Tag: badanie rynku

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analizy rynku niezbędnym narzędziem każdego przedsiębiorstwa

Solidnie przeprowadzone analizy rynku stanowią narzędzie niezbędne do funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa oferującego towary i usługi. Pozwalają one na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i pomagają z góry przewidzieć rezultaty rozmaitych inwestycji.

 

Na czym polega badanie rynku?
Celem analiz rynku jest jego dogłębne poznanie na wielu poziomach - począwszy od ogólnego popytu na towary czy usługi w danej branży, przez chwilowo panujące na rynku trendy, aż po szczegółowe badania oczekiwań konsumentów i precyzyjne określenie grupy docelowej oferowanych przez nas dóbr.

Równie ważnym elementem tego rodzaju analiz jest przewidywanie sposobu, w jaki rynek będzie kształtował się w przyszłości, a także wskazywanie kluczowych warunków, które musi spełnić firma, aby pomyślnie zaistnieć w danej branży. Może to oznaczać między innymi konieczność posiadania dostępu do rzadkich materiałów, zaawansowanych technologii bądź bogato rozwiniętej sieci dystrybucji.

 

Analizowanie rynków zagranicznych
Analizy rynku mają szczególne znaczenie podczas rozważań zarządu przedsiębiorstwa o ekspansji zagranicznej. Trafna ocena wielkości danej branży i oczekiwań konsumentów może bowiem wtedy nie być możliwa bez znajomości specyficznych realiów danego regionu.

Skrajnym tego przykładem są państwa o wyjątkowo odmiennej kulturze (Chiny) bądź o burzliwie rozwijających się rynkach, których wzrostowi towarzyszą ważne przemiany społeczne (podobnie jak w Polsce po roku 1989). Warto wtedy skorzystać z oferty agencji badawczej specjalizującej się w świadczeniu usług na terenie interesującego nas regionu.

 

Znaczenie analizy konkurencji
Przeprowadzenie kompleksowych analiz rynku często nie jest możliwe bez mniej lub bardziej szczegółowej identyfikacji rywali naszego przedsiębiorstwa - zarówno działających już teraz, jak i potencjalnie mogących pojawić się w przyszłości. Dogłębne zbadanie konkurentów i poznanie ich możliwości pozwala nie tylko skuteczniej rozeznać się na rynku, ale i zyskać nad nimi przewagę w przypadku decyzji o wejściu w daną branżę.

 

Nie tylko dla dużych firm
Dość często spotykanym mitem związanym z badaniami rynku jest przekonanie, że analizy tego rodzaju zarezerwowane są wyłącznie dla dużych i średnich firm. Jest to oczywiście nieprawda, a znaczenie badań rynku jest równie wielkie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, nierzadko wprowadzających do sprzedaży swój pierwszy produkt. Właściwa analiza rynku w zakresie potrzeb konsumentów i popytu na konkretny towar może pomóc lepiej dopasować go do oczekiwań klientów i niekiedy przesądzić o sukcesie bądź porażce całego przedsięwzięcia.

Co to jest analiza rynku?

W dzisiejszych czasach bardzo często szafujemy takimi pojęciami, jak chociażby analiza rynku. Czy jednak tak do końca wiemy, czym ona właściwie jest? Warto się na tym przez moment zastanowić, ponieważ jest to bardzo istotne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, a jego nieznajomość, poruszanie się w tej kwestii po omacku, może spowodować więcej szkód niż zaoferować nam pożytku.

 

Definicja


Mówiąc najprościej jak to tylko możliwe, poprzez analizę rynku powinniśmy rozumieć dokładne badania, które oceniają rynek pod względem jego atrakcyjności, czyli tego, czy warto na nim inwestować i jak warto na nim inwestować. Tego typu analizy zazwyczaj są szersze i obejmują też podmiot, który chce się zmierzyć z rynkiem. Badane są jego mocne i słabe strony.


