Tag: badania opinii turystów

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

O fundamentalnym badaniu rynku turystycznego

W tym celu konkretyzuje się cel procesu badawczego oraz określa najważniejsze aspekty prowadzonego projektu. Przy czym nie można zapomnieć, że badanie takie powinno odpowiadać n a najważniejsze cechy tak z punktu widzenia osób badających, jak i badanych.

 

Cel pozwala osiągnąć efekty

Badając rynek turystyczny, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z specyfiki badania, która wynika z szerokiego horyzontu prowadzonych badań. Jednocześnie prowadzone badania powinny zostać nakierowane na:

  • wydobywanie maksymalnej ilości informacji;
  • wykorzystanie narzędzi dających konkretne efekty;
  • realizację wcześniej postawionego celu.

Biorąc pod uwagę cel badania opinii turystów można powiedzieć, że samo narzędzie wykorzystane w procesie badawczym powinno odnosić się do najważniejszych aspektów z perspektywy widzenia postawionego celu.

 

Którą z metod warto wybrać?

Wśród metod badawczych stosowanych w kwestii badania opinii wyróżnia się:

  • metody bezpośrednie – odnoszą się do osobistego kontaktu badacza z grupą osób podlegającej badaniu.
  • metody pośrednie – nie opierają się one na bezpośrednim kontakcie ankietowanego z ankietującym.

Metody bezpośrednie posiłkują się kwestionariuszami ankiet, bądź pomiarami tj. rejestracją turystów w takich miejscach jak parkingi czy ośrodki kulturalne. Metody te dają możliwość szybkiego i dokładnego pozyskania danych, a co za tym idzie wprowadzenia dynamicznych zmian poprawiających aktualną sytuację.

 

Dane można znaleźć właściwe wszędzie

Jeśli natomiast zwrócić uwagę na metody pośrednie w badaniach ruchu turystycznego to można o nich powiedzieć, że:

  • informacje zbierane są często w instytucjach związanych w jakiś sposób z obsługą ruchu turystycznego np. rejestracja w hotelu, badania przeprowadzane w biurach podróży etc.
  • dane zebrane mogą być także w kwestii zysków osiąganych w handlu detalicznym, gastronomii czy innych przedsiębiorstwach nakierowanych na ruch turystyczny;
  • koncentruje się one także na takich danych jak frekwencje w konkretnych obiektach

 

Badanie, które powie jak jest

Realizując badania nakierowane na wydobywanie informacji oraz pozyskiwanie maksymalnej ilości danych możliwym jest tworzenie rozwiązań, które będą odnosić się do realizacji najważniejszych potrzeb klientów. Tym samym badania ruchu turystycznego można określić jako fundamentalne badanie pozwalające na zrozumienia zjawisk zachodzących na danym rynku.

Badania ankietowe od 4 zł.