Tag: badania marketingowe

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania marketingowe

Skończyły się już czasy, kiedy biznes polegał wyłącznie na tym, co zaobserwował jego założyciel. Dziś, aby odnieść sukces, wykorzystuje się rozmaite narzędzia, które pozwalają sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie osób na konkretnym terenie w danej dziedzinie. To sprawia, że biznes nie tylko ma większe szanse na powodzenie, ale jest również ukierunkowany adekwatnie do oczekiwań rynkowych.

 

Cele badań marketingowych

Rozmaite badania marketingowe wykonujemy przede wszystkim po to, aby poznać opinie w danej lokalizacji czy grupie społecznej oraz ocenić zapotrzebowanie na konkretne usługi czy produkty. To szansa dla firm, które albo chcą zacząć się rozwijać w danym kierunku, albo po prostu sprawdzają, czy w danym regionie albo grupie społecznej jest w ogóle grupa odbiorców ich potencjalnych usług i produktów.

 

Badania marketingowe - o krok przed konkurencją

Rozmaite badania rynku przeprowadzane przez firmę BioStat® to przede wszystkim szansa na to, aby być zawsze krok przed nasza konkurencją, zwłaszcza gdy jest ona dość spora w danej branży. Badania rynku pozwalają poznać aktualne preferencje odbiorców czy prawa rządzące konkretną branżą, a to daje z kolei jasny komunikat dotyczący zmiany kierunku działań firmy albo jej wyspecjalizowania na drodze uzyskania jeszcze lepszych rezultatów sprzedażowych.

 

Poprawa jakości obsługi

Niektóre marki decydują się na wykonywanie specyficznych badań rynku, których celem jest określenie zadowolenia klientów z ich obsługi prowadzonej przez firmę. Jest to dobry sposób na uzyskanie informacji zwrotnej i poprawę jakości działania w dziedzinie obsługi klienta, ale również metoda na uzyskanie informacji odnośnie tego, co można jeszcze poprawić, aby na tle konkurencji stać się korzystniejszym dla klienta.

 

Lepsza reklama

Badania marketingowe przeprowadzane przez nas mają także za zadanie ocenić jakość komunikatów reklamowych nadawanych przez markę. Takie pomiary pozwalają zaoszczędzić środków, które wydawane są na reklamy źle odbierane przez potencjalnych klientów. To również szansa na wyróżnienie się z tłumu konkurencji w bardziej obleganych branżach, gdzie komunikaty reklamowe trafiają do trudnych odbiorców.

 

Badania marketingowe - nowy kierunek rozwoju

Warto również pamiętać o tym, że wykonywanie regularnych badań rynku to nie tylko szansa na zyskanie większej ilości klientów dla istniejących już projektów, np. za pomocą odpowiednio spersonalizowanych komunikatów reklamowych. To także możliwość znalezienia warunków rozwojowych dla nowych gałęzi działalności oraz opcja rozpoznania nisz rynkowych, które dają szansę na rozwój poza dotychczasową tematyką firmy.

 

Już dzisiaj skontaktuj się więc z nami w celu zlecenia nam realizacji badania marketingowego! Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja uzyskania wartościowych wniosków, pozwalających usprawnić działania biznesowe. 

Nieoceniona rola badań User Experience (UX)

 

User Experience jest stosunkowo młodym określeniem, jednak w ostatnich latach można zaobserwować niezwykle dynamiczny wzrost zainteresowania, skupionego wokół tej dziedziny. Badania UX obecnie są stosowane nie tylko przez wielkie korporacje, ale także przez mniejsze firmy. Co kryje się pod tym pojęciem? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

User Experience – co to takiego?

Badanie i projektowanie odczuć użytkownika to niezwykle złożony proces, który finalnie zmierza do maksymalizacji satysfakcji klientów, a co za tym idzie, także przychodów osiąganych przez firmę. Zanim jednak przejdziemy do kwestii związanych z badaniami, wpierw odszyfrujmy znacznie skrótu UX.