Ocenie podlega jaw szczególności:

 • wielkość rynku;
 • tempo rozwoju rynku;
 • opłacalność typowych działań na rynku;
 • koszty wejścia na rynek i koszty ewentualnego wyjścia z niego;
 • sposoby działania na rynku (świadczenie usług, sprzedaż towarów);
 • preferencje konsumentów;
 • cechy biznesów, dzięki którym odnoszą one sukces.


Wszystkie te kwestie wydają się stosunkowo oczywiste, ale warto jest się im przyjrzeć trochę bliżej, przynajmniej tym kilku wybranym, które zazwyczaj powodują najwięcej problemów.


Wielkość rynku


W czasie prowadzenia analizy rynku określanie jego wielkości jest zawsze podstawą, ale bywa problematyczne. Głównym problemem jest brak dostępności do źródeł danych, ponieważ firmy działające na rynku zazwyczaj nie są zadowolone, kiedy analiza rynku jest prowadzona na ich podstawie przez potencjalnego konkurenta. W takich przypadkach najlepiej jest poszukiwać ogólnodostępnych danych udostępnianych przez agencje rządowe.


Dynamika rozwoju

 

W ocenie dynamiki rozwoju zazwyczaj analityk opiera się na danych historycznych, ale jest to pewna pułapka. Złota era płyt DVD skończyła się dość drastycznie i wcale nie dopadł ich nowy standard płyt HDDVD, ale raczej Internet. Problemem w ocenie przyszłości rynku jest właśnie to, że nigdy tak do końca nie wiadomo, skąd przyjdzie zagrożenie i ocenianie wzrostu tylko w oparciu o wzrost z lat poprzednich to wielkie ryzyko dla większości branż.


Koszty wejścia


W sytuacji zbliżonej do idealnego wolnego rynku to najczęściej koszty decydują o sukcesie. Kto jest w stanie działać lepiej i taniej, ten wygrywa. Analiza kosztów nie jest jednak łatwa, ponieważ zazwyczaj rzeczywistość rzuca dodatkowe kłody pod nogi, a do tego konkurencja zaczyna reagować na nowy podmiot na rynku, często w sposób trudny do przewidzenia.

Po co firmie badania marketingowe? Czyli poznaj listę potencjalnych zastosowań

Jak wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w firmie? A jeśli nie można ryzyka tego wyeliminować - jak ograniczyć do minimum? Bardzo dobrym sposobem na to są właśnie badania marketingowe - pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, co dzikiej się na rynku. Na postawie tych informacji firma ma szansę podjąć właściwe decyzje, tak potrzebne do opracowania kierunków jej działania.

Badania marketingowe - co to takiego?

Polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat interesujących nas kwestii dotyczących działania rynku. Jest to działanie celowe i regularne - dane zbierane są przez cały czas za pomocą różnych metod i, oczywiście, różnymi środkami. Najważniejszym celem tych badań jest umożliwienie podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji czyli maksymalne zmniejszenie ryzyka podejmowanych działań.

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzone badanie pozwala na odpowiednie ukierunkowanie zmian w firmie i maksymalne ograniczenie ryzyka złych decyzji. Przeprowadzając takie badania poznajemy lepiej swoją firmę i jej otoczenie, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy oraz wykorzystanie funkcjonowania zjawisk rynkowych, które nas interesują. W efekcie - poprzez podejmowanie trafnych decyzji i minimalizację pomyłek - firma odnosi większe sukcesy oraz zwiększa się odnotowywana przez nią sprzedaż.

Co mają na celu badania marketingowe?

Celem podstawowym  jest zbadanie zmian występujących w obszarach wpływających na działalność firmy - chodzi o zbadanie jakie zmiany nastąpiły, jak to wpłynęło na działalność firmy i jak można to usprawnić.

Przede wszystkim możemy zbadać w ten sposób:

·         pozycję firmy na rynku;

·         sposób działania firmy;

·         potrzeby jakie mają konsumenci.

