Tag: analiza rynku farmaceutycznego

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analiza rynku medycznego

 

Przed rozpoczęciem działań strategicznych dla swojego przedsiębiorstwa, warto wcześniej pozyskać wiarygodne informacje na temat branży w ramach której działa. Analiza rynku medycznego to usługa w której specjalizuje się nasza firma. Obsługujemy różnego rodzaju ośrodki medyczne oraz podmioty funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego.

 

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do:

 

1. producentów oraz podmiotów zajmujących się realizacją dystrybucji różnego typu produktów medycznych, suplementów diety oraz sprzętu;

2. agencjom marketingowym obsługującym firmy farmaceutyczne;

3. przedstawicielom medycznym oraz konsultantom;

4. osobom fizycznym potrzebującym wsparcia analitycznego na etapie tworzenia biznesplanu.

 

W jaki sposób prowadzimy analizy rynku?

 

Każda z przeprowadzanych przez nas analiz zakłada zastosowanie szeregu technik w ramach Desk Research. Sięgamy do raportów udostępnianych przez rządowe instytucje, takie jak zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na tym etapie jesteśmy w stanie pozyskać wiedzę odnośnie wyposażenia ośrodków medycznych, liczby pacjentów, a także ich cech demograficznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do kwestii monitoringu nowelizacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych wytycznych w zakresie uzyskiwania dotacji na uzyskanie produktów medycznych oraz sprzętu koniecznego do podejmowania terapii medycznej.

 

Składową prowadzonych przez analiz rynku jest także przegląd raportów finansowych dotyczących sytuacji działających w określonym sektorze. Uwzględniamy także informacje dostępne w branżowej prasie oraz opublikowanych do tej pory raportów z przeprowadzonych analizy rynku oraz badań opinii.

 

Dokonujemy także analizy dyskursu medialnego, a także śledzimy informacje dostępne w rejestrach medycznych. Dowiadujemy się poza tym jak przedstawiają się kierunki rozwoju branży i przewidujemy trendy na najbliższe lata. W tym celu aktywie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla świata farmacji. Są to zwłaszcza naukowe konferencje oraz targi.

 

Zajmujemy się również analiza konkurencji. W tym celu szczegółowo rozpoznajemy ofertę innych podmiotów z branży, mając na uwadze zakres ich oferty, wykorzystywane techniki promocyjne, a także strategię cenową. Nasza oferta obejmuje także określanie struktury rynku oraz jego wielkości oraz wartości.

 

Badania opinii

 

Wychodzimy zarazem z założenia, że nawet kompleksowe przeprowadzenie analizy rynku medycznego wymaga pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku. W związku z tym realizujemy badania ankietowe oraz wywiady z klientami/pacjentami, lekarzami, farmaceutami, a także dystrybutorami.

Analizy rynku medycznego

Jesteś przedsiębiorcą związanym z branżą medyczna i firma którą reprezentujesz przymierza się właśnie do wprowadzenia nowego produktu lub rozszerzenia rynku zbytu? Zanim zostaną podjęte właściwe działania warto oprzeć je na wiarygodnej wiedzy pozyskanej w ramach analizy rynku medycznego. Dzięki temu możliwe staje się uniknięcie ryzyka biznesowego oraz zwiększenie szansy na sprzedażowy sukces.

Na czym polega analiza rynku medycznego?

Opiera się ona w głównej mierze na zebraniu i dokładnej analizie różnego rodzaju danych zastanych. Są to wszelkiego rodzaju dokumenty przetargowe, dane statystyczne dostarczane przez instytucje publiczne (NFZ, GUS, Ministerstwo Zdrowia), czy też raporty z przeprowadzonych dotychczas analiz branżowych. Poza tym przedmiotem badania mogą być także publikacje medialne czy informacje przekazywane w trakcie konferencji czy eventów organizowanych dla przedstawicieli farmaceutycznych.

Niezwykle ważnym etapem prowadzenia analiz jest również monitoring planowanych nowelizacji ustaw dotyczących podmiotów medycznych. Mogą one dotyczyć chociażby zasad emitowania reklam, dystrybucji czy prowadzenia dokumentacji medycznej. Nawet niewielkie zmiany mogą zaważyć o tym, czy wejście do nowego segmentu rynkowego okaże się opłacalnym krokiem.

Analiza przetargów publicznych

Analiza rynku medycznego powinna także obejmować przetargi publiczne. Dzięki temu możliwe staje się zweryfikowanie podaży oraz popytu w interesujących nas segmencie. Bazy przetargowe mogą być przeszukiwane między innymi mając na uwadze nazwy produktów, ilości zamawianych sztuk, rodzaje podmiotów zamawiających i wygrywających przetargi, a także obecność w zamówieniach produktów towarzyszących. Pozwala to dokonać rozpoznania rynku, opierając się analizie w wybranym przedziale czasowym.

Badania ankietowe z uczestnikami rynku

Po zakończeniu analizy danych zastanych warto dokonać ich weryfikacji poprzez przeprowadzenie badania rynku z faktycznymi jego uczestnikami. Mogą być nimi chociażby pacjenci, przedstawiciele placówek medycznych czy dystrybutorzy. Pomiary tego rodzaju zazwyczaj wymagają zastosowania techniki ankietowej – CATI, CAWI, PAPI lub CAPI.

Jakie korzyści można odnieść?

Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku medycznego dostarczają szeregu niewątpliwych korzyści. Możemy do nich zaliczyć m.in.:

  • Możliwość uniknięcia ryzyka związanego z wprowadzeniem niewłaściwych decyzji biznesowych;
  • Szansa rozpoznania działań konkurencji oraz pozycji własnej firmy względem pozostałych podmiotów z branży;
  • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów z grup docelowych;
  • Identyfikacja segmentów docelowych klientów;
  • Uzyskanie informacji odnoście najbardziej skutecznych metod dystrybucji oraz promocji. 
Badania ankietowe od 4 zł.