Tag: badania rynku

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania marketingowe

Skończyły się już czasy, kiedy biznes polegał wyłącznie na tym, co zaobserwował jego założyciel. Dziś, aby odnieść sukces, wykorzystuje się rozmaite narzędzia, które pozwalają sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie osób na konkretnym terenie w danej dziedzinie. To sprawia, że biznes nie tylko ma większe szanse na powodzenie, ale jest również ukierunkowany adekwatnie do oczekiwań rynkowych.

 

Cele badań marketingowych

Rozmaite badania marketingowe wykonujemy przede wszystkim po to, aby poznać opinie w danej lokalizacji czy grupie społecznej oraz ocenić zapotrzebowanie na konkretne usługi czy produkty. To szansa dla firm, które albo chcą zacząć się rozwijać w danym kierunku, albo po prostu sprawdzają, czy w danym regionie albo grupie społecznej jest w ogóle grupa odbiorców ich potencjalnych usług i produktów.

 

Badania marketingowe - o krok przed konkurencją

Rozmaite badania rynku przeprowadzane przez firmę BioStat® to przede wszystkim szansa na to, aby być zawsze krok przed nasza konkurencją, zwłaszcza gdy jest ona dość spora w danej branży. Badania rynku pozwalają poznać aktualne preferencje odbiorców czy prawa rządzące konkretną branżą, a to daje z kolei jasny komunikat dotyczący zmiany kierunku działań firmy albo jej wyspecjalizowania na drodze uzyskania jeszcze lepszych rezultatów sprzedażowych.

 

Poprawa jakości obsługi

Niektóre marki decydują się na wykonywanie specyficznych badań rynku, których celem jest określenie zadowolenia klientów z ich obsługi prowadzonej przez firmę. Jest to dobry sposób na uzyskanie informacji zwrotnej i poprawę jakości działania w dziedzinie obsługi klienta, ale również metoda na uzyskanie informacji odnośnie tego, co można jeszcze poprawić, aby na tle konkurencji stać się korzystniejszym dla klienta.

 

Lepsza reklama

Badania marketingowe przeprowadzane przez nas mają także za zadanie ocenić jakość komunikatów reklamowych nadawanych przez markę. Takie pomiary pozwalają zaoszczędzić środków, które wydawane są na reklamy źle odbierane przez potencjalnych klientów. To również szansa na wyróżnienie się z tłumu konkurencji w bardziej obleganych branżach, gdzie komunikaty reklamowe trafiają do trudnych odbiorców.

 

Badania marketingowe - nowy kierunek rozwoju

Warto również pamiętać o tym, że wykonywanie regularnych badań rynku to nie tylko szansa na zyskanie większej ilości klientów dla istniejących już projektów, np. za pomocą odpowiednio spersonalizowanych komunikatów reklamowych. To także możliwość znalezienia warunków rozwojowych dla nowych gałęzi działalności oraz opcja rozpoznania nisz rynkowych, które dają szansę na rozwój poza dotychczasową tematyką firmy.

 

Już dzisiaj skontaktuj się więc z nami w celu zlecenia nam realizacji badania marketingowego! Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja uzyskania wartościowych wniosków, pozwalających usprawnić działania biznesowe. 

Analiza rynku medycznego

 

Przed rozpoczęciem działań strategicznych dla swojego przedsiębiorstwa, warto wcześniej pozyskać wiarygodne informacje na temat branży w ramach której działa. Analiza rynku medycznego to usługa w której specjalizuje się nasza firma. Obsługujemy różnego rodzaju ośrodki medyczne oraz podmioty funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego.

 

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do:

 

1. producentów oraz podmiotów zajmujących się realizacją dystrybucji różnego typu produktów medycznych, suplementów diety oraz sprzętu;

2. agencjom marketingowym obsługującym firmy farmaceutyczne;

3. przedstawicielom medycznym oraz konsultantom;

4. osobom fizycznym potrzebującym wsparcia analitycznego na etapie tworzenia biznesplanu.

 

W jaki sposób prowadzimy analizy rynku?

