Tag: obliczenia statystyczne

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

O poprawności procesów badawczych

Przeprowadzając wszelkie procesy badawcze należy skupić się na tym, aby były one dokładne oraz prezentowały wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistości. Stąd wysnuwa się potrzeba przeprowadzenia obliczeń, które będą odznaczać się dokładnością. Mając na uwadze wagę pozyskanych danych na rozwój nauki bardzo często badacze korzystają z pomocy statystycznej. W publikacjach, które tworzą ważne jest, aby mogły one służyć do dalszej naukowej działalności.

 

Obliczenia wpływają na osiągnięcia

Uwzględniając wartość pozyskiwanych wyników można powiedzieć, iż mogą stanowić one inspirację do pogłębiania badanego zagadnienia. Rodzi to potrzebę nie tylko tworzenia wiarygodnych procesów badawczych, ale także zastosowania metod, które będą odpowiadały celowi badania, który powinien być:

  • skonkretyzowany;
  • możliwy do osiągnięcia.

 

Pomoc statystyczna w publikacjach naukowych ma za zadanie wsparcie procesu badawczego od strony rzetelnego przeprowadzania obliczeń, a także weryfikowania dotychczasowej pracy.

 

Statystyka to nauka interpretująca

Statystyka sama w sobie koncentruje się na metodach zbierania informacji o charakterze liczbowym, a następnie zajmuje się ich analizą i interpretacją. W kwestii statystyki wyróżnia się:

  • analizę danych;
  • modelowanie stochastyczne.

 

Mówiąc w skrócie analiza danych podchodzi do uzyskanych danych jako do niepowtarzalnego zboru liczb. Jej istotą jest prezentacja danego zbioru, który wskazuje na jego własności, zaś modelowanie stochastyczne:

  • odnosi się do pewnych założeń;
  • otrzymane dane są odpowiednie do przyjętego modelu z uzyskanymi danymi.

 

Wszystko zaczyna się od właściwego celu…

W zależności od postawionego celu procesu dobiera się odpowiednie metody i narzędzia, a co za tym idzie cel wpływa na konstrukcję i realizację całego procesu badawczego. Pomoc statystyczna, w publikacjach czy innych działaniach, zwiększa szansę na otrzymanie prawdziwych wyników. Jednak należy pamiętać, że wszystko zaczyna się od celu, który powinien być ponadto:

  • uszczegółowiony;
  • mierzalny pod względem stopnia realizacji bądź efektów;
  • istotny;
  • określony w ramach czasowych.

 

Jednak cel to nie wszystko

Za najważniejszą cechę każdego procesu badawczego można wyznaczyć uporządkowanie prowadzonych działań. Skonstruowanie celu wiąże się z wskazaniem wymagań, które stawiane są procesowi. Z pewnością pomoc statystyczna (w publikacjach, pracach naukowych itp.) przyda się wtedy, jeśli zależy nam na dokładności przeprowadzanych obliczeń, a także na uzyskaniu pewności co do przeprowadzanego projektu.

Badania ankietowe od 4 zł.