Tag: statystyka do doktoratu

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analizy statystyczne – wielopoziomowa statystyka dla przedsiębiorców, naukowców oraz instytucji publicznych

Utrzymanie pozycji i rozwój

Stabilna pozycja na rynku w silnie konkurencyjnej branży nie obędzie się bez przeprowadzenia odpowiednich działań pozwalających przewidzieć zmiany sektora, w którym funkcjonuje firma, instytucja naukowa lub zespół prowadzący badania. Profesjonalne analizy statystyczne wykonywane, przez zespół ekspertów dysponujących odpowiednimi narzędziami analitycznymi, pozwalają na rozwój firm, wspierają pracowników naukowych oraz rozwijają polskie badania medyczne.
 

Analizy i doświadczenie

Szukając firmy, która może przeprowadzić analizy statystyczne należy zwrócić uwagę na całość procesu badań. Zespół statystyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu analiz wykona zlecony projekt rzetelnie wraz z:

  • Projektem badań zawierającym: plan analizy statystycznej, wybór losowania próby, proces randomizacji próby, przygotowanie kwestionariusza ankiety, a także projekt eCRF, wybór metody analizy statystycznej,
  • Etap gromadzenia danych, podczas którego wykonywana jest baza danych, przeprowadza się badania w formie online, digitalizację i zarządzanie wprowadzanymi danymi, przygotowanie wyników w formie graficznej,
  • Wybór metod analizy statystycznej jest zależny od celu badań. Zespół ekspertów posługuje się najczęściej metodami:
  1. Analizy regresji,
  2. Analiz przeżycia,
  3. Testów statystycznych,
  4. Analizy korelacji.
     

Wykonując badania, eksperci powinni posługiwać się technologiami o najwyższym stopniu zaawansowania. Aby dopasować się do wymogów klientów, a także móc zrealizować badanie w każdego typu sektorze warto zwrócić uwagę na stosowane pakiety statystyczne i rodzaj oprogramowania. Ważne jest też doświadczenie zespołu, zdobyte w ciągu lat działalności
i realizowania zleceń.
 

Jaką agencję badawczą wybrać?

Warto wybrać agencję badawczą, której członkowie zespołu posiadają wyższy stopień wykształcenia niż magister. To zapewnia klienta o wysokim poziomie zaangażowania w działalność naukową oraz znajomość standardów panujących w sektorze naukowym. Analizy statystyczne agencji badawczej BioStat® można polecać, jako rzetelne przeprowadzane przez ekspertów z wielu dziedzin. Część z nich to osoby posiadające tytuł doktora, zdobyty na najlepszych polskich uczelniach. Ich praca wesprze działania zmierzające do opublikowania wyników badań naukowych w czasopismach listy filadelfijskiej, a także mające na celu przygotowania do konsyliów, konferencji i innego typu spotkań naukowych.

Badania ankietowe od 4 zł.