 

Każda z przeprowadzanych przez nas analiz zakłada zastosowanie szeregu technik w ramach Desk Research. Sięgamy do raportów udostępnianych przez rządowe instytucje, takie jak zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na tym etapie jesteśmy w stanie pozyskać wiedzę odnośnie wyposażenia ośrodków medycznych, liczby pacjentów, a także ich cech demograficznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do kwestii monitoringu nowelizacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych wytycznych w zakresie uzyskiwania dotacji na uzyskanie produktów medycznych oraz sprzętu koniecznego do podejmowania terapii medycznej.

 

Składową prowadzonych przez analiz rynku jest także przegląd raportów finansowych dotyczących sytuacji działających w określonym sektorze. Uwzględniamy także informacje dostępne w branżowej prasie oraz opublikowanych do tej pory raportów z przeprowadzonych analizy rynku oraz badań opinii.

 

Dokonujemy także analizy dyskursu medialnego, a także śledzimy informacje dostępne w rejestrach medycznych. Dowiadujemy się poza tym jak przedstawiają się kierunki rozwoju branży i przewidujemy trendy na najbliższe lata. W tym celu aktywie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla świata farmacji. Są to zwłaszcza naukowe konferencje oraz targi.

 

Zajmujemy się również analiza konkurencji. W tym celu szczegółowo rozpoznajemy ofertę innych podmiotów z branży, mając na uwadze zakres ich oferty, wykorzystywane techniki promocyjne, a także strategię cenową. Nasza oferta obejmuje także określanie struktury rynku oraz jego wielkości oraz wartości.

 

Badania opinii

 

Wychodzimy zarazem z założenia, że nawet kompleksowe przeprowadzenie analizy rynku medycznego wymaga pozyskania informacji bezpośrednio od uczestników rynku. W związku z tym realizujemy badania ankietowe oraz wywiady z klientami/pacjentami, lekarzami, farmaceutami, a także dystrybutorami.

Specyfika badań rynku farmaceutycznego

 

Branża farmaceutyczna to największy dostawca reklam. W dużej mierze jest to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku farmakologicznego – ilość dostępnych bez recepty leków i suplementów diety rośnie z dnia na dzień.

Swoistą weryfikację przekazywanych w reklamach informacji stanowią badania farmaceutyczne, czyli działania, których celem jest sprawdzenie faktycznych zalet reklamowanych produktów.

Na czym polegają badania rynku farmaceutycznego?

Każdy producent leków dąży do tego, by oferowane preparaty sprzedawały się jak najlepiej. Klienci poszukują produktów skutecznych, bezpiecznych i w przystępnej cenie. Rosnąca konkurencja na rynku farmakologicznym w znaczny sposób nadaje tempo jakości farmaceutyków, nie bez znaczenia są na tej płaszczyźnie również badania rynku farmakologicznego, polegające przede wszystkim na rzetelnej ocenie zalet i ewentualnych wad konkretnego preparat, ze szczególnych uwzględnieniem skuteczności oraz mogących wystąpić skutków ubocznych.

Jakie leki można badać?

Dzięki badaniom rynku farmakologicznego można określić jakość i skuteczność farmaceutyków. Wbrew pozorom działania te mogą dotyczyć zarówno leków nowych, jak i dostępnych na rynku. W przypadku leków nowych najczęściej wykonywane są badania kliniczne, które muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz uwzględnieniem szeroko rozumianego dobra pacjenta – chory ma prawo wiedzieć, jakie korzyści zapewni mu stosowanie objętego badaniem farmaceutyku, a także znać ewentualne ryzyko. Są to przede wszystkim badania obserwacyjne, które polegają na obserwowaniu efektów, jakie zapewnia konkretny produkt oraz szczegółowej analizie skutków kuracji.

Co dają badania rynku farmaceutycznego?

Badania rynku farmaceutycznego to działania wieloetapowe, wymagające czasu i pracy. Uzyskane efekty pozwalają zweryfikować jakość farmaceutyku, zapewniając wiele korzyści zarówno uczestnikom badania, jak i koncernom farmaceutycznym.

Pierwszym krokiem jest ocena bezpieczeństwa badanej substancji – jest czynnik niezbędny do rozpoczęcie badań na określonej grupie ochotników.