Pod tym pojęciem kryje się dziedzina, której obszar obejmuje analizę i tworzenie doświadczeń użytkowników serwisów www i aplikacji, jednak ze względu na ich uniwersalny charakter, prawidła rządzące UX bez najmniejszego problemu mogą być przeniesione na dosłownie każdy obszar rynku IT i usług telekomunikacyjnych.

Wbrew obiegowym opiniom, User Experience nie ogranicza się wyłącznie do projektu interfejsu użytkownika. Strona graficzna stanowi jedynie jeden z wielu elementów składowych niezwykle złożonego procesu. Punktem wyjścia do dalszych prac są badania User Experience.

W jakim celu prowadzone są badania UX?

Ze względu na rozległy charakter tej dziedziny, nie można mówić o jednej metodologii badań User Experience. Faktem jest, że nie wszystkie zasady procesu, wdrażanego do określonego projektu, można z powodzeniem przenieść na inny. Poza oczekiwaniami samego zleceniodawcy, charakterze podejmowanych działań decyduje przede wszystkim charakter serwisu, aplikacji i każdego innego obszaru, stanowiącego część procesu.

Szczegółowa analiza ma za zadanie zobrazować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z danego obszaru. Pozwala to określić słabe strony aplikacji lub witryny, które stanowią istotne utrudnienie w nawigacji. Podstawowe elementy badania to:

audyt  - na tym etapie określane są wszystkie błędy i nieużyteczne rozwiązania;

wędrówka porównawcza – tester porusza się po stronie jako użytkownik, wykonując zaplanowane wcześniej operacje;

card storing – metoda pozwalająca określić czytelność treści;

Uzyskane informacje, o zachowaniach i potrzebach użytkowników  stanowią podstawę do wprowadzenia zmian, mających ułatwić nawigację i w konsekwencji – poprawić komfort poruszania się po badanym obszarze. Co niezwykle istotne, tego typu proces może być wdrożony nie tylko w fazie koncepcyjnej. Badania mogą też usprawnić i zoptymalizować gotowy projekt.

Badania marketingowe pozwolą zwiększyć zyski osiągane przez Twoją firmę

Zauważasz wyraźną stagnację pod kątem rozwoju Twojej firmy? Wyniki sprzedaży są coraz gorsze? Odnosisz także nieodparte wrażenie, że Twoja marka nie jest już tak silna jak wcześniej, a konkurencja rośnie w siłę? Nie przyglądaj się temu biernie! Realizacja badań marketingowych pozwoli Ci znowu wrócić na piedestał. Zanim jednak zlecisz badanie dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę. Poznaj także korzyści płynące z wdrożenia wniosków i rekomendacji będących finalnych efektem projektu badawczego.

Czego możesz się dowiedzieć z badań?

Badania marketingowe wymagają zazwyczaj zaproszenia do uczestnictwa w nich respondentów należących do grup potencjalnych klientów firmy. Dzięki temu możliwe będzie wyodrębnienie cech, które wspólnie tworzą profil typowego klienta. Zalicza się do nich zwłaszcza zmienne demograficzne oraz psychologiczne. Tym samym będziemy mogli skierować działania reklamowe do członków określonych grup docelowych, a nie wszystkich klientów. Wymaga to odpowiedniego zaplanowania rekrutacji, tak aby w badaniu wzięły udział wyłącznie osoby odpowiadające najważniejszym kryteriom. Obrazowym przykładem może być chociażby obuwie do biegania. Jakie uzasadnienie ma wówczas zapraszanie do badania starszych osób zmagających się z problemami zdrowotnymi? Musielibyśmy raczej skoncentrować się na młodych ludziach, którzy dysponują dużą ilością wolnego czasu i pragną go aktywnie spędzać. Moda na bieganie jest obecnie zauważalna zwłaszcza w dużych miastach, wśród osób osiągających wysokie dochody.

