Zważając na wartość badań opinii społecznej należy dobrać odpowiednie narzędzia do ich przeprowadzenia, które będą komfortowe i efektywne. Takim narzędziem okazuje się być m.in. panel konsumencki, który gromadzi dużą ilość użytkowników w różnym wieku i z różnymi poglądami w jednym miejscu. Dodatkowym walorem panelów badawczych jest prostota ich obsługi oraz powszechność. Zastosowanie tak innowacyjnej metody zapewnie pozyskanie wartościowych danych w relatywnie krótkim czasie.

Badania ankietowe od 4 zł.