Możemy też zbadać jak działa konkurencja, jak funkcjonują kanały dystrybucji, jaki rodzaj reklamy będzie najbardziej odpowiedni i czy cena, którą chcemy dostać za produkt jest odpowiednia.

W jaki sposób przebiega badanie marketingowe?

Zaczynamy oczywiście od jak najbardziej konkretnego nakreślenia problemu do zbadania.

Następnie musimy określić założenia dotyczące badanego problemu. Jeśli już to zrobimy, trzeba zdecydować w jaki sposób i jakimi rodzajami metod będą zbierane interesujące nas informacje. Następnie trzeba zebrać te dane i odpowiednio je zinterpretować – proces ten obejmuje stworzenie opisu statystycznego i raportu zawierającego efekty badań.

Ważne – jak i w każdym innym rodzaju badań - jest w tym wszystkim odpowiednie dokonanie doboru próby badawczej ponieważ wpływa to na jakość analiz i reprezentatywność wyników końcowych.

A więc aby podejmować właściwe decyzje - trzeba dobrze opracować strategię działalności. Z tego powodu to właśnie badania marketingowe są podstawą działalności firmy - podpowiadają w jaki sposób i w którym kierunku firma powinna się rozwijać i jak pozyskiwać klientów. Warto się zatem na nie decydować i podejmować współpracę z wykwalifikowanymi firmami badawczymi!

W jakim celu prowadzimy badania rynku i jak je przygotować?

Podstawowym celem prowadzenia badań rynku jest uzyskanie wiarygodnych informacji na temat jego konkretnej części. Otrzymane dane pozwalają odpowiednio pokierować działalnością firmy w taki sposób, aby osiągnąć sukces. W celu dobrego zarządzania firmom oczywiście nie jest konieczne prowadzenie badań, jednak bez nich przedsiębiorca może zdać się jedynie na własną intuicję i przypuszczenia, które mogą być mylne. Chcąc tego uniknąć lepiej zaufać wynikom badań rynku, które pozwolą uzyskać wiarygodną wiedzę na temat branży, w której działa firma. Dzięki temu można uniknąć wielu błędów mogących przynieść w przyszłości straty oraz odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany.

 

Najważniejsze zastosowania

Badania rynku posiadają trzy najistotniejsze zastosowania niezależnie od wielkości firmy, dla której zostaną wykonane. Pierwszym z nich jest ustalenie celów. Dzięki rzetelnym informacjom uzyskanym w badaniach można uzyskać cenne wskazówki na temat rynku co może pomóc w oszacowaniu wielkości rynku lub określeniu potencjalnych klientów. Umożliwia to wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Drugim jest rozwiązywanie problemów. Rzetelna analiza pozwala znaleźć przyczyny złych wyników firmy, a dzięki wyciągnięciu odpowiednich wniosków skorygować je. Trzecim zastosowaniem badań rynku jest wspieranie wzrostu firmy. Poprzez poznanie decyzji zakupowych konsumentów i czynników wpływających na nie można ustalić nowe strategie sprzedażowe i pokonać w ten sposób konkurencję.

 

Jak przygotować badanie rynku?

Najważniejszą kwestią w momencie przygotowywania badania rynku jest ustalenie celu jaki chce się uzyskać. Umożliwia to efektywne przeprowadzenie całego procesu i jest niezależne od tego czy firma sama zamierza prowadzić pomiary czy zleca je komuś innemu. Należy pamiętać, żeby wyznaczone cele nie były zbyt ambitne, gdyż wtedy ich realizacja może być niemożliwa. Po wyznaczeniu problemów z jakimi boryka się firma należy przejść do sprawdzania hipotez, które pozwalają ustalić cele badania. Teoretycznie ilość hipotez może być niezliczona, jednak znajomość rynku pozwala ograniczyć ich liczbę do tych najbardziej prawdopodobnych.

 

Jak ustalić budżet?

