Tag: badanie rynku

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analizy rynku niezbędnym narzędziem każdego przedsiębiorstwa

Solidnie przeprowadzone analizy rynku stanowią narzędzie niezbędne do funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa oferującego towary i usługi. Pozwalają one na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i pomagają z góry przewidzieć rezultaty rozmaitych inwestycji.

 

Na czym polega badanie rynku?
Celem analiz rynku jest jego dogłębne poznanie na wielu poziomach - począwszy od ogólnego popytu na towary czy usługi w danej branży, przez chwilowo panujące na rynku trendy, aż po szczegółowe badania oczekiwań konsumentów i precyzyjne określenie grupy docelowej oferowanych przez nas dóbr.

Równie ważnym elementem tego rodzaju analiz jest przewidywanie sposobu, w jaki rynek będzie kształtował się w przyszłości, a także wskazywanie kluczowych warunków, które musi spełnić firma, aby pomyślnie zaistnieć w danej branży. Może to oznaczać między innymi konieczność posiadania dostępu do rzadkich materiałów, zaawansowanych technologii bądź bogato rozwiniętej sieci dystrybucji.

 

Analizowanie rynków zagranicznych
Analizy rynku mają szczególne znaczenie podczas rozważań zarządu przedsiębiorstwa o ekspansji zagranicznej. Trafna ocena wielkości danej branży i oczekiwań konsumentów może bowiem wtedy nie być możliwa bez znajomości specyficznych realiów danego regionu.

Skrajnym tego przykładem są państwa o wyjątkowo odmiennej kulturze (Chiny) bądź o burzliwie rozwijających się rynkach, których wzrostowi towarzyszą ważne przemiany społeczne (podobnie jak w Polsce po roku 1989). Warto wtedy skorzystać z oferty agencji badawczej specjalizującej się w świadczeniu usług na terenie interesującego nas regionu.

 

Znaczenie analizy konkurencji
Przeprowadzenie kompleksowych analiz rynku często nie jest możliwe bez mniej lub bardziej szczegółowej identyfikacji rywali naszego przedsiębiorstwa - zarówno działających już teraz, jak i potencjalnie mogących pojawić się w przyszłości. Dogłębne zbadanie konkurentów i poznanie ich możliwości pozwala nie tylko skuteczniej rozeznać się na rynku, ale i zyskać nad nimi przewagę w przypadku decyzji o wejściu w daną branżę.

 

Nie tylko dla dużych firm
Dość często spotykanym mitem związanym z badaniami rynku jest przekonanie, że analizy tego rodzaju zarezerwowane są wyłącznie dla dużych i średnich firm. Jest to oczywiście nieprawda, a znaczenie badań rynku jest równie wielkie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, nierzadko wprowadzających do sprzedaży swój pierwszy produkt. Właściwa analiza rynku w zakresie potrzeb konsumentów i popytu na konkretny towar może pomóc lepiej dopasować go do oczekiwań klientów i niekiedy przesądzić o sukcesie bądź porażce całego przedsięwzięcia.

Co to jest analiza rynku?

W dzisiejszych czasach bardzo często szafujemy takimi pojęciami, jak chociażby analiza rynku. Czy jednak tak do końca wiemy, czym ona właściwie jest? Warto się na tym przez moment zastanowić, ponieważ jest to bardzo istotne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, a jego nieznajomość, poruszanie się w tej kwestii po omacku, może spowodować więcej szkód niż zaoferować nam pożytku.

 

Definicja


Mówiąc najprościej jak to tylko możliwe, poprzez analizę rynku powinniśmy rozumieć dokładne badania, które oceniają rynek pod względem jego atrakcyjności, czyli tego, czy warto na nim inwestować i jak warto na nim inwestować. Tego typu analizy zazwyczaj są szersze i obejmują też podmiot, który chce się zmierzyć z rynkiem. Badane są jego mocne i słabe strony.


Ocenie podlega jaw szczególności:

 • wielkość rynku;
 • tempo rozwoju rynku;
 • opłacalność typowych działań na rynku;
 • koszty wejścia na rynek i koszty ewentualnego wyjścia z niego;
 • sposoby działania na rynku (świadczenie usług, sprzedaż towarów);
 • preferencje konsumentów;
 • cechy biznesów, dzięki którym odnoszą one sukces.


Wszystkie te kwestie wydają się stosunkowo oczywiste, ale warto jest się im przyjrzeć trochę bliżej, przynajmniej tym kilku wybranym, które zazwyczaj powodują najwięcej problemów.


Wielkość rynku


W czasie prowadzenia analizy rynku określanie jego wielkości jest zawsze podstawą, ale bywa problematyczne. Głównym problemem jest brak dostępności do źródeł danych, ponieważ firmy działające na rynku zazwyczaj nie są zadowolone, kiedy analiza rynku jest prowadzona na ich podstawie przez potencjalnego konkurenta. W takich przypadkach najlepiej jest poszukiwać ogólnodostępnych danych udostępnianych przez agencje rządowe.


Dynamika rozwoju

 

W ocenie dynamiki rozwoju zazwyczaj analityk opiera się na danych historycznych, ale jest to pewna pułapka. Złota era płyt DVD skończyła się dość drastycznie i wcale nie dopadł ich nowy standard płyt HDDVD, ale raczej Internet. Problemem w ocenie przyszłości rynku jest właśnie to, że nigdy tak do końca nie wiadomo, skąd przyjdzie zagrożenie i ocenianie wzrostu tylko w oparciu o wzrost z lat poprzednich to wielkie ryzyko dla większości branż.


Koszty wejścia


W sytuacji zbliżonej do idealnego wolnego rynku to najczęściej koszty decydują o sukcesie. Kto jest w stanie działać lepiej i taniej, ten wygrywa. Analiza kosztów nie jest jednak łatwa, ponieważ zazwyczaj rzeczywistość rzuca dodatkowe kłody pod nogi, a do tego konkurencja zaczyna reagować na nowy podmiot na rynku, często w sposób trudny do przewidzenia.

Po co firmie badania marketingowe? Czyli poznaj listę potencjalnych zastosowań

Jak wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w firmie? A jeśli nie można ryzyka tego wyeliminować - jak ograniczyć do minimum? Bardzo dobrym sposobem na to są właśnie badania marketingowe - pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego, co dzikiej się na rynku. Na postawie tych informacji firma ma szansę podjąć właściwe decyzje, tak potrzebne do opracowania kierunków jej działania.

Badania marketingowe - co to takiego?

Polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat interesujących nas kwestii dotyczących działania rynku. Jest to działanie celowe i regularne - dane zbierane są przez cały czas za pomocą różnych metod i, oczywiście, różnymi środkami. Najważniejszym celem tych badań jest umożliwienie podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji czyli maksymalne zmniejszenie ryzyka podejmowanych działań.

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzone badanie pozwala na odpowiednie ukierunkowanie zmian w firmie i maksymalne ograniczenie ryzyka złych decyzji. Przeprowadzając takie badania poznajemy lepiej swoją firmę i jej otoczenie, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy oraz wykorzystanie funkcjonowania zjawisk rynkowych, które nas interesują. W efekcie - poprzez podejmowanie trafnych decyzji i minimalizację pomyłek - firma odnosi większe sukcesy oraz zwiększa się odnotowywana przez nią sprzedaż.

Co mają na celu badania marketingowe?

Celem podstawowym  jest zbadanie zmian występujących w obszarach wpływających na działalność firmy - chodzi o zbadanie jakie zmiany nastąpiły, jak to wpłynęło na działalność firmy i jak można to usprawnić.

Przede wszystkim możemy zbadać w ten sposób:

·         pozycję firmy na rynku;

·         sposób działania firmy;

·         potrzeby jakie mają konsumenci.

Możemy też zbadać jak działa konkurencja, jak funkcjonują kanały dystrybucji, jaki rodzaj reklamy będzie najbardziej odpowiedni i czy cena, którą chcemy dostać za produkt jest odpowiednia.

W jaki sposób przebiega badanie marketingowe?

Zaczynamy oczywiście od jak najbardziej konkretnego nakreślenia problemu do zbadania.

Następnie musimy określić założenia dotyczące badanego problemu. Jeśli już to zrobimy, trzeba zdecydować w jaki sposób i jakimi rodzajami metod będą zbierane interesujące nas informacje. Następnie trzeba zebrać te dane i odpowiednio je zinterpretować – proces ten obejmuje stworzenie opisu statystycznego i raportu zawierającego efekty badań.

Ważne – jak i w każdym innym rodzaju badań - jest w tym wszystkim odpowiednie dokonanie doboru próby badawczej ponieważ wpływa to na jakość analiz i reprezentatywność wyników końcowych.

A więc aby podejmować właściwe decyzje - trzeba dobrze opracować strategię działalności. Z tego powodu to właśnie badania marketingowe są podstawą działalności firmy - podpowiadają w jaki sposób i w którym kierunku firma powinna się rozwijać i jak pozyskiwać klientów. Warto się zatem na nie decydować i podejmować współpracę z wykwalifikowanymi firmami badawczymi!

W jakim celu prowadzimy badania rynku i jak je przygotować?

Podstawowym celem prowadzenia badań rynku jest uzyskanie wiarygodnych informacji na temat jego konkretnej części. Otrzymane dane pozwalają odpowiednio pokierować działalnością firmy w taki sposób, aby osiągnąć sukces. W celu dobrego zarządzania firmom oczywiście nie jest konieczne prowadzenie badań, jednak bez nich przedsiębiorca może zdać się jedynie na własną intuicję i przypuszczenia, które mogą być mylne. Chcąc tego uniknąć lepiej zaufać wynikom badań rynku, które pozwolą uzyskać wiarygodną wiedzę na temat branży, w której działa firma. Dzięki temu można uniknąć wielu błędów mogących przynieść w przyszłości straty oraz odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany.

 

Najważniejsze zastosowania

Badania rynku posiadają trzy najistotniejsze zastosowania niezależnie od wielkości firmy, dla której zostaną wykonane. Pierwszym z nich jest ustalenie celów. Dzięki rzetelnym informacjom uzyskanym w badaniach można uzyskać cenne wskazówki na temat rynku co może pomóc w oszacowaniu wielkości rynku lub określeniu potencjalnych klientów. Umożliwia to wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Drugim jest rozwiązywanie problemów. Rzetelna analiza pozwala znaleźć przyczyny złych wyników firmy, a dzięki wyciągnięciu odpowiednich wniosków skorygować je. Trzecim zastosowaniem badań rynku jest wspieranie wzrostu firmy. Poprzez poznanie decyzji zakupowych konsumentów i czynników wpływających na nie można ustalić nowe strategie sprzedażowe i pokonać w ten sposób konkurencję.

 

Jak przygotować badanie rynku?

Najważniejszą kwestią w momencie przygotowywania badania rynku jest ustalenie celu jaki chce się uzyskać. Umożliwia to efektywne przeprowadzenie całego procesu i jest niezależne od tego czy firma sama zamierza prowadzić pomiary czy zleca je komuś innemu. Należy pamiętać, żeby wyznaczone cele nie były zbyt ambitne, gdyż wtedy ich realizacja może być niemożliwa. Po wyznaczeniu problemów z jakimi boryka się firma należy przejść do sprawdzania hipotez, które pozwalają ustalić cele badania. Teoretycznie ilość hipotez może być niezliczona, jednak znajomość rynku pozwala ograniczyć ich liczbę do tych najbardziej prawdopodobnych.

 

Jak ustalić budżet?

Według profesjonalistów budżet powinien być ustalony na takim poziomie, aby zrealizować cele oraz uzyskać niezbędne informacje, jednak w praktyce środki przeznaczone na badania są zależne od tego na jakie wydatki może sobie pozwolić firma. Jednak podstawowym pytaniem jakie należy sobie zdać jest czy korzyści wynikające z przeprowadzenia badania są adekwatne do poniesionych kosztów.

Zdecyduj się na badanie rynku i bądź bezkonkurencyjny w swojej branży

Twoja firma nie rozwija się w tak szybkim tempie, jak byś tego oczekiwał? Odpowiedz zatem sobie na pytanie, w jaki sposób planujesz kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe? Czy są one oparte na rzetelnie zweryfikowanej wiedzy czy może wynikają po prostu z przypadku? Przedsiębiorstwa bazujące na wynikach z badań i analiz rynkowych zyskują na starcie ogromną przewagę. Minimalizują ryzyko niepowodzenia biznesowego, optymalizują koszty podejmowanych działań oraz zwiększają swoje szanse na osiąganie wysokich zysków.

Na czym polegają badania rynku i w jaki sposób można je przeprowadzać?

Są to badania mające zweryfikować obecną sytuację w branży pod wieloma aspektami. Możesz dzięki nim uzyskać odpowiedź między innymi na następujące pytania:

1. Jaki jest docelowy profil Twoich klientów?,

2. Co klienci myślą na temat Twojej oferty? Czy są zadowoleni z obecnego kształtu produktów oraz z jakości obsługi?,

3. Jakie zmiany są pożądane z puntu widzenia klientów? Których ich potrzeb rynek dotychczas jeszcze nie zaspokoił?,

4. Które podmioty należą do kluczowych graczy na rynku? Jakie osiągają wyniki finansowe? Które z rozwiązań stosowanych przez nie warto naśladować?,

5. Jaka jest świadomość istnienia oferowanych przez Ciebie marek? Jakim wizerunkiem cieszą się one wśród klientów?,

6. Jakie metody promocji sprawdzą się najlepiej w przypadku Twoich produktów? Które spośród nich przyniosą największy zwrot z inwestycji?,

7. Jaka jest skuteczność realizowanych przez Ciebie kampanii reklamowych? Jakich zmian można dokonać w dotychczas wyświetlanych spotach?,

8. Jakie są najefektywniejsze metody dystrybucji Twoich produktów?,

9. Jakie trendy na rynku są przewidywane na kolejne lata?,

10. Jaką przyjąć strategię kształtowania cen?

 

Badania ilościowe oraz jakościowe

Każde badanie rynku wymaga jednoczesnego zastosowania metod ilościowych oraz jakościowych. Do tych pierwszych zaliczyć można zwłaszcza pomiary ankietowe. W tym zakresie możliwe do wykorzystania są następujące techniki:

 

 • PAPI: ankietyzacja za pomocą papierowych kwestionariuszy. Tego typu badania rynku mogą być realizowane zarówno w formie audytoryjnej jak i w postaci wywiadu terenowego,

 • CAWI: w tym przypadku do respondentów jest kierowana internetowa ankieta, do której dostęp uzyskują po wskazaniu danych identyfikacyjnych (kod lub login i hasło). Warto podjąć decyzję o realizacji badań za pośrednictwem elektronicznej platformy, dzięki czemu możliwe jest automatyczne raportowanie wyników oraz kontrola jakości uzyskanych danych,

 • CATI: wywiady ankietowe prowadzone telefonicznie przy wsparciu systemu komputerowego. I w tym przypadku nie jest konieczne ręczne kodowanie odpowiedzi,

 • CAPI: badania ankietowe realizowane w terenie przy użyciu aplikacji na urządzeniach mobilnych. Badanym można oprócz zadawania pytań prezentować materiały audiowizualne.

Podsumowanie

Zdecyduj się więc na badanie rynku, dzięki czemu zdołasz osiągnąć szereg korzyści biznesowych. Opieraj swoje działania na sprawdzonej wiedzy odnośnie mechanizmów rynkowych i zyskuj przewagę konkurencyjną. 

Biznesowe sposoby wykorzystania badań rynku

Podejmujesz kluczowe decyzje biznesowe w oparciu o wyczucie? Intuicja może Cię mylić. Jeżeli chcesz zniwelować do minimum ryzyko błędnych wyborów, powinieneś oprzeć się na sprawdzonej wiedzy. Do jej zdobycia służą analizy i badania rynku. Dowiedz się w jaki sposób możesz wykorzystać wnioski z nich płynące oraz jakie kryteria spełniają rzetelnie zaplanowane i przeprowadzone pomiary.

 

Badania rynku wsparciem dla strategii marketingowej

 

Jeżeli dbasz o rozwój swojej firmy, zapewne spore środki inwestujesz w promocję. Czy jednak jesteś świadomy tego, jaką skutecznością i efektywnością cechują się podejmowane działania? W ramach badań rynkowych możesz to zweryfikować. Sprawdzisz między innymi, które ze spotów reklamowych wyświetlanych w telewizji cieszą się największym uznaniem w grupach docelowych klientów i w jaki sposób wpływają na ich zachowania zakupowe. Możesz także zweryfikować świadomość własnych marek wśród konsumentów. Pod tym względem można wyróżnić znajomość spontaniczną (kiedy uczestnik badania wskazuje markę bez podpowiedzi ze strony ankietera), wspomaganą (kiedy może wybrać odpowiedzi zaproponowane w kafeterii), a także świadomość TOM (brane są pod uwagę pierwsze wskazania respondentów).

 

Dzięki marketingowym badaniom rynku można także właściwie zaplanować strategię cenową. Pozwalają one dowieść, jaki pułap cenowy jest oceniany przez klientów jako optymalny, zbyt niski oraz zbyt wysoki. Wcale nie jest tak, jak często się sądzi, że czym niższa cena, tym wyższy popyt na produkty. Jeżeli są one bowiem oferowane w zbyt niskich cenach, może to wówczas budzić podejrzenie, że jakość nie jest wystarczająca. Wolimy raczej jako konsumenci wybierać ceny środkowe. Wsparcie marketingowe płynące z analizy rynku może dotyczyć również rozpoznania zachowań typowych dla konsumentów. Mamy możliwość dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób poszukują produktów będąc w sklepie i sprawdzić, w jakich miejscach są najbardziej skłonni kupować. Taka wiedza jest przydatna zwłaszcza pod kątem planowania dystrybucji produktów.

 

Analizy konkurencji

 

Kompleksowe badanie rynku powinno obejmować również analizę konkurencji. Skupia się ona między innymi w obszarze następujących kwestii:

 

 • rozpoznanie głównych graczy rynkowych,

 • identyfikacja wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych,

 • analiza działań marketingowych konkurencji,

 • rozpoznanie stosowanych przez podmioty z branży standardów pod kątem jakości obsługi klienta.

 

Podstawowe metody badania rynku

 

Każda analiza rynku powinna spełniać kryterium triangulacji. Oznacza to po pierwsze, że badania są prowadzone przez zespół wielu badaczy, co pozwala uniknąć ryzyka subiektywizmu na etapie analizy. Zarazem równie ważna jest triangulacja metodologiczna. Chodzi o to, aby w ramach badania zaplanowane zostały różne metody – zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Badania jakościowe to zwłaszcza indywidualne oraz grupowe wywiady pogłębione. Do pomiarów ilościowych zaliczamy natomiast ankietyzację z wykorzystaniem różnych technik: CATI (telefoniczne wywiady ankietowe wspomagane komputerowo), CAWI (ankiety internetowe), CAPI (standaryzowane wywiady prowadzone na urządzeniach mobilnych) oraz PAPI (tradycyjna ankietyzacja papierowa).

 

Podsumowanie

 

Jeżeli zależy Ci na rozwoju swojej firmy oraz zachowaniu konkurencyjności w branży, warto abyś działania biznesowe podejmował w oparciu o sprawdzoną wiedzę. Badania rynku pozwolą Ci ją pozyskać. 

Efekt przyjęcia koktajlowego a konkurencyjność

Zwracając uwagę na narzędzia służące do pozyskiwania pewnej wiedzy na temat rynku w obrębie, którego się działa należy zwrócić uwagę także na analizę konkurencji. Pozyskiwanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób postrzega jest konkurencja stanowi podstawową wiedzę na temat tego, jaką drogę dotarcia do odbiorców rynku należy wybrać, a także daje obraz tego, jak należy się z nimi komunikować oraz daje wgląd w ich potrzeby i oczekiwania.

 

Konkurencja czyha na przyszłość

Mówiąc pokrótce: posiadanie wiedzy na temat funkcjonowanie innych, konkurencyjnych firm w tym samym segmencie rynku zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu oraz pozwala na zaplanowanie skutecznych działań i stworzenie realnej strategii marketingowej. Analiza konkurencji umożliwia:

 • budowanie długotrwałej przewagi;
 • rozpoznać rynek w jego istocie;
 • czego najbardziej potrzebują klienci;
 • poznanie aktualnej i przyszłej konkurencji.

 

Klienci zachowują swoją indywidualność

Zachowania konsumenckie stanowią skarbnicę wiedzy o klientach. Na ich decyzje mają wpływ tak subiektywne i obiektywne (np. nawyki) zmienne.  Ze względy na wiek, wykształcenie, płeć i posiadane dochody zachowania konsumentów różnią się od siebie. I tak wyróżnia się klientów:

 • podanych na nowości,
 • rutynowych,
 • ostrożnych.

 

Co przyjęcie koktajlowe ma wspólnego z konkurencyjnością?

Mówiąc o konsumencie warto mieć na uwadze tzw. efekt przyjęcia koktajlowego, który warto zestawić z zagadnieniem analizy konkurencyjnej. Polega on na zdolności mózgu do wyłapywania informacji dotyczących bezpośrednio nas (np. imiona, marka samochodu, kolor). W procesie tzw. badania przyjęcia koktajlowego pokazano badanym jednocześnie:

 • na jednym wyświetlaczu figury geometryczne
 • na drugim wyświetlaczu zdjęcia, a wśród nich jedno zdjęcie badanego.

 

Badani bezbłędnie wskazali figurę, która znajdowała się przy ich zdjęciu, zaś w innych przypadkach mieli problem. Po prostu łatwiej zapamiętuje się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej osoby.

 

Konsument chce wyrazić swoje Ja

Zauważyć należy, iż ludzie bardziej są skoncentrowani na informacjach, które dotyczą ich. Ujmując tę zdolność konsumentów można wykazać, w jaki sposób zachowają się oni, jeśli oferta będzie odpowiadała informacją, z którymi oni się utożsamiają. Jeśli analiza konkurencyjności ma odnosić się do tego, co dzieje się na rynku i jakie ma to konsekwencje to warto także podkreślić składnik indywidualności uczestników rynku, a więc konsumentów i potencjalnych klientów.

Analiza dla farmacji to specyficzny typ badania

Badanie będące formą wskazówki

Pozyskane dane w procesie badawczym pozwalają na skuteczne wprowadzenie danego produktu na rynek bądź na podtrzymanie aktualnej sytuacji. Jednocześnie wykonaną analizę dla farmacji można potraktować jako wskazówkę:

 • w projektowaniu kampanii reklamowej;
 • w konstruowaniu planu zwiększenia sprzedaży;
 • w udoskonalaniu oferowanego produktu.

Co więcej analizy takie przeprowadza się z wykorzystanie badań ilościowych i jakościowych. Każda z nich ma swoje mocne, jak i słabe strony, dlatego warto przeprowadzać badania opierające się na każdym z rodzajów metod badawczych.

Jak oszacować potencjał rynku?

Jeśli chodzi o badanie związane z potencjałem rynku okaże się ono przydatne dla wszystkich tych, którzy chcą w realny sposób określić swoje szanse na rynku, a tak zredefiniować podejmowane cele. Wyniki badań pozwalają tak na rozpoczęcie skutecznej pracy na rynku, jak i polepszenia bądź utrzymania swojej pozycji. Taka analiza koncentruje się na trzech głównych elementach:

 • produkcie;
 • promocji;
 • kanałach dystrybucji.

Sukces jest miarą badania

I tak można powiedzieć, iż wszelkie analizy dla farmacji mają za zadanie:

 • zwiększyć skuteczność prowadzonych działań;
 • wskazać mocne i słabe strony badanego zjawiska;
 • określić możliwości rozwoju.

Same zaś badania potencjału rynku są przydatne, gdy zamierza się wejść na dany rynek po raz pierwszy lub wprowadza się nowy produkt, a szczególnie wtedy, jeśli produkt ten jest innowacyjny. Z badania tego można skorzystać również wtedy, gdy planuje się poszerzyć rynek zbytu.

W badaniu należy ująć człowieka

Każdy rodzaj wykonanej analizy zwiększa szansę na uzyskanie rzetelnych wyników, które będą odnosić się do zaistniałej sytuacji, co przełoży się na osiągany sukces. Jednak aby sukces ten mógł mieć miejsce należy zastanowić się nad właściwym określeniem celów tak rozwojowych, jak i badania. Jeśli chodzi o analizę dla farmacji to można potraktować ją jako specyficzny typ badań, gdyż jej wyniki mogę przekładać się na zdrowie i poczucie ludzi. Stąd bardzo ważne jest, aby nie zapominać o indywidualnych potrzeb i wymaganiach odbiorców.

 

 

 

Co poziom obsługi klienta mówi o przyszłości firmy?

Skupiając się na podnoszeniu efektywności podejmowanych celów należy w odpowiednim stopniu pozyskać wiedzę na temat rynku w obrębie, którego podejmuje się działania. Umożliwi to dalszy rozwój firmy w oparciu o postawione cele, a przy tym pozwoli udoskonalić bądź wzmocnić skuteczność obsługi klienta oraz dostosować swoje produktu lub usługi do skonkretyzowanych potrzeb określonych grup konsumentów. Przeprowadzenie badań rynku odpowiada za wzmocnienie planów rozwojowych oraz dobranie takiej strategii, która umożliwi realizację wybranych celów.

 

Odwieczną cechą rynku jest jego zmienność

Zwracając uwagę na zmienność potrzeb oraz oczekiwań konsumentów wobec usługi i produktów rozpoznanie rynku w obrębie prowadzonej działalności powinno być nakierowane na możliwość zaistnienia ogólnej pozytywnej zmiany sytuacji danej firmy bądź pojedynczych elementów takich jak np. poziom obsługi klienta. Badania rynku stosuje się, aby:

 • polepszyć lub utrzymać aktualną sytuację firmy;
 • rozpoznać potrzeby i motywację konsumentów;
 • przewidzieć mogące zajść zjawiska;
 • szczegółowo rozpoznać rynek, na którym się działa.

Przyglądając się rynkowi należy dobrać odpowiednie metody badawcze, które będą odpowiadać zarówno celowi całego procesu badawczego, misji firmy oraz grupie osób, do której badanie jest kierowane.

 

Rynek jest zmienny, a konsument wymagający…

Koncentrując swoje działanie na rozpoznanie stopnia jakości obsługi klienta oraz sprawdzeniu ogólnego stanu faktycznego podejmowanych działań słusznym wydaje się być wykorzystanie metody tajemniczego klienta w procesie badań rynku. Metoda ta w obrębie badania rynku polega na sprawdzeniu standardów obsługi klienta oraz wszystkich innych elementów dotyczących relacji klient – przedsiębiorstwo. Narzędzie to bazuje na obserwacji, która jest:

 • planowana i rejestrowana cyklicznie;
 • ukryta – pracownik nie wie, że bierze udział w badaniu;
 • standaryzowana, przeprowadzana według scenariusza.

Jak wykazują badania utrzymanie pozytywnego poziomu jakości obsługi przekłada się na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych. Połowa badanych Polaków jest w stanie zapłacić więcej za produkt, jeśli proces sprzedaży posiada wysoki stopień jakości obsługi.

 

Wykonanie badań poziomu obsługi klienta jest wartościowe

Za największą zaletę metody Tajemniczego Klienta można uznać możliwość zastosowania jej w różnych aspektach badań rynku między innymi można dzięki niej:

 • monitorować poziomu jakości obsługi;
 • motywować pracowników;
 • zestawiać dane kwestie z konkurencją.

Dzięki zastosowaniu metody Tajemniczego Klienta możliwe staje się pozyskanie wyników badań, które są aktualne, a przy tym odzwierciedlają realne doświadczenia i odczucia osoby, która weszła w rolę anonimowego klienta.

 

Badania rynku wskazują, iż większość Polaków nie wybacza błędów

W procesach badawczych zauważono, iż nieprzyjemne doświadczenia związane z obsługą w 67% oznaczają całkowitą rezygnację z usług firmy bądź zmianę placówki. Wśród konsumentów, którzy zrezygnowali z usług 52% osób nie bierze pod uwagę powrotu do korzystania z usług czy produktów, a w tym 19% jest tego pewna. Tylko 26% Polaków deklaruje możliwość wybaczenia uchybień.

 

Konsument zwraca uwagę na wszystkie szczegóły

Klienta można zobrazować sobie jako sieć rybacką, która wyłapuje nawet takie aspekty – pozytywne i negatywne - obsługi konsumentów, z których nie zdajemy sobie sprawy. Badania rynku przeprowadzane w obrębie standaryzacji obsługi klienta wykazują, iż:

 • aż 67% Polaków ma przykre doświadczenia związane z obsługą klienta;
 • najczęściej z brakiem kultury osobistej oraz życzliwości spotkać się można w sklepach spożywczych (86%);
 • niezadowolenie związane z zbyt długim oczekiwaniem na obsługę dotyczy ośrodków zdrowia (64%);
 • zbyt nachalne metody sprzedażowe dotyczą firm z branży telefonii komórkowych oraz pracowników obsługi stacji benzynowych (47%).

 

Z klientami należy rozmawiać, a nie o nich mówić

Aby zapobiec odchodzeniu klientów, a także pojawieniu się negatywnych opinii warto:

 • cyklicznie przeprowadzać badania jakości obsługi;
 • dynamicznie reagować na wychwycone błędy;
 • udoskonalać sposoby obsługi klientów;
 • podnosić kwalifikacje personelu w kwestii obsługi konsumenta.

Badania rynku wskazują, że zdecydowana większość Polaków (68%) dzieli się swoimi negatywnymi doświadczeniami w obrębie obsługi klienta z rodziną lub znajomymi. Przy czym kobiety dzielą się swoimi opiniami, aż w 72% przypadków, u mężczyzn jest to 57%. W celu wyrażenia swojej negatywnej oceny klienci wykorzystują do tego  portale społecznościowe, a nieco rzadziej serwisy opinii.

 

Kontrola rynku wzmacnia efektywne działanie

Przedstawione powyżej badania wskazują, że warto wykonywać badania rynku, a w tym opinii konsumentów w celu polepszania wyników sprzedażowych oraz ogólnego wizerunku marki lub firmy.

Badanie rynku na wspaniałą przyszłość

Przeprowadzane badania rynku mają na celu usprawnić podejmowane działania oraz polepszyć sytuację firmy. Dzięki wykorzystaniu fachowych narzędzi oraz wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów możliwym staje się realizacja celów rozwojowych. Uwzględniając wielość celów, które mogą zostać poddane badaniu należy przed rozpoczęciem procesu badawczego skonkretyzować jego unikalny cel.

 

Osiągnąć sukces to poznać swój cel

Przykładem takiego badania może być zrealizowany projekt badawczy w obrębie rynku farmaceutycznego. Pozyskana wiedza pozwoliła na zwiększenie sprzedaży i uzyskanie 120% zakładanej sprzedaży leku. W badaniu tym skoncentrowano się na:

 • określeniu zapotrzebowania na lek (z uwzględnieniem podwójnego stężenia substancji czynnej);
 • otrzymaniu informacji wspierających planowanie kampanii marketingowych.

Wyznaczone cele badania udało się osiągnąć, co przekuło się w sukces. Zrealizowane badania rynku umożliwiły dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, jak i spełnienie ich oczekiwań.

 

Zdanie klienta można rozpoznać

Przeprowadzając projekt badawczy wysłuchano opinii farmaceutów oraz stałych użytkowników badanego leku. Pozwoliło to na:

 • określenie przyczyn sięgania po lek;
 • przyjrzenie się kwestiom rekomendacji;
 • zbadanie stopnia znajomości marek leków;
 • ocenę wyszczególnionych cech leku np. skuteczność, szybkość działania;
 • zapoznanie się z opiniami badanych w obrębie kampanii reklamowych.

Co więcej dzięki takiemu badaniu możliwe było wsłuchanie się w głos klientów i zapoznanie się z szczegółowymi opiniami na temat stosowanego leku, ale także dało to szansę na pozyskanie informacji dotyczących zmian, które warto wprowadzić.

 

Badanie zawsze ma dwie twarze…

Przeprowadzając owe badanie rynku wykorzystana została metoda pogłębionych wywiadów grupowych, FGI, która umożliwiła:

 • zaprezentowanie własnych opinie i refleksje na temat badanego leku;
 • podzielenie się doświadczeniami;
 • wypracowanie wspólnego stanowiska.

Metoda ta pozwoliła na zebranie danych jakościowych. Pragnąc zyskać także potrzebne dane o charakterze ilościowym został przedstawiony badanym do wypełnienia formularz ankiety.

 

Efekty świadczą o skuteczności

Dzięki wykorzystanym metodom oraz dzięki dociekliwości badaczy możliwym stało się wskazanie pozycji badanego leku na tle konkurencji. Co więcej projekt badawczy dał szansę na wybranie najbardziej efektywnej wersji reklamy oraz jej elementów. Przeprowadzone badania rynku pozwoliły zaspokoić potrzeby dotychczasowych odbiorców leku, ale także zyskać nowych klientów.

Ilościowy charakter badań rynku

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w kwestii zrozumienia zachowań oraz decyzji konsumentów przeprowadza się różnorakiego rodzaju badania. Wśród nich można wymieć badania rynku farmaceutycznego, które pozwalają na racjonalne przeprowadzanie projektów badawczych, a tym samym wprowadzanie rozwiązań, które będą tak korzystne dla pacjentów, jak i dla samych producentów/usługodawców.

 

Metody, których stosowanie daje efekty

Wśród metod badawczych o charakterze ilościowym wykorzystywanych w celu zrozumienia rynku i zachodzących na nim przemian można wyznaczyć:

 • wywiady telefoniczne CATI;
 • ankiety papierowe PAPI;
 • ankietyzację online CAWI;
 • ankietyzację z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI.

Każda z nich pozwala w drodze badań rynku farmaceutycznego na pozyskanie informacji skupiających się na liczbowym, mierzalnym wymiarze (np. częstotliwość zakupu danego produktu). Przy czym metody CAPI i CAWI pozwalają na zaprezentowanie treści audiowizualnych.

 

CATI jako metoda badawcza

Stosując w procesach badawczych wymienione wyżej metody można uzyskiwać informacje, które będzie można przekuć w wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób działać czy podejmować decyzje. Co do wywiadów telefonicznych można powiedzieć, iż jest to metoda, która:

 • sprawdzi się przy ankietyzacji różnych grup;
 • pozwoli na dopytywanie się w przypadku terminów niejasnych;
 • daje szansę na wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu.

O samym systemie CATI należy powiedzieć, iż czuwa on nad logicznym przebiegiem badania, który przebiega w zgodzie z przedstawionym kwestionariuszem. Ponadto nie pozwala on na przejście do kolejnego pytania bez uzyskania odpowiedzi.

 

CAWI i CAPI jako innowacyjne metody

Odwołując się natomiast do metody CAWI czy CAPI należy wspomnieć, iż poza możliwością prezentowania ankietowanym treści audiowizualnych istnieje także możliwość:

 • wprowadzania danych bezpośrednio do systemu;
 • tworzenia ankiet w odpowiedzi na indywidualne potrzeby;
 • wykorzystania nowoczesnych środków kontaktu z klientem.

Przeprowadzając badanie rynku farmaceutycznego metodą CAWI należy zauważyć, iż sprawdzi się ona w przypadku badań, które dedykowane są dla młodych osób, gdyż to właśnie oni są głównymi odbiorcami takich ankiet.

 

Dobre relacje pozwalają na rozwój

Dobierając metodę badawczą należy zwrócić uwagę na:

 • cel;
 • charakter;
 • grupę odbiorczą;

procesu badawcze. Pozyskując potrzebne dane w toku badań rynku farmaceutycznego można nie tylko właściwie zarządzać swoim produktem, ale także wprowadzać rozwiązania, które będą sprzyjać utrzymaniu pozytywnych relacji z klientami.

Metoda nakierowana na uporządkowane badanie

Przed przeprowadzeniem badania należy zastanowić się nad użytecznością zaproponowanej metody badawczej dla osiągnięcia wyznaczonego celu badawczego. W kwestii przeprowadzanych działań ważne jest, aby metoda badawcza taka jak np. CATI pozwalała na wyciąganie jak największej ilości informacji, które następnie można przedstawić w postaci rekomendacji ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Kontakt wpływa na efekt badania

Projekty badawcze wykorzystujące metodę telefonicznego kontaktu z klientem wspieranego komputerowo dają szansę:

 • kontrolowanie przebiegu badania z uwzględnieniem jego logicznego przebiegu;
 • nagrywania rozmów;
 • zadawania pytań mających na celu doprecyzowanie/wyjaśnienie odpowiedzi;
 • dotarcia do szerokiego grona odbiorców w różnych przedziałach wiekowych.

Ponadto do zalet metody CATI można zaliczyć szybkość przeprowadzenia procesu badawczego, co wiąże się z łatwością skontaktowania się z ankietowanymi. Przy czym zostaje zachowana anonimowość oraz poufność badanych.

 

Metoda pozwala na realizację wyzwań

Wszystkie podejmowane działania mają bezpośrednie znaczenie dla osiąganego celu badawczego. Stąd metoda badawcza powinna odpowiadać:

 • przede wszystkim celowi badania;
 • potrzebom i wymaganiom stawianych wobec projektu;
 • możliwością finansowym i posiadanym zasobom.

Z punktu widzenia badacza telefoniczne ankietyzacja spełnia swoją funkcję, gdyż daje szansę na odsłuchiwanie nagrań, a także tworzenia czarnych list, co pozytywnie wpływa na przebieg, jak i elastyczność procesu.

 

Przygotowanie jest krokiem do zrealizowania celu

Należy przy tym pamiętać, że jakość badania zależy przede wszystkim od sposobu jego przygotowania. To w początkowych etapach przeprowadzane są działania, które ukierunkowują dalsze części procesu badawczego. Stąd bardzo ważne jest, aby podejmowane działania przed wyborem takiej metody jak CATI uwzględniało:

 • zasoby, które zostaną wykorzystane w trakcie badania;
 • wskazanie wymagań, które mogą zostać zrealizowane;
 • dobre rozpoznanie aktualnej sytuacji;
 • zapoznanie się z dotychczasowymi efektami/sukcesami.

 

Sposób na realizację różnych projektów

Dobierając metodę badawczą należy przede wszystkim zrozumieć charakterystykę badania oraz temat, do którego odnosi się samo badanie. Warto przy tym pamiętać, iż dzięki takim metodom badawczym jak CATI możliwym jest zyskanie danych w obrębie różnych badań takich jak np. badania zadowolenia klienta, sondaże przedwyborcze, badania społeczne czy sprawdzenie efektywności reklamy.

Badania rynku - badania nakierowane na współpracę z klientem

W związku z podejmowanymi działaniami badawczymi należy mieć na uwadze, iż realizowane badania mają przyczynić się do zwiększenia efektywności podejmowanych działań.

 

Plan musi uwzględniać wiarygodność

W nawiązaniu do celu badania należy zaplanować tak działania, aby możliwym było wydobywanie maksymalnej ilości informacji. Ponadto wszystkie działania, które przeprowadzane są w ramach konkretnego projektu badawczego powinny odnosić się do:

 • ustalonych wspólnie celów;
 • aktualnych potrzeb;
 • faktycznej sytuacji.

Stąd bardzo ważne jest gromadzenie danych, które będzie można wykorzystać w celach rozwojowych. Materiał, który zostanie wykorzystany w toku badania rynku musi zostać pozyskany w sposób wiarygodny, co umożliwi wychwytywanie poprawnych wniosków i tworzenie właściwych rekomendacji.

 

Zadbaj o bezpieczeństwo badanego

Dane pozyskane w procesach badawczych pozwalają na:

 • planowanie przyszłych zachowań;
 • prognozowanie;
 • kreowanie aktualnego wizerunku marki;
 • wyciąganie wniosków z popełnionych błędów.

Mając na uwadze pozyskiwanie informacji należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad, które odnoszą się tak do zachowania bezpieczeństwa i godności badanych. Przeprowadzając badanie należy mieć świadomość na temat tego, co można, a czego nie można robić z danymi.

 

Zrozumieć aktualną sytuację

Biorąc pod uwagę szczególny charakter badań rynku można powiedzieć, iż skupiają się one wokół:

 • ogólnej kondycji firmy;
 • mocnych i słabych stron;
 • zmian, które zachodzą w konkretnym czasie;
 • trafności podejmowanych decyzji.

W toku badania można zyskać informacje na temat prognozowanego kierunku rozwoju i konkurencyjności wobec innych uczestników rynku. Przede wszystkim należy zauważyć, że podejmowane działania skupiają się wokół tego, aby sprawdzić aktualną sytuację firmę.

 

Klient daje informacje zwrotną

Przeprowadzając badania można uświadomić sobie jak ważne są poszczególne obszary firmy, co pozwoli wykorzystać badania rynku w celu rozwoju rozumianego, jako wzrost poprzez wzmacnianie swoich mocnych stron oraz eliminowanie tych najsłabszych. Dzięki przeprowadzonemu projektowi badawczemu, można przede wszystkim uzyskać informację zwrotną ze strony odbiorców rynku na temat realizowanych ich potrzeb.

Kreowanie wizerunku marki a badania rynku

I tak dla przykładu pozyskane wyniki w trakcie procesu badawczego można zastosować w sprawie kreowania pozytywnego wizerunku marki. Dzięki podjętemu badaniu, można skontaktować się z skonkretyzowaną grupą odbiorców, a następnie udoskonalić swoje usługi.

 

O charakterze badania…

Badanie samo w sobie może koncentrować się na przedmiocie badania i wtedy mówi się o badaniach demoskopowych lub ekonomicznych. Pierwsze z nich odnoszą się do opinii publicznej i nakierowane są na zbieranie informacji społeczno-ekonomicznych, zaś ekonomiczne zorientowane są na określaniu wielkości sprzedaży czy cenie. Przede wszystkim zaś uzyskane dane zależą od:

 • postawionego celu;
 • wykorzystanych metod badawczych;
 • właściwego wskazania próby badawczej.

 

Wiele elementów w jednym badaniu

Realizowane badanie rynku może być wykorzystane w kwestii budowania pozytywnego wizerunku firmy, gdyż w swoim zakresie odnosi się do zbadania:

 • opinii i zwyczajów klientów;
 • odczuwanej satysfakcji i zadowolenia;
 • preferowanych cen, rabatów i ofert;
 • efektywności zastosowanych opakowań, nazw czy nawet reklam.

Wszystkie te elementy wpływają na to, w jaki sposób klienci odbierają nie tylko sam produkt czy ofertę, ale ogólnie rzecz ujmując także firmę. Im większe zadowolenie odczuwa konsument, tym wzrasta jego skłonność do ponownego zakupu towaru czy usługi.

 

Praktyczny wymiar realizowanego badania

Skuteczność  badań zależy od zastosowanych rozwiązań. Tym samym można powiedzieć, że dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi możliwym jest osiąganie wyznaczonych celów. Przede wszystkim zaś, możliwe jest tworzenie określonego wizerunku marki, gdyż dane pozyskane w procesie:

 • ujmują badane zagadnienie kompleksowo;
 • pozwalają wskazać najważniejsze kwestie z perspektywy konsumentów;
 • zorientowane są na osiągnięcie skonkretyzowanych informacji;
 • można zastosować w praktycznych działaniach.

 

Sytuacja pod kontrolą

Dzięki właściwemu zrozumieniu potrzeb odbiorców usług czy produktów można tworzyć rozwiązania, które będą nakierowane na ich spełnienia, a w związku z tym zadowolenie konsumentów będzie wzrastać. Warto także zwrócić uwagę, że badanie rynku daje głównej mierze szansę na poprawne zrozumienie aktualnej sytuacji.

Badania ankietowe od 4 zł.