Na dokonaniu segmentacji rynkowej nie kończą się jednak możliwości wykorzystania badań marketingowych. Stwarzają one również szanse dowiedzenia się, co klienci myślą na temat zaprezentowanych im prototypów produktów, czy też koncepcyjnych wersji opakować czy reklam. Uczestnicy badania marketingowe mogą jednocześnie odnosić się do kwestii elastyczności cenowej produktów oraz preferowanych przez siebie miejsc dystrybucji.

Od ogółu do szczegółu

Najczęściej w ramach badań marketingowych wykorzystywana jest technika ilościowej ankietyzacji. Wówczas kwestionariusz jest przesyłany do reprezentatywnej grupy respondentów, których charakterystyka odpowiada profilowi docelowego klienta. Aby wyniki mogły być generalizowane na pełną populację, zazwyczaj wystarczy wypełnienie ankiety przez około 400 osób. Najłatwiej i w najkrótszym czasie można do nich dotrzeć, jeżeli podejmie się decyzję o przeprowadzeniu badań ilościowych online. Link do badania może być zamieszczony chociażby na portalu społecznościowym lub dyskusyjnych forach gromadzących użytkowników określonego produktu. Najlepsze firmy badawcze na rynku posiadają także dedykowany badaniom marketingowym panel konsumencki. Jest to oprogramowanie pozwalające zarejestrowanym użytkownikom dzielić się własną opinią na temat marek i ich produktów, w zamian za niewielkie wynagrodzenie.

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że właściwym rozwiązaniem jest poprzestanie na badaniach ilościowych. W takim przypadku uzyskane wnioski byłyby obarczone ryzykiem niskiej wiarygodności oraz powierzchowności. Należy zatem uzupełnić je w toku pomiarów jakościowych, które mogą zostać przeprowadzone zarówno w formie indywidualnych wywiadów (IDI), jak i grupowych (fokusy FGI). W obu przypadkach należy uzyskać zgodę uczestników na rejestrację przebiegu badań, gdyż zapis ten posłuży na późniejszym etapie w celu analizy oraz interpretacji uzyskanych danych. Za prawidłowy przebieg procesu badawczego odpowiada moderator, którego zadaniem jest takie pokierowanie wywiadami, aby mogły one dostarczyć wysokiej jakości informacji.

Morze biznesowych korzyści

Realizacja badań marketingowych powinna przełożyć się na realne korzyści biznesowe. Przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie rekomendacji uzyskanych w toku projektów market research może przede wszystkim zwiększyć sprzedaż produktów oraz zapewnić sobie oszczędności pod kątem wydatków na reklamę. Będzie to możliwe za sprawą rozpoznania ukrytych potrzeb konsumentów z grup docelowych.

Podsumowanie

Mniej zatem na uwadze, że z powodu nieustannie wzrastającej konkurencyjności w praktycznie każdej branży chcąc uniknąć ryzyka wypadnięcia z gry warto korzystać z wiedzy możliwej do uzyskania w ramach badań marketingowych. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej znajduje się wówczas prawie na wyciągnięcie ręki.

Po co firmie badania marketingowe? Czyli poznaj listę potencjalnych zastosowań

Jak wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w firmie? A jeśli nie można ryzyka tego wyeliminować - jak ograniczyć do minimum? Bardzo dobrym sposobem na to są właśnie badania marketingowe - pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, co dzikiej się na rynku. Na postawie tych informacji firma ma szansę podjąć właściwe decyzje, tak potrzebne do opracowania kierunków jej działania.

Badania marketingowe - co to takiego?

Polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat interesujących nas kwestii dotyczących działania rynku. Jest to działanie celowe i regularne - dane zbierane są przez cały czas za pomocą różnych metod i, oczywiście, różnymi środkami. Najważniejszym celem tych badań jest umożliwienie podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji czyli maksymalne zmniejszenie ryzyka podejmowanych działań.

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzone badanie pozwala na odpowiednie ukierunkowanie zmian w firmie i maksymalne ograniczenie ryzyka złych decyzji. Przeprowadzając takie badania poznajemy lepiej swoją firmę i jej otoczenie, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy oraz wykorzystanie funkcjonowania zjawisk rynkowych, które nas interesują. W efekcie - poprzez podejmowanie trafnych decyzji i minimalizację pomyłek - firma odnosi większe sukcesy oraz zwiększa się odnotowywana przez nią sprzedaż.