Według profesjonalistów budżet powinien być ustalony na takim poziomie, aby zrealizować cele oraz uzyskać niezbędne informacje, jednak w praktyce środki przeznaczone na badania są zależne od tego na jakie wydatki może sobie pozwolić firma. Jednak podstawowym pytaniem jakie należy sobie zdać jest czy korzyści wynikające z przeprowadzenia badania są adekwatne do poniesionych kosztów.

Zdecyduj się na badanie rynku i bądź bezkonkurencyjny w swojej branży

Twoja firma nie rozwija się w tak szybkim tempie, jak byś tego oczekiwał? Odpowiedz zatem sobie na pytanie, w jaki sposób planujesz kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe? Czy są one oparte na rzetelnie zweryfikowanej wiedzy czy może wynikają po prostu z przypadku? Przedsiębiorstwa bazujące na wynikach z badań i analiz rynkowych zyskują na starcie ogromną przewagę. Minimalizują ryzyko niepowodzenia biznesowego, optymalizują koszty podejmowanych działań oraz zwiększają swoje szanse na osiąganie wysokich zysków.

Na czym polegają badania rynku i w jaki sposób można je przeprowadzać?

Są to badania mające zweryfikować obecną sytuację w branży pod wieloma aspektami. Możesz dzięki nim uzyskać odpowiedź między innymi na następujące pytania:

1. Jaki jest docelowy profil Twoich klientów?,

2. Co klienci myślą na temat Twojej oferty? Czy są zadowoleni z obecnego kształtu produktów oraz z jakości obsługi?,

3. Jakie zmiany są pożądane z puntu widzenia klientów? Których ich potrzeb rynek dotychczas jeszcze nie zaspokoił?,

4. Które podmioty należą do kluczowych graczy na rynku? Jakie osiągają wyniki finansowe? Które z rozwiązań stosowanych przez nie warto naśladować?,

5. Jaka jest świadomość istnienia oferowanych przez Ciebie marek? Jakim wizerunkiem cieszą się one wśród klientów?,

6. Jakie metody promocji sprawdzą się najlepiej w przypadku Twoich produktów? Które spośród nich przyniosą największy zwrot z inwestycji?,

7. Jaka jest skuteczność realizowanych przez Ciebie kampanii reklamowych? Jakich zmian można dokonać w dotychczas wyświetlanych spotach?,

8. Jakie są najefektywniejsze metody dystrybucji Twoich produktów?,

9. Jakie trendy na rynku są przewidywane na kolejne lata?,

10. Jaką przyjąć strategię kształtowania cen?

 

Badania ilościowe oraz jakościowe

Każde badanie rynku wymaga jednoczesnego zastosowania metod ilościowych oraz jakościowych. Do tych pierwszych zaliczyć można zwłaszcza pomiary ankietowe. W tym zakresie możliwe do wykorzystania są następujące techniki:

 

 • PAPI: ankietyzacja za pomocą papierowych kwestionariuszy. Tego typu badania rynku mogą być realizowane zarówno w formie audytoryjnej jak i w postaci wywiadu terenowego,

 • CAWI: w tym przypadku do respondentów jest kierowana internetowa ankieta, do której dostęp uzyskują po wskazaniu danych identyfikacyjnych (kod lub login i hasło). Warto podjąć decyzję o realizacji badań za pośrednictwem elektronicznej platformy, dzięki czemu możliwe jest automatyczne raportowanie wyników oraz kontrola jakości uzyskanych danych,

 • CATI: wywiady ankietowe prowadzone telefonicznie przy wsparciu systemu komputerowego. I w tym przypadku nie jest konieczne ręczne kodowanie odpowiedzi,

 • CAPI: badania ankietowe realizowane w terenie przy użyciu aplikacji na urządzeniach mobilnych. Badanym można oprócz zadawania pytań prezentować materiały audiowizualne.

Podsumowanie

Zdecyduj się więc na badanie rynku, dzięki czemu zdołasz osiągnąć szereg korzyści biznesowych. Opieraj swoje działania na sprawdzonej wiedzy odnośnie mechanizmów rynkowych i zyskuj przewagę konkurencyjną. 

Badania ankietowe od 4 zł.