Tag: oprogramowanie dla gabinetu

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Krok w krok za pomysłem specjalisty

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest jednym z efektów rozwoju cyfryzacji w Polsce. Ogromnym wsparciem okazały się być rozwiązania z branży IT dla służby zdrowia, to dzięki nim można bezpieczniej przechowywać dokumentację medyczną – dzięki zastąpieniu papierowych dokumentów elektronicznymi wersjami; szybciej przesyłać informacje dotyczące pacjentów i dokumenty, np. e-zwolnienia. Udoskonalenie rozwiniętych kalendarzy z przejrzystymi grafikami pozwala mieć stały dostęp specjalistów liczby planowanych wizyt w gabinetach i lepiej ułożyć sobie plan pracy. Jednak EDM to nie tylko szablonowe działania, w zaproponowanych przez programy formach, to także możliwość wprowadzania własnych pomysłów, aby lepiej łatwiej i bardziej intuicyjnie móc współpracować z pacjentem dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Programy do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oferujące możliwość wprowadzania własnych rozwiązań i pomysłów do istniejących już systemów to kolejny krok na drodze w innowacjach. Dzięki stałym konsultacjom z różnymi specjalistami z zakresu medycyny, eksperci i twórcy programu Medfile zauważyli potrzebę wprowadzenia Indywidualnej Karty Pacjenta. Jest to specjalny moduł w programie Medfile EDM, dzięki któremu każdy lekarz bądź fizjoterapeuta może stworzyć kartę wizyty odpowiadającą własnym potrzebom.

Wielość rozwiązań w tym module pozwala na szeroką rozbudowę karty wizyty pacjenta pod wymogi specjalizacji i indywidualne pomysły lekarzy i fizjoterapeutów. Teraz Indywidualna Karta Wizyty może być dopasowana wyłącznie dla pacjentów jednego specjalisty.

Budowa tego rodzaju karty jest bardzo prosta. Z poziomu „Moje konto” wystarczy wybrać moduł „Formularze” i tam wybrać polecenie „+ Dodaj Formularz”. Następnie program przekieruje do budowy formularza, gdzie pojawią pola, dzięki którym można zbudować kartę: tekstowe, graficzne, liczbowe, wielokrotnego wyboru, pola rozpoznań ICD oraz ICF,  i wiele innych.

Indywidualna Karta wizyty jest tworzona jeden raz. Następnie przy każdym pacjencie nie ma przymusu tworzenia jej na nowo. Po zapisaniu gotowej karty można z niej korzystać podczas wszystkich wizyt. To bardzo wygodne, ponieważ można korzystać z wypracowanego wzorca działań podczas wszystkich wizyt.

Istnieje także możliwość tworzenia wielu specjalistycznych Indywidualnych Kart Pacjenta i swobodnego wybierania pomiędzy nimi w zależności od tego, z jakim pacjentem spotyka się specjalista. Jeśli lekarz prowadzi II rodzaje praktyki np.: lekarza rodzinnego i pediatry może stworzyć odpowiednie dla siebie dwie karty i korzystać z nich zależnie od tego z jaki pacjent przyjdzie do jego gabinetu. Wszystkie te możliwości udostępnia Medfile EDM.

Badania ankietowe od 4 zł.