Tag: badania user experience

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Nieoceniona rola badań User Experience (UX)

 

User Experience jest stosunkowo młodym określeniem, jednak w ostatnich latach można zaobserwować niezwykle dynamiczny wzrost zainteresowania, skupionego wokół tej dziedziny. Badania UX obecnie są stosowane nie tylko przez wielkie korporacje, ale także przez mniejsze firmy. Co kryje się pod tym pojęciem? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

User Experience – co to takiego?

Badanie i projektowanie odczuć użytkownika to niezwykle złożony proces, który finalnie zmierza do maksymalizacji satysfakcji klientów, a co za tym idzie, także przychodów osiąganych przez firmę. Zanim jednak przejdziemy do kwestii związanych z badaniami, wpierw odszyfrujmy znacznie skrótu UX.

Pod tym pojęciem kryje się dziedzina, której obszar obejmuje analizę i tworzenie doświadczeń użytkowników serwisów www i aplikacji, jednak ze względu na ich uniwersalny charakter, prawidła rządzące UX bez najmniejszego problemu mogą być przeniesione na dosłownie każdy obszar rynku IT i usług telekomunikacyjnych.

Wbrew obiegowym opiniom, User Experience nie ogranicza się wyłącznie do projektu interfejsu użytkownika. Strona graficzna stanowi jedynie jeden z wielu elementów składowych niezwykle złożonego procesu. Punktem wyjścia do dalszych prac są badania User Experience.

W jakim celu prowadzone są badania UX?

Ze względu na rozległy charakter tej dziedziny, nie można mówić o jednej metodologii badań User Experience. Faktem jest, że nie wszystkie zasady procesu, wdrażanego do określonego projektu, można z powodzeniem przenieść na inny. Poza oczekiwaniami samego zleceniodawcy, charakterze podejmowanych działań decyduje przede wszystkim charakter serwisu, aplikacji i każdego innego obszaru, stanowiącego część procesu.

Szczegółowa analiza ma za zadanie zobrazować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z danego obszaru. Pozwala to określić słabe strony aplikacji lub witryny, które stanowią istotne utrudnienie w nawigacji. Podstawowe elementy badania to:

audyt  - na tym etapie określane są wszystkie błędy i nieużyteczne rozwiązania;

wędrówka porównawcza – tester porusza się po stronie jako użytkownik, wykonując zaplanowane wcześniej operacje;

card storing – metoda pozwalająca określić czytelność treści;

Uzyskane informacje, o zachowaniach i potrzebach użytkowników  stanowią podstawę do wprowadzenia zmian, mających ułatwić nawigację i w konsekwencji – poprawić komfort poruszania się po badanym obszarze. Co niezwykle istotne, tego typu proces może być wdrożony nie tylko w fazie koncepcyjnej. Badania mogą też usprawnić i zoptymalizować gotowy projekt.

Badania ankietowe od 4 zł.