Następnie należy określić, czy farmaceutyk działa i czy zapewnia oczekiwane efekty – warto pamiętać, że wskaźnik korzyści powinien być wyraźnie wyższy od ewentualnych skutków ubocznych. Ostatnim etapem jest potwierdzenie skuteczności oraz faktu, że lek jest bezpieczny dla pacjentów.

Korzyści dla firm farmaceutycznych

Badania rynku farmaceutycznego w zakresie farmaceutyków to działania długofalowe, należy jednak podkreślić, że zapewniają one wyraźny i wiarygodny obraz konkretnego produktu leczniczego. Dzięki badaniom obserwacyjnym istnieje możliwość dokładnej analizy właściwości i działania konkretnego farmaceutyku – pozytywne wyniki realizowanych przedsięwzięć farmaceutycznych zapewniają wiele korzyści producentowi, który ma świadomość, że wprowadzany na rynek lek jest bezpieczny i skuteczny.

Analizy rynku a kryteria metodologiczne

 

W zależności od tego, jakiego typu informacje w ramach analizy rynku pragniemy uzyskać i do czego je później wykorzystamy, sięga się po różne metody. Różnią się one kryteriami, jakie początkowo bierze się pod uwagę. Mogą zatem to być:

1. horyzont czasowy

Możemy tu albo poczynić analizę, która bierze pod uwagę zjawiska obecne oraz te, które zaszły w przeszłości. Z drugiej strony, można prognozować, czyli przewidywać trendy i sytuację, w jakiej rynek będzie się znajdował w przyszłości.

2. charakter pomiarów

Dane gromadzi się na różne sposoby. Wydzielamy dwie metody ich pozyskiwania: jakościowe oraz ilościowe. Jakościowe polegają na opisie zachowań klientów i ich przyczyn. Są dogłębne i mają szeroki zakres. Opierają się często na pogłębionych wywiadach. Z kolei ilościowe dają mierzalne wyniki, dane statystyczne, opierają się m.in. na ankietach.

3. typ danych poddawanych analizie

Wyróżniamy tu badania pierwotne oraz wtórne. Przy pierwotnych dane są gromadzone na potrzeby konkretnych badań rynku. Są dzięki temu aktualne i przygotowane precyzyjnie. Z kolei badania wtórne czerpią z już dostępnych danych, które były pozyskiwane na potrzeby innych badań, opracowań, raportów itp. Pozwala to na obniżenie kosztów i przyspieszenie uzyskania wyników.

4. organizacja badania

Jest to kwestia tego, czy są to badania wewnętrzne, czy zewnętrzne i odnosi się do konkretnej firmy. W przypadku badań wewnętrznych, sięga się po dane, które są dostępne w firmie i nie korzysta się z badań zewnętrznych. Mogą to być różnego rodzaju statystyki, ilość transakcji, informacje dotyczące klientów. W badaniach zewnętrznych korzysta się z danych, które pozyskiwane są poza firmą, na przykład przez Główny Urząd Statystyczny bądź przez agencje, które zajmują się badaniami marketingowymi.

5. cel, któremu służą badania

Rozróżniamy tu różnego typu badania, wśród nich między innymi pomiary satysfakcji klientów, testy konsumenckie czy badania marki.

Wiele możliwości

Dzięki tak różnorodnym kryteriom, które bierze się pod uwagę, można przygotować i przeprowadzić badania, których wyniki w realny sposób przyczynią się do rozwoju firmy. Dane z badań pozwalają m.in. formułować realne cele marketingowe, zwiększać swoją konkurencyjność oraz prognozować zyski i straty.

Analizy rynku niezbędnym narzędziem każdego przedsiębiorstwa

Solidnie przeprowadzone analizy rynku stanowią narzędzie niezbędne do funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa oferującego towary i usługi. Pozwalają one na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i pomagają z góry przewidzieć rezultaty rozmaitych inwestycji.

 

Na czym polega badanie rynku?
Celem analiz rynku jest jego dogłębne poznanie na wielu poziomach - począwszy od ogólnego popytu na towary czy usługi w danej branży, przez chwilowo panujące na rynku trendy, aż po szczegółowe badania oczekiwań konsumentów i precyzyjne określenie grupy docelowej oferowanych przez nas dóbr.

