Tag: market research

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania marketingowe – czym są?

Badania marketingowe opierają się na systematycznym procesie zbierania, analizy i interpretacji informacji o rynku docelowym, konsumentach, konkurentach i całej branży. Badania tego typu są podstawą działań każdej firmy, która chce odnieść sukces. Wyniki  badań marketingowych pomagają przedsiębiorcom podejmować świadome decyzje w zakresie działań budowania wizerunku marki, realizacji polityki cenowej i wdrażać projekty o największym potencjale rozwojowym.

 

Prowadzenie badań rynku

Wiele małych i dużych przedsiębiorstw wymaga informacji zwrotnych od klientów, aby móc lepiej odpowiadać na ich zapotrzebowanie i stać się bardziej konkurencyjnymi w branży. Tematyka, jaką proponują badania marketingowe w pełni odpowiada na tego rodzaju wymagania właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za działania marketingowe. Agencja badawcza BioStat® realizuje wysokiej jakości badania w zakresie tematycznym:

 • Świadomość marki,
 • Skuteczność i reakcje na kampanie reklamowe,
 • Realizacja potrzeb i preferencji konsumentów oraz klientów,
 • Projekty opakowań, reklam i nowych produktów,
 • Badania sensoryczne typu ilościowego,
 • Obecność produktów w mediach,
 • Segmentacji.

Określenie optymalnego lokowania produktu: jak, kiedy i gdzie produkt powinien wejść na rynek, a także wprowadzenie innowacji w biznesie jest uzależnione od zidentyfikowania problemów i potrzeb występujących dotąd w relacji konsument-marka. Bezpośredni kontakt z konsumentami i klientami umożliwia wydobycie cennych danych. Podczas prowadzenia badań marketingowych koordynatorzy stosują autorskie metody dwustopniowych analiz w trakcie badań. Pierwszy etap to wywiady IDI, polegające na rozmowach z osobami będącymi przedstawicielami konkretnej grupy docelowej. Ich zadaniem jest wydobycie opinii konkretnych jednostek na zadany temat. Kolejny etap badań to wywiady grupowe. Ich celem jest weryfikowanie informacji zebranych podczas pierwszego etapu badań.

 

Dwa harmonogramy profesjonalnych badań

Eksperci z agencji badawczej BioStat® przewidują dwie możliwości prowadzenia eksploracji dotyczącej tematyki marketingowej

Pierwszy 7-dniowy harmonogram składa się z 4 etapów, drugi – 14-dniowy z 7 etapów.

Etap 7-dniowy:

 • Opracowanie scenariusza wywiadu (IDI oraz FGI),
 • Konsultowanie narzędzi badawczych z klientem,
 • Przeprowadzenie badania FGI,
 • Przeanalizowanie zgromadzonego materiału i przygotowanie raportu.

 

Etap 14-dniowy

 • Opracowanie scenariusza wywiadu (IDI oraz FGI),
 • Konsultacje narzędzi badawczych z osobą zamawiającą,
 • Zrealizowanie wywiadów IDI z respondentami,
 • Analiza wstępna zebranych materiałów badawczych,
 • Przygotowanie prezentacji i doprecyzowanie scenariusza badania FGI,
 • Przeprowadzenie wywiadów FGI,
 • Analiza zgromadzonego materiału jakościowego przygotowanie raportu.

 

Zdobądź cenne informacje od konsumentów i projektuj nowe działania dla rozwoju Twojej firmy. Korzystaj z usług rekomendowanej agencji badawczej z ponad 15-letnim doświadczeniem!

Badania ankietowe od 4 zł.