Tag: analizy konkurencji

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza konkurencji

 

Analizujemy działania konkurencji – śledzimy trendy w branży – identyfikujemy sprawdzone rozwiązania – pomagamy przeciwdziałać błędom biznesowym.

 

Wspieraj rozwój swojej firmy i zwiększaj sprzedaż dzięki wnioskom z analizy konkurencji

 

Rozwój Twojego biznesu jest w ogromnym stopniu uzależniony od aktywności najbliższej oraz dalszej konkurencji. Ich działania mogą spowodować, że pomimo sporych wydatków budżetowych, nie zanotujesz jakiegokolwiek wzrostu osiąganych zysków. Sytuacja taka często ma miejsce w przypadku, gdy konkurencja w podobnym czasie przeprowadzi spektakularną kampanię reklamową. Może się również okazać, że inna firma uprzedzi Cię we wprowadzeniu nowatorskiego rozwiązania, nad którym także pracowałeś. Analiza konkurencji pozwoli Ci w zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego niekorzystnego obrotu zdarzeń.

Analiza konkurencji ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku:

1. gdy Twoją firmę dopadł kryzys finansowy lub wizerunkowy,

2. kiedy jesteś na etapie przygotowywania biznesplanu,

3. gdy zamierzasz zdywersyfikować katalog produktów lub usług,

4. kiedy pracujesz nad innowacyjnymi patentami,

5. gdy planujesz poszerzyć obszar działalności o nowe rynki zbytu,

6. kiedy chcesz sprawdzić wiarygodność biznesową kontrahentów.

Analiza konkurencji zakończy się przedstawieniem listy wniosków i rekomendacji. Umożliwią Ci one oszacowanie opłacalności zaplanowanych wcześniej działań. Zdołasz również określić jaką pozycję Twoja firma zajmuje na tle konkurencji. Będziesz mógł także poznać obecne trendy na rynku oraz dowiesz się, czy istnieją jakieś kluczowe bariery wejścia, które mogą utrudnić osiągnięcie biznesowego sukcesu.

Poznasz zarazem oczekiwania, potrzeby i preferencje konsumentów z grup docelowych. Będziesz wiedział, których spośród nich rynek jeszcze nie spełnia i zdołasz w końcu to zmienić. Uzyskasz również wiedzę na temat procedur wdrażanych przez konkurencję oraz rozpoznasz ich plany strategiczne. Będziesz mógł dowiedzieć się, z jakich metod dystrybucji, promocji i elastyczności cenowej korzystają podmioty konkurencyjne.

Co obejmuje prowadzona przez nas analiza rynku konkurencyjnego? 

Prowadząc analizy podmiotów konkurencyjnych posługujemy się w głównej mierze metodą desk research. Dzięki analizie danych zastanych możemy uzyskać pełen obraz działań otoczenia zagrażającego pozycji Twojej firmy. Poddajemy analizie między innymi:

- ustawy i nowelizacje prawne znaczące dla Twojej branży,

- raporty badawcze,

- publikacje naukowe,

- artykuły z prasy branżowej,

- ogłoszenia publikowane w bazach przetargów publicznych,

- strony internetowe konkurencji oraz ofertę prowadzonych przez nie sklepów internetowych,

- statystyki opracowywane przez najważniejsze instytucje publiczne na czele z GUS-em,

- dyskurs medialny,

- komercyjne katalogi danych sprzedażowych,

- biuletyny.


 

Analizy rynku konkurencyjnego - co musisz o nich wiedzieć?

 

Planujesz wprowadzić zmiany w strategii działania przedsiębiorstwa? Warto zatem abyś uczył się nie na swoich, lecz cudzych błędach. Analiza rynku konkurencyjnego to świetny sposób rozpoznania rozwiązań stosowanych przez inne przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży. Możesz dzięki ich przeprowadzeniu rozpoznać nie tylko chybione, lecz także sprawdzone rozwiązania.

W jaki sposób prowadzi się analizy konkurencji?

Badania tego rodzaju powinny zostać wykonane w ten sposób, aby nie było żadnych wątpliwości, że nie mają one znamion nielegalnego wywiadu gospodarczego. Dlatego też firma badawcza powinna w głównym stopniu ograniczyć się do analizy danych zastanych. Wówczas badaniu podlegają ogólnodostępne dane, które można uzyskać m.in. z:

 • Internetu – zwłaszcza portali społecznościowych oraz branżowych portali;
 • Raportów z analiz konkurencji przeprowadzonych dotychczas;
 • Biuletynów i katalogów firmowych;
 • Publicznych rejestrów przedsiębiorców;
 • Informacji medialnych;
 • Lokalnych oraz branżowych czasopism

W ramach prowadzenia analizy rynku agencja badawcza może także prześledzić ofertę konkurencyjnych podmiotów pod kątem polityki cenowej, a także zawartości asortymentu. W tym celu można chociażby prześledzić strony internetowe firm, a także sklepy internetowe, umożliwiające klientom dokonywanie zakupów online.

Badania tajemniczego klienta

Kolejnym możliwym zastosowaniem metody w ramach analizy rynku konkurencyjnego jest mystery shopping. W takim przypadku oddelegowany przez firmę badawczą tajemniczy klient udaje się do miejsc obsługi klienta w placówkach konkurencji. Dokonuje obserwacji uczestniczącej, zwracając uwagę na jakość obsługi, a także stosowane przez pracowników standardy komunikacji z klientem.

W ramach badania mystery client możliwe jest także rozpoznanie sposobów przeciwdziałania przez firmy ryzyku przedostania się firmowej dokumentacji w niepowołane ręce. Tajemniczy klient może poza tym poddać weryfikacji formalne oraz nieformalne procedury w zakresie windykacji, a także zawierania transakcji z kontrahentami.

Wywiad gospodarczy

W ramach analizy rynku konkurencyjnego zastosowanie ma także metoda wywiadu gospodarczego. Jej użycie pozwala zweryfikować wiarygodność finansową kontrahentów, aby zniwelować do zera ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwym lub niewypłacalnym podmiotem.

Jakie korzyści można odnieść?

Firma decydująca się na powierzenie profesjonalnej agencji badawczej realizację analizy konkurencji zyskuje szereg niewątpliwych korzyści. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • Możliwość wprowadzenia usprawnień poprzez naśladowanie rozwiązań konkurencji;
 • Zapobieganie ryzyku błędnych decyzji;
 • Określenie wiarygodności potencjalnych kontrahentów;
 • Rozpoznanie pozycji własnego przedsiębiorstwa względem podmiotów konkurencyjnych;
 • Identyfikacja kierunku dywersyfikacji działalności;
 • Poznanie metod postępowania z nieuczciwymi klientami.
Badania ankietowe od 4 zł.