Tag: badanie świadomości marki

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Skuteczność badań marketingowych

Mając na uwadze ciągłą potrzebę wzrostu oraz skupiając się na efektywnym zarządzaniem zasobami firmy rynek badawczy ma do zaproponowania badania marketingowe, w tym m.in. - badania świadomości marki, elastyczności cenowej czy skuteczności reklamy. Pozwalają one na zwiększenie skuteczności procesu decyzyjnego oraz wychwycenie zmian. Ten typ badań skupia się na cyklicznym gromadzeniu, zapisywaniu i analizowaniu danych, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa.

 

Wiedzieć należy jak najwięcej

W ramach badań marketingowych (badania świadomości marki, skuteczności reklamy, elastyczności cenowej itd.) bada się:

  • czynniki kształtujące popyt;
  • zachowania konsumentów i konkurencji
  • środki oddziałujące na zachowania podmiotów rynku.

 

Ogólnie rzecz ujmując poruszany typ badań pozwala także na prognozowanie tendencji. Ze względu na wielość informacji, które można uzyskać w procesie badawczy wyróżnia się badania eksploracyjne, czyli te, które umożliwiają rozpoznanie problemu oraz eksplanacyjne – objaśniające problem i wskazujące jego przyczyny.

 

W badaniach chodzi o to, aby przybliżyć sukces

Jeśli wziąć pod uwagę cały proces badawczy można uzyskać informacje, które będą pomocne w właściwej analizie dotychczas podejmowanych działań oraz w tworzeniu strategii rozwojowej nakierowanej na sukces. Ponadto można powiedzieć, iż poruszany typ badań pozwala na:

  • sprawdzenie skuteczności podejmowanych działań;
  • wyznaczenie mocnych i słabych stron;
  • określenie swojej pozycji na rynku;
  • obranie właściwej drogi kontaktu z klientem.

 

Cele badania wskazują na metodę badawczą

Zwracając uwagę na wielość celów, których może dotyczyć proces badań marketingowych (badanie świadomości marki, badanie skuteczności reklamy, badanie elastyczności cenowej) wyróżnia się różnorodne metody badawcze odpowiadające za uzyskanie poszczególnych danych. Do jednych z ciekawszych metod badawczych można zaliczyć:

  • metodę delficką;
  • metodę komparatywną.

 

Pierwsza z nich polega na zapoznaniu się z opiniami ekspertów, którzy przynależą do adekwatnej branży. Druga z nich odnosi się do porównania, któremu podlegają podobne do siebie podmioty.

 

Kontrola jest wskazana

Badania marketingowe (badanie świadomości marki, skuteczności reklamy, elastyczności cenowej) stanowią efektywne źródło pozyskiwania informacji, gdyż w rzetelny sposób zbierają informacje, które są potrzebne do zrealizowania konkretnego celu badawczego. Przekłada się to także na pozyskanie nowej wiedzy lub takiej, która dotąd nie została uświadomiona. Biorąc pod uwagę potrzebę rozwoju i samodoskonalenia się bez wątpienia ważne jest, aby w cykliczny sposób monitorować aktualną sytuację firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.