Co mają na celu badania marketingowe?

Celem podstawowym  jest zbadanie zmian występujących w obszarach wpływających na działalność firmy - chodzi o zbadanie jakie zmiany nastąpiły, jak to wpłynęło na działalność firmy i jak można to usprawnić.

Przede wszystkim możemy zbadać w ten sposób:

·         pozycję firmy na rynku;

·         sposób działania firmy;

·         potrzeby jakie mają konsumenci.

Możemy też zbadać jak działa konkurencja, jak funkcjonują kanały dystrybucji, jaki rodzaj reklamy będzie najbardziej odpowiedni i czy cena, którą chcemy dostać za produkt jest odpowiednia.

W jaki sposób przebiega badanie marketingowe?

Zaczynamy oczywiście od jak najbardziej konkretnego nakreślenia problemu do zbadania.

Następnie musimy określić założenia dotyczące badanego problemu. Jeśli już to zrobimy, trzeba zdecydować w jaki sposób i jakimi rodzajami metod będą zbierane interesujące nas informacje. Następnie trzeba zebrać te dane i odpowiednio je zinterpretować – proces ten obejmuje stworzenie opisu statystycznego i raportu zawierającego efekty badań.

Ważne – jak i w każdym innym rodzaju badań - jest w tym wszystkim odpowiednie dokonanie doboru próby badawczej ponieważ wpływa to na jakość analiz i reprezentatywność wyników końcowych.

A więc aby podejmować właściwe decyzje - trzeba dobrze opracować strategię działalności. Z tego powodu to właśnie badania marketingowe są podstawą działalności firmy - podpowiadają w jaki sposób i w którym kierunku firma powinna się rozwijać i jak pozyskiwać klientów. Warto się zatem na nie decydować i podejmować współpracę z wykwalifikowanymi firmami badawczymi!

Badanie rynku na wspaniałą przyszłość

Przeprowadzane badania rynku mają na celu usprawnić podejmowane działania oraz polepszyć sytuację firmy. Dzięki wykorzystaniu fachowych narzędzi oraz wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów możliwym staje się realizacja celów rozwojowych. Uwzględniając wielość celów, które mogą zostać poddane badaniu należy przed rozpoczęciem procesu badawczego skonkretyzować jego unikalny cel.

 

Osiągnąć sukces to poznać swój cel

Przykładem takiego badania może być zrealizowany projekt badawczy w obrębie rynku farmaceutycznego. Pozyskana wiedza pozwoliła na zwiększenie sprzedaży i uzyskanie 120% zakładanej sprzedaży leku. W badaniu tym skoncentrowano się na:

 • określeniu zapotrzebowania na lek (z uwzględnieniem podwójnego stężenia substancji czynnej);
 • otrzymaniu informacji wspierających planowanie kampanii marketingowych.

Wyznaczone cele badania udało się osiągnąć, co przekuło się w sukces. Zrealizowane badania rynku umożliwiły dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, jak i spełnienie ich oczekiwań.

 

Zdanie klienta można rozpoznać

Przeprowadzając projekt badawczy wysłuchano opinii farmaceutów oraz stałych użytkowników badanego leku. Pozwoliło to na:

 • określenie przyczyn sięgania po lek;
 • przyjrzenie się kwestiom rekomendacji;
 • zbadanie stopnia znajomości marek leków;
 • ocenę wyszczególnionych cech leku np. skuteczność, szybkość działania;
 • zapoznanie się z opiniami badanych w obrębie kampanii reklamowych.

Co więcej dzięki takiemu badaniu możliwe było wsłuchanie się w głos klientów i zapoznanie się z szczegółowymi opiniami na temat stosowanego leku, ale także dało to szansę na pozyskanie informacji dotyczących zmian, które warto wprowadzić.

