Tag: firmy badawcze

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Na co zwracać uwagę przy współpracy z agencją badawczą?

Zastanawiasz się nad tym, czy nie zlecić firmie badawczej realizacji analizy rynku? Chcesz poznać najnowsze trendy w branży i wreszcie uczynić poważny krok w kierunku rozwoju swojego przedsiębiorstwa? Zanim przekażesz to zadanie przypadkowemu podmiotowi, zapoznaj się wcześniej z naszymi poradami. Dzięki temu na pewno nie popełnisz kosztownego w skutkach błędu.

Jak sprawdzić kompetencje agencji badawczej?

Wiedzę firmy z którą chcesz współpracować zdołasz wstępnie zweryfikować już na etapie rozmowy telefonicznej. Zapytaj pracownika takiej firmy, jakie metody i techniki uważa za stosowne. Zadaj również pytanie o dotychczasowe doświadczenie agencji we współpracy z firmami działającymi w Twojej branży. Zwróć się poza tym z prośbą o przedstawienie rekomendacji ze strony Klientów, z którymi agencja badawcza już wcześniej miała okazję współpracować.

Przygotuj kompletny brief badawczy

Aby dana firma miała możliwość przedstawienia Ci spójnej koncepcji badania, musisz jej wcześniej dostarczyć brief badawczy. Zawrzyj w jego treści instrukcje dotyczące realizacji projektu. Napisz jakie cele chciałbyś osiągnąć dzięki realizacji badania. Wyodrębnij również misję i wartości swojej firmy oraz nakreśl specyfikę branży w ramach której działasz. Dzięki temu unikniesz ryzyka późniejszych nieporozumień. Firmie badawczej znacznie łatwiej będzie spełnić Twoje oczekiwania, jeżeli pozwolisz jej po prostu je poznać. Nie martw się, że cenne dane dotyczące strategii Twojego przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane w sposób, który zaszkodzi Twojego biznesowi. Koniecznie podpisz wcześniej klauzulę o poufności.

Poproś o koncepcję metodologiczną

Po zapoznaniu się z briefem, rolą agencji badawczej powinno być zaproponowanie Ci koncepcji metodologicznej zawartej w ofercie. Zwykle zawiera ona między innymi następujące elementy:

1. Cele badania,

2. Obszar badawczy,

3. Populację, której dotyczy badanie,

4. Rozkład próby badawczej,

5. Metody i techniki zastosowane w badaniu,

6. Sposoby zapobiegania ryzyku projektowemu,

7. Uzasadnienie doboru metod i technik.

8. Pytania badawcze oraz ich powiązanie z metodologią,

9. Harmonogram realizacji,

10. Propozycje wyceny.

Cykliczne raportowanie postępu prac

Zapobiegnij w porę ryzyku opóźnień w realizacji projektu badawczego i obniżenia jakości badania na skutek pośpiechu. Na etapie sporządzania umowy zaproponuj agencji badawczej, aby systematycznie raportowała Ci stopień realizacji poszczególnych działań. Poproś także o wskazanie zaplanowanych sposobów kontroli jakości badania.

Podsumowanie

Firma badawcza, z którą podejmiesz współpracę powinna więc spełniać wszystkie przedstawione w artykule kryteria. Jeżeli tak się stanie będziesz mógł być pewien uzyskania wiarygodnych wyników i przydatnych rekomendacji.

Badania ankietowe od 4 zł.