Tag: B+R

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Centrum Badawczo-Rozwojowe – działania z korzyścią dla nauki i biznesu

Centrum Badawczo-Rozwojowe - sektory działań

Nowe rozwiązania dla sektora naukowego i biznesowego to działania, które dotyczą niewielkiej liczby polskich przedsiębiorstw. Ten ułamek, który tworzy i rozwija innowacje wykorzystywane w branży energetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy też w branży inżyniersko-informatycznej. Mowa o Centrach Badawczo-Rozwojowych (CBR), odpowiadających za intensyfikację pozytywnych zmian w codziennym życiu wielu Polaków.
 

Działania Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Zmieniająca się struktura społeczna stawia przed przedsiębiorstwami posiadającymi status Centrum Badawczo-Rozwojowego nowe wyzwania. Jako jednostka, która staje się elementem struktury łączącej polską gospodarkę z nauką i innowacjami technologiami, Centrum Badawczo-Rozwojowe angażuje się w działania we wspomnianych wcześniej sektorach, mierząc się z wyzwaniami dotyczącymi zmian cywilizacyjnych, tj.: 
•    coraz większa zachorowalność na nowotwory w ostatniej dekadzie;
•    zapotrzebowanie na nowe metody terapii; 
•    powszechna cyfryzacja obejmująca polską służbę zdrowia; 
•    zmiany stylów życia mieszkańców naszego kraju.  


Badania w branży medycznej i farmaceutycznej podejmuje również BioStat®, w którego zespole znajdują się wysoko wykwalifikowani eksperci z dziedzin takich jak: biostatystyka, bioinformatyka, statystyka medyczna, IT, matematyka stosowana, biologia, rozwija współpracę z liderami w polskim sektorze naukowym oraz biznesowym w zakresie tworzenia i rozbudowy zaawansowanych aplikacji. 
 

Centrum Badawczo-Rozwojowe – efekty działań

Skonstruowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe systemy są pożądanymi na rynku systemami, dzięki którym można sprawniej, bezpieczniej i lepiej prowadzić procedury naukowe (tj. badania kliniczne w medycynie) czy też wprowadzić innowacyjne rozwiązania służące komercyjnym przedsiębiorstwom. Centrum Badawczo-Rozwojowe posiadając odpowiednie zaplecze techniczne, doświadczenie i zasoby ludzkie może prowadzić również badania na rzecz instytucji życia publicznego. Efektem tych działań jest:

  • rozwój poszczególnych branż i przedsiębiorstw w zakresie wprowadzenia nowych produktów i usług, odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz badań jakości, a także wsparcie zmian strategii marketingowych,
  • wsparcie zarządzania danymi z badań klinicznych oraz pomoc w trakcie opracowania wyników badań naukowych,
  • monitorowanie opinii społecznych i stylów życia Polaków we wskazanych kwestiach.

 

BioStat® jako Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ukierunkowanie na innowacyjne rozwiązania oraz partnerska współpraca na polskim i międzynarodowym rynku biznesowym, czy też naukowym sprawiła, że w ciągu 15 lat działalności BioStat® stał się jednym z liderów w branży. Potwierdzeniem wieloletniego zaangażowania w polską gospodarkę i rozwój sfer: medyczno-farmaceutycznej, FMCG, sektora naukowego, finansowo-kredytowego, jak również sfery publicznej jest nadanie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii przedsiębiorstwu BioStat® Sp. z o.o., statusu  Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 

Badania ankietowe od 4 zł.