 

Badanie zawsze ma dwie twarze…

Przeprowadzając owe badanie rynku wykorzystana została metoda pogłębionych wywiadów grupowych, FGI, która umożliwiła:

 • zaprezentowanie własnych opinie i refleksje na temat badanego leku;
 • podzielenie się doświadczeniami;
 • wypracowanie wspólnego stanowiska.

Metoda ta pozwoliła na zebranie danych jakościowych. Pragnąc zyskać także potrzebne dane o charakterze ilościowym został przedstawiony badanym do wypełnienia formularz ankiety.

 

Efekty świadczą o skuteczności

Dzięki wykorzystanym metodom oraz dzięki dociekliwości badaczy możliwym stało się wskazanie pozycji badanego leku na tle konkurencji. Co więcej projekt badawczy dał szansę na wybranie najbardziej efektywnej wersji reklamy oraz jej elementów. Przeprowadzone badania rynku pozwoliły zaspokoić potrzeby dotychczasowych odbiorców leku, ale także zyskać nowych klientów.

Jak wybrać agencję badawczą, która przyniesie realne korzyści?

Wybór odpowiedniej agencji badawczej to kluczowy krok w kierunku zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. W tym artykule przedstawiamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze partnera, który pomoże Ci zrozumieć rynek i dostarczy wiarygodnych danych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

 

Czy twój zespół badawczy ma kompetencje, które zapewnią sukces?

Wybór odpowiedniego zespołu badawczego to nie tylko kwestia umiejętności technicznych, ale również zdolności do zrozumienia i przewidzenia potrzeb rynku. Kompetentny zespół badawczy to fundament sukcesu każdego projektu badawczego, który ma na celu dostarczenie wartościowych danych i wniosków dla Twojej firmy.

 

 • Twój zespół powinien rozumieć specyfikę Twojej branży, co pozwoli na formułowanie trafnych hipotez i interpretację danych w kontekście trendów rynkowych.
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych i wiedza o różnorodnych metodach badawczych są niezbędne do przeprowadzenia badań na najwyższym poziomie.
 • Realizacja podobnych projektów badawczych i udane case studies mogą świadczyć o kompetencjach i kreatywności zespołu.
 • Jasne i zrozumiałe przedstawienie wyników badań jest kluczowe dla zrozumienia przez wszystkich uczestników projektu.
 • Zespół musi być elastyczny i zdolny do adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

 

Pamiętaj, aby przy wyborze zespołu kierować się nie tylko ich doświadczeniem, ale również gotowością do współpracy i zrozumieniem Twoich biznesowych celów.

 

Metodologia badawcza. Czy twoje założenia są optymalne?

Metodologia badawcza to serce każdego projektu badawczego. To ona decyduje o tym, jak zbierane są dane, jak są analizowane i jakie wnioski można z nich wyciągnąć. Optymalna metodologia to taka, która jest dostosowana do specyfiki projektu, celów badawczych oraz możliwości i oczekiwań klienta.

 

Na optymalizację metodologii badawczej składają się:

 • cele badawcze,
 • wybór metody,
 • dobór próbki,
 • nowoczesne narzędzia,
 • transparentność.

 

Jak efektywnie współpracować z agencją badawczą?

Współpraca z agencją badawczą może być kluczowa dla zrozumienia rynku i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Aby współpraca ta była efektywna, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału agencji oraz osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

 

 • Zdefiniuj cele badawcze i oczekiwania wobec agencji na początku współpracy.
 • Ustal kryteria sukcesu.
 • Brief badawczy powinien być precyzyjny i zawierać niezbędne informacje dla agencji.
 • Wybierz odpowiednie metody i narzędzia badawcze wspólnie z agencją.
 • Monitoruj postępy i udzielaj feedbacku regularnie.
 • Raport końcowy powinien być jasny, zrozumiały i dostarczać konkretnych wniosków.

 

Każda firma może mieć inne wizje na współpracę z agencją badawczą. Dlatego ważna jest komunikacja i przejrzystość w przekazywaniu swoich oczekiwań.

Badania ankietowe od 4 zł.