Równie ważnym elementem tego rodzaju analiz jest przewidywanie sposobu, w jaki rynek będzie kształtował się w przyszłości, a także wskazywanie kluczowych warunków, które musi spełnić firma, aby pomyślnie zaistnieć w danej branży. Może to oznaczać między innymi konieczność posiadania dostępu do rzadkich materiałów, zaawansowanych technologii bądź bogato rozwiniętej sieci dystrybucji.

 

Analizowanie rynków zagranicznych
Analizy rynku mają szczególne znaczenie podczas rozważań zarządu przedsiębiorstwa o ekspansji zagranicznej. Trafna ocena wielkości danej branży i oczekiwań konsumentów może bowiem wtedy nie być możliwa bez znajomości specyficznych realiów danego regionu.

Skrajnym tego przykładem są państwa o wyjątkowo odmiennej kulturze (Chiny) bądź o burzliwie rozwijających się rynkach, których wzrostowi towarzyszą ważne przemiany społeczne (podobnie jak w Polsce po roku 1989). Warto wtedy skorzystać z oferty agencji badawczej specjalizującej się w świadczeniu usług na terenie interesującego nas regionu.

 

Znaczenie analizy konkurencji
Przeprowadzenie kompleksowych analiz rynku często nie jest możliwe bez mniej lub bardziej szczegółowej identyfikacji rywali naszego przedsiębiorstwa - zarówno działających już teraz, jak i potencjalnie mogących pojawić się w przyszłości. Dogłębne zbadanie konkurentów i poznanie ich możliwości pozwala nie tylko skuteczniej rozeznać się na rynku, ale i zyskać nad nimi przewagę w przypadku decyzji o wejściu w daną branżę.

 

Nie tylko dla dużych firm
Dość często spotykanym mitem związanym z badaniami rynku jest przekonanie, że analizy tego rodzaju zarezerwowane są wyłącznie dla dużych i średnich firm. Jest to oczywiście nieprawda, a znaczenie badań rynku jest równie wielkie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, nierzadko wprowadzających do sprzedaży swój pierwszy produkt. Właściwa analiza rynku w zakresie potrzeb konsumentów i popytu na konkretny towar może pomóc lepiej dopasować go do oczekiwań klientów i niekiedy przesądzić o sukcesie bądź porażce całego przedsięwzięcia.

Co to jest analiza rynku?

W dzisiejszych czasach bardzo często szafujemy takimi pojęciami, jak chociażby analiza rynku. Czy jednak tak do końca wiemy, czym ona właściwie jest? Warto się na tym przez moment zastanowić, ponieważ jest to bardzo istotne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, a jego nieznajomość, poruszanie się w tej kwestii po omacku, może spowodować więcej szkód niż zaoferować nam pożytku.

 

Definicja


Mówiąc najprościej jak to tylko możliwe, poprzez analizę rynku powinniśmy rozumieć dokładne badania, które oceniają rynek pod względem jego atrakcyjności, czyli tego, czy warto na nim inwestować i jak warto na nim inwestować. Tego typu analizy zazwyczaj są szersze i obejmują też podmiot, który chce się zmierzyć z rynkiem. Badane są jego mocne i słabe strony.


Ocenie podlega jaw szczególności:

  • wielkość rynku;
  • tempo rozwoju rynku;
  • opłacalność typowych działań na rynku;
  • koszty wejścia na rynek i koszty ewentualnego wyjścia z niego;
  • sposoby działania na rynku (świadczenie usług, sprzedaż towarów);
  • preferencje konsumentów;
  • cechy biznesów, dzięki którym odnoszą one sukces.


Wszystkie te kwestie wydają się stosunkowo oczywiste, ale warto jest się im przyjrzeć trochę bliżej, przynajmniej tym kilku wybranym, które zazwyczaj powodują najwięcej problemów.


Wielkość rynku


W czasie prowadzenia analizy rynku określanie jego wielkości jest zawsze podstawą, ale bywa problematyczne. Głównym problemem jest brak dostępności do źródeł danych, ponieważ firmy działające na rynku zazwyczaj nie są zadowolone, kiedy analiza rynku jest prowadzona na ich podstawie przez potencjalnego konkurenta. W takich przypadkach najlepiej jest poszukiwać ogólnodostępnych danych udostępnianych przez agencje rządowe.


Dynamika rozwoju

 

W ocenie dynamiki rozwoju zazwyczaj analityk opiera się na danych historycznych, ale jest to pewna pułapka. Złota era płyt DVD skończyła się dość drastycznie i wcale nie dopadł ich nowy standard płyt HDDVD, ale raczej Internet. Problemem w ocenie przyszłości rynku jest właśnie to, że nigdy tak do końca nie wiadomo, skąd przyjdzie zagrożenie i ocenianie wzrostu tylko w oparciu o wzrost z lat poprzednich to wielkie ryzyko dla większości branż.


Koszty wejścia


W sytuacji zbliżonej do idealnego wolnego rynku to najczęściej koszty decydują o sukcesie. Kto jest w stanie działać lepiej i taniej, ten wygrywa. Analiza kosztów nie jest jednak łatwa, ponieważ zazwyczaj rzeczywistość rzuca dodatkowe kłody pod nogi, a do tego konkurencja zaczyna reagować na nowy podmiot na rynku, często w sposób trudny do przewidzenia.

Po co firmie badania marketingowe? Czyli poznaj listę potencjalnych zastosowań

Jak wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w firmie? A jeśli nie można ryzyka tego wyeliminować - jak ograniczyć do minimum? Bardzo dobrym sposobem na to są właśnie badania marketingowe - pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, co dzikiej się na rynku. Na postawie tych informacji firma ma szansę podjąć właściwe decyzje, tak potrzebne do opracowania kierunków jej działania.

Badania marketingowe - co to takiego?

Polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat interesujących nas kwestii dotyczących działania rynku. Jest to działanie celowe i regularne - dane zbierane są przez cały czas za pomocą różnych metod i, oczywiście, różnymi środkami. Najważniejszym celem tych badań jest umożliwienie podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji czyli maksymalne zmniejszenie ryzyka podejmowanych działań.

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzone badanie pozwala na odpowiednie ukierunkowanie zmian w firmie i maksymalne ograniczenie ryzyka złych decyzji. Przeprowadzając takie badania poznajemy lepiej swoją firmę i jej otoczenie, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy oraz wykorzystanie funkcjonowania zjawisk rynkowych, które nas interesują. W efekcie - poprzez podejmowanie trafnych decyzji i minimalizację pomyłek - firma odnosi większe sukcesy oraz zwiększa się odnotowywana przez nią sprzedaż.

Co mają na celu badania marketingowe?

Celem podstawowym  jest zbadanie zmian występujących w obszarach wpływających na działalność firmy - chodzi o zbadanie jakie zmiany nastąpiły, jak to wpłynęło na działalność firmy i jak można to usprawnić.

Przede wszystkim możemy zbadać w ten sposób:

·         pozycję firmy na rynku;

·         sposób działania firmy;

·         potrzeby jakie mają konsumenci.

Możemy też zbadać jak działa konkurencja, jak funkcjonują kanały dystrybucji, jaki rodzaj reklamy będzie najbardziej odpowiedni i czy cena, którą chcemy dostać za produkt jest odpowiednia.

W jaki sposób przebiega badanie marketingowe?

Zaczynamy oczywiście od jak najbardziej konkretnego nakreślenia problemu do zbadania.

Następnie musimy określić założenia dotyczące badanego problemu. Jeśli już to zrobimy, trzeba zdecydować w jaki sposób i jakimi rodzajami metod będą zbierane interesujące nas informacje. Następnie trzeba zebrać te dane i odpowiednio je zinterpretować – proces ten obejmuje stworzenie opisu statystycznego i raportu zawierającego efekty badań.

Ważne – jak i w każdym innym rodzaju badań - jest w tym wszystkim odpowiednie dokonanie doboru próby badawczej ponieważ wpływa to na jakość analiz i reprezentatywność wyników końcowych.

A więc aby podejmować właściwe decyzje - trzeba dobrze opracować strategię działalności. Z tego powodu to właśnie badania marketingowe są podstawą działalności firmy - podpowiadają w jaki sposób i w którym kierunku firma powinna się rozwijać i jak pozyskiwać klientów. Warto się zatem na nie decydować i podejmować współpracę z wykwalifikowanymi firmami badawczymi!

Badania ankietowe od 4 zł.