Tag: badania produktu

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania marketingowe pozwolą zwiększyć zyski osiągane przez Twoją firmę

Zauważasz wyraźną stagnację pod kątem rozwoju Twojej firmy? Wyniki sprzedaży są coraz gorsze? Odnosisz także nieodparte wrażenie, że Twoja marka nie jest już tak silna jak wcześniej, a konkurencja rośnie w siłę? Nie przyglądaj się temu biernie! Realizacja badań marketingowych pozwoli Ci znowu wrócić na piedestał. Zanim jednak zlecisz badanie dowiedz się, na co powinieneś zwrócić uwagę. Poznaj także korzyści płynące z wdrożenia wniosków i rekomendacji będących finalnych efektem projektu badawczego.

Czego możesz się dowiedzieć z badań?

Badania marketingowe wymagają zazwyczaj zaproszenia do uczestnictwa w nich respondentów należących do grup potencjalnych klientów firmy. Dzięki temu możliwe będzie wyodrębnienie cech, które wspólnie tworzą profil typowego klienta. Zalicza się do nich zwłaszcza zmienne demograficzne oraz psychologiczne. Tym samym będziemy mogli skierować działania reklamowe do członków określonych grup docelowych, a nie wszystkich klientów. Wymaga to odpowiedniego zaplanowania rekrutacji, tak aby w badaniu wzięły udział wyłącznie osoby odpowiadające najważniejszym kryteriom. Obrazowym przykładem może być chociażby obuwie do biegania. Jakie uzasadnienie ma wówczas zapraszanie do badania starszych osób zmagających się z problemami zdrowotnymi? Musielibyśmy raczej skoncentrować się na młodych ludziach, którzy dysponują dużą ilością wolnego czasu i pragną go aktywnie spędzać. Moda na bieganie jest obecnie zauważalna zwłaszcza w dużych miastach, wśród osób osiągających wysokie dochody.

Na dokonaniu segmentacji rynkowej nie kończą się jednak możliwości wykorzystania badań marketingowych. Stwarzają one również szanse dowiedzenia się, co klienci myślą na temat zaprezentowanych im prototypów produktów, czy też koncepcyjnych wersji opakować czy reklam. Uczestnicy badania marketingowe mogą jednocześnie odnosić się do kwestii elastyczności cenowej produktów oraz preferowanych przez siebie miejsc dystrybucji.

Od ogółu do szczegółu

Najczęściej w ramach badań marketingowych wykorzystywana jest technika ilościowej ankietyzacji. Wówczas kwestionariusz jest przesyłany do reprezentatywnej grupy respondentów, których charakterystyka odpowiada profilowi docelowego klienta. Aby wyniki mogły być generalizowane na pełną populację, zazwyczaj wystarczy wypełnienie ankiety przez około 400 osób. Najłatwiej i w najkrótszym czasie można do nich dotrzeć, jeżeli podejmie się decyzję o przeprowadzeniu badań ilościowych online. Link do badania może być zamieszczony chociażby na portalu społecznościowym lub dyskusyjnych forach gromadzących użytkowników określonego produktu. Najlepsze firmy badawcze na rynku posiadają także dedykowany badaniom marketingowym panel konsumencki. Jest to oprogramowanie pozwalające zarejestrowanym użytkownikom dzielić się własną opinią na temat marek i ich produktów, w zamian za niewielkie wynagrodzenie.

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że właściwym rozwiązaniem jest poprzestanie na badaniach ilościowych. W takim przypadku uzyskane wnioski byłyby obarczone ryzykiem niskiej wiarygodności oraz powierzchowności. Należy zatem uzupełnić je w toku pomiarów jakościowych, które mogą zostać przeprowadzone zarówno w formie indywidualnych wywiadów (IDI), jak i grupowych (fokusy FGI). W obu przypadkach należy uzyskać zgodę uczestników na rejestrację przebiegu badań, gdyż zapis ten posłuży na późniejszym etapie w celu analizy oraz interpretacji uzyskanych danych. Za prawidłowy przebieg procesu badawczego odpowiada moderator, którego zadaniem jest takie pokierowanie wywiadami, aby mogły one dostarczyć wysokiej jakości informacji.

Morze biznesowych korzyści

Realizacja badań marketingowych powinna przełożyć się na realne korzyści biznesowe. Przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie rekomendacji uzyskanych w toku projektów market research może przede wszystkim zwiększyć sprzedaż produktów oraz zapewnić sobie oszczędności pod kątem wydatków na reklamę. Będzie to możliwe za sprawą rozpoznania ukrytych potrzeb konsumentów z grup docelowych.

Podsumowanie

Mniej zatem na uwadze, że z powodu nieustannie wzrastającej konkurencyjności w praktycznie każdej branży chcąc uniknąć ryzyka wypadnięcia z gry warto korzystać z wiedzy możliwej do uzyskania w ramach badań marketingowych. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej znajduje się wówczas prawie na wyciągnięcie ręki.

Badania ankietowe od 4 zł.