Tag: badanie ankietowe

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Charakterystyka badań ankietowych

 

Jedną z tych form badań, z którymi spotykamy się najczęściej, są zdecydowanie badania przeprowadzane na podstawie standaryzowanej ankiety. Mają one swoje wady i zalety, a cel ich przeprowadzania może być dość zróżnicowany, zależnie od specyfiki badań oraz grupy docelowej. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach takie badania sprawdzają się najlepiej.

Na dobrą sprawę badania ankietowe są jedną z tych dziedzin badań społecznych, które każdy z nas zna chyba najbardziej. Przeprowadzane są zarówno bezpośrednio, jak również przez rozmaite media, na przykład telefon, Internet albo mail. W każdym z tych przypadków cel badań może pozostawać inny, zależnie od tego, czego potrzebujemy.

Różne rodzaje badań ankietowych

Ankietyzacja nie oznacza jednej formy badania. Zależnie od wybranej metody badań ankietowych – może to być np. ankieta wykonywana drogą pocztową, ale również wywiad kwestionariuszowy według standaryzowanego formularza – przeprowadzana jest ona w różnych warunkach i służy różnym celom.

Sporządzanie ankiety

Zazwyczaj ankietyzacja odbywa się według wcześniej przygotowanego formularza, który obejmuje dwie części. Jedna część to objaśnienie tematu badania oraz ewentualne przeprowadzanie wstępnej rekrutacji, częste w ankietach internetowych. Następna część to pytania otwarte, zamknięte, ale również wprowadzające czy filtrujące. Zwykle ankietę kończy odpowiednio sporządzona metryczka.

Problemy w tworzeniu narzędzia

Badania ankietowe narażone są niestety na pewien zakres błędów. Zazwyczaj dotyczą one sposobu sporządzania ankiety. Błędy wynikają przede wszystkim z logicznej formy pytań – w przypadku ankietyzacji mogą to być pytania sugerujące odpowiedź, ale również przeczące sobie nawzajem czy niejednoznaczne. W pytaniach zamkniętych problematyczna jest zwykle niedostateczna skala odpowiedzi.

Uproszczone procedury

Znacznym uproszczeniem w przypadku badań ankietowych jest przeprowadzanie ich metodami wykorzystującymi automatyczne narzędzia sporządzania statystyk odpowiedzi. W ten sposób w przypadki ankietyzacji dowolnego rodzaju kwestionariusze spływają bezpośrednio przez internet, a następnie są przetwarzane wstępnie w celach statystycznych, co gwarantuje zebranie interesujących odpowiedzi.

Nowoczesne rozwiązania

Dzięki rozwojowi technologii również charakterystyka badań ankietowych nieco się zmieniła, znacznie upraszczając przeprowadzanie tego rodzaju badań. Nadal jednak w przypadku projektów celowych, o konkretnych cechach wykorzystuje się badania bezpośrednie z zaproszeniem grupy docelowej do odpowiedzi.

Metoda nakierowana na uporządkowane badanie

Przed przeprowadzeniem badania należy zastanowić się nad użytecznością zaproponowanej metody badawczej dla osiągnięcia wyznaczonego celu badawczego. W kwestii przeprowadzanych działań ważne jest, aby metoda badawcza taka jak np. CATI pozwalała na wyciąganie jak największej ilości informacji, które następnie można przedstawić w postaci rekomendacji ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Kontakt wpływa na efekt badania

Projekty badawcze wykorzystujące metodę telefonicznego kontaktu z klientem wspieranego komputerowo dają szansę:

 • kontrolowanie przebiegu badania z uwzględnieniem jego logicznego przebiegu;
 • nagrywania rozmów;
 • zadawania pytań mających na celu doprecyzowanie/wyjaśnienie odpowiedzi;
 • dotarcia do szerokiego grona odbiorców w różnych przedziałach wiekowych.

Ponadto do zalet metody CATI można zaliczyć szybkość przeprowadzenia procesu badawczego, co wiąże się z łatwością skontaktowania się z ankietowanymi. Przy czym zostaje zachowana anonimowość oraz poufność badanych.

 

Metoda pozwala na realizację wyzwań

Wszystkie podejmowane działania mają bezpośrednie znaczenie dla osiąganego celu badawczego. Stąd metoda badawcza powinna odpowiadać:

 • przede wszystkim celowi badania;
 • potrzebom i wymaganiom stawianych wobec projektu;
 • możliwością finansowym i posiadanym zasobom.

Z punktu widzenia badacza telefoniczne ankietyzacja spełnia swoją funkcję, gdyż daje szansę na odsłuchiwanie nagrań, a także tworzenia czarnych list, co pozytywnie wpływa na przebieg, jak i elastyczność procesu.

 

Przygotowanie jest krokiem do zrealizowania celu

Należy przy tym pamiętać, że jakość badania zależy przede wszystkim od sposobu jego przygotowania. To w początkowych etapach przeprowadzane są działania, które ukierunkowują dalsze części procesu badawczego. Stąd bardzo ważne jest, aby podejmowane działania przed wyborem takiej metody jak CATI uwzględniało:

 • zasoby, które zostaną wykorzystane w trakcie badania;
 • wskazanie wymagań, które mogą zostać zrealizowane;
 • dobre rozpoznanie aktualnej sytuacji;
 • zapoznanie się z dotychczasowymi efektami/sukcesami.

 

Sposób na realizację różnych projektów

Dobierając metodę badawczą należy przede wszystkim zrozumieć charakterystykę badania oraz temat, do którego odnosi się samo badanie. Warto przy tym pamiętać, iż dzięki takim metodom badawczym jak CATI możliwym jest zyskanie danych w obrębie różnych badań takich jak np. badania zadowolenia klienta, sondaże przedwyborcze, badania społeczne czy sprawdzenie efektywności reklamy.

Badania ankietowe - kreuj ankietę samodzielnie

Intuicyjnie i samodzielnie

Stworzenie profesjonalnej ankiety badawczej może przysłużyć się wielu procesom rozwojowym w przedsiębiorstwie. W perspektywie marketingowej, dzięki dobrej jakości badaniom ankietowym można pozyskać informacje dotyczące:

 • opinii na temat sprzedawanych produktów i usług,
 • satysfakcji klientów z jakości obsługi,
 • lojalności klientów w stosunku do Twojej marki,
 • informacji dotyczących zainteresowania wdrażanym na rynek produktem lub usługą,
 • weryfikacji standardów obsługi,
 • opinii respondentów w zakresie wybranej tematyki,
 • jakości świadczonych usług medycznych.
   

Aby wykreować dobrej jakości kwestionariusz ankiety i przeprowadzić badanie, potrzebny jest odpowiedni warsztat wiedzy z zakresu metodologii badań, statystyki oraz dostęp do grona respondentów, którzy udzielą odpowiedzi na postawione w formularzu pytania. Badania ankietowe prowadzone samodzielnie w systemie SurvGO™ nie wymagają przygotowania z wyżej wspomnianych dyscyplin. System pozwala swobodnie stworzyć ankietę, proponując rozwiązania dostępne w szablonie lub przygotować pytania kwestionariuszowe we własnym zakresie.
 

Rozsyłaj różne kwestionariusze w wygodny sposób

Odpowiednio dobrani respondenci to jeden z kluczowych elementów eksploracji. Gotowe kwestionariusze ankietowe możesz także przesłać do swoich: klientów, zainteresowanych marką respondentów, czy też znajomych, na kilka sposobów. System daje możliwość ankietyzacji:

 • poprzez sms,
 • online,
 • przy wsparciu profesjonalnego studia telefonicznego CATI,
 • w papierowej wersji.
   

Zaproszenie do badania ankietowego można umieścić na jednym z popularnych portali społecznościowym, a także przesłać e-mailem lub SMS -em do respondentów. Treść zaproszenia zależy od Ciebie. Zaletą badań prowadzonych przez aplikację SurvGo™  jest także możliwość realizacji badania ankietowego zróżnicowanego ze względu na typ: anonimowego, z kodem dostępu lub z opcją rejestracji do badania.

Jeśli chcesz uzyskać opinie od dużej i zróżnicowanej grupy respondentów w ciągu kilku godzin, możesz zrealizować swoje badanie z pomocą panelu konsumenckiego Badanie-opinii.pl. Dzięki panelowi masz także możliwość doboru odpowiedniej charakterystyki respondentów pod względem demograficzno-psychologicznym.
 

Szybkie wyniki, raporty i kontrola kosztów

Wyniki badań ankietowych realizowanych w SurvGo™, możesz śledzić na bieżąco. Responsywny interface aplikacji umożliwia filtrowanie rozkładu odpowiedzi na poszczególne pytania zadane respondentom. Masz stały wgląd w statystyki dotyczące postępu badania. Dzięki monitorowaniu realizacji badań utrzymujesz pod stałą kontrolą jego koszty. Raport z przeprowadzonych badań otrzymasz po ich zakończeniu. W panelu klienta znajdziesz zestawienia wyników, które można pobrać do popularnych formatów m.in. MS Excel.

Cena badań realizowanych w systemie SurvGo™ jest uzależniona od dwóch czynników: liczby pytań w formularzu oraz wielkości próby badawczej. Konkurencyjne koszty realizacji badań ankietowych oraz ekspresowe wykonanie sprawia, że SurvGo™ jest jedną z najlepszych propozycji dla osób, które oczekują rozwiązania dającego niskie koszty oraz gromadzenie dużej liczby danych, służących rozwojowi firmy.

Ankiety w działalności biznesowej

Statystyki pokazują, że aż 91 proc. niezadowolonych klientów nie skorzysta ponownie z usług danej firmy, jednak dodatkowo przekaże niepochlebną opinię o swoim doświadczeniu średnio 9 osobom. Ważna jest więc dobra obsługa, która powinna celować w zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrzeby te trzeba jednak dogłębnie poznać, do czego służą między innymi ankiety. Jakie informacje można dzięki nim uzyskać?

 

Produkt, który spełnia potrzeby

 

„Nie zgaduj. Zmierz.” To krótka maksyma Slavy Akhmechet, product managera zajmującego się głównie tworzeniem informatycznych narzędzi dla biznesu. Na bazie swojego doświadczenia poznał on wartość danych, jaką mają one dla zwiększenia wolumenu sprzedaży, niezależnie od produktu. Jedną z użytecznych informacji, którą warto uzyskać jest nie to, jaką potrzebę spełnia produkt w oczach twórcy, ale co daje klientowi.

 

Potrzeby te mogą być bowiem różne, od czysto funkcjonalnych (samochód przewożący z punktu A do punktu B), aż po emocjonalne (samochód pozwalający na doświadczenie płynące z szybkiej jazdy). Z wielu tych potrzeb firmy nie zdają sobie sprawy, dopóty nie poznają zdania swoich klientów.

 

Uzyskiwanie miarodajnych opinii

 

Aby uzyskać od klientów użyteczne informacje odnośnie firmy i jej produktów, warto postawić na nowoczesne narzędzie jakim jest ankieta online. Jakie dokładnie daje ona możliwości? Przede wszystkim pozwala na dotarcie do dokładnie sprecyzowanej grupy osób. Taką możliwość mają korzystający z platformy Badanie Online, na której zarejestrowanych ponad 100 tys. ankietowanych.

 

Są oni podzieleni ze względu na wiele kryteriów, od wieku, przez wykonywaną pracę, aż po zainteresowania, dzięki czemu zlecając wypełnianie ankiety można bardzo precyzyjnie określić, do kogo ma ona trafić.

 

Twoimi klientami są zazwyczaj osoby z dużych miast w przedziale wiekowym 19-30? A może masz produkt, którym będą zainteresowane tylko osoby podróżujące? Serwis Badanie Online pozwala nawet na tak precyzyjne określenie próby, co pozwala uzyskać tylko miarodajne opinie dokładnie od swojej grupy docelowej.

 

Jakie informacje uzyskam dzięki ankiecie?

 

Prowadzisz biznes i chcesz dowiedzieć się, kiedy wykorzystać ankietę online? Zrób to gdy chcesz:

 

 • zbadać wizerunek swojej firmy przed rebrandingiem,
 • sprawdzić elastyczność cenową potencjalnych klientów (ile są w stanie zapłacić za produkt lub usługę),
 • ocenić materiał reklamowy przed jego publikacją,
 • poznać powody, dla których marka notuje spadek sprzedaży,
 • poznać zwyczaje zakupowe konsumentów,
 • zbadać koncepcję produktów i opakowań, które dopiero zostaną wprowadzone na rynek.

 

Jak doskonale widać ankiety online to doskonałe narzędzie, które w rękach osób zajmujących się sprzedażą i marketingiem może w dłuższym okresie czasu pozwolić na zwiększenie sprzedaży. Uzyskaj te informacje tworząc ankietę online na intuicyjnie działajacej platformie Badanie Online.

Badania ankietowe